TESE Nedir, Nasıl Uygulanır?

Testiküler Sperm Ekstraksiyonu (kısa adıyla TESE), menisinde sperm bulunmayan hastalara uygulanan bir operasyondur. Testisler lokal anestezi altında açılır ve buradan toplanan spermler tüp bebek tedavisinde kullanılır.

Günümüzde klasik TESE yönteminin yerini, mikroskop altında yapılan Mikro TESE almıştır. Mikro TESE operasyonunda testis tek bir kesi ile tamamen açılır ve doku mikroskop ile 24 kat büyütülerek sperm yapımı olması muhtemel bölgeler tespit edilir. Sperm üreten kanallar geniş bir şekilde görülebildiği için kolaylıkla ayırt edilir ve böylelikle klasik TESE yöntemine göre daha başarılı sonuçlar elde edilir. Bahçeci kliniklerinde testisin daha detaylı incelenmesine olanak veren ve minimum hasarla yüksek sperm bulma başarısı sağlayan Mikro TESE yöntemi kullanılmaktadır.

Mikro TESE