İnsan yumurta hücresinin sperm hücresi ile birleşmesi (döllenme) sonrası tek hücreli embriyo (zigot) meydana gelir. Tek hücreden oluşan ilk embriyo ardışık hücre bölünmeleri geçirerek doğal bir üreme döngüsü dahilinde oluşumunun 5. veya 6.gününde tüplerden rahim ortamına ilerler. Sürekli gelişen embriyoya bu dönemde blastosist adı verilir; blastosist aşamasındaki embriyo hacim olarak genişler, etrafını saran ve Zona pelusida adı verilen kabuğun dışına çıkar ve uygun şartlar sağlandığında rahme tutunması gerçekleşir. İmplantasyon adı yerilen, embriyonun rahme tutunmasını ifade eden aşama tüpbebek tedavilerinde doktor tarafından seçilmiş embriyoların özel kateterler kullanılarak rahme nakli sonrası gerçekleşir.

Tüpbebek uygulamalarının ilk yıllarında embriyo gelişimi konusunda sahip olunan bilginin az/sınırlı oluşu, embriyoların büyütümesinde kullanılan solüsyonların verimli olarak geliştirilememesi nedeni ile embriyo transferleri erken klivaj dönemi (embriyo gelişiminin 2. ve 3.günleri) yapılmakta idi. Zaman içinde bilgi ve teknik imkanlar arttıkça embriyoların implantasyon aşamasına kadar laboratuar ortamında uygun gelişimleri sağlanabilmesi mümkün hale gelmiştir. Günümüzde mevcut hasta özelliklerine, tedavi geçmişine ve klinik altyapının uygunluğuna bağlı olarak değişken oranlarda blastosist transferi gerçekleştirilmektedir.

Gerek kliniğimizde, gerekse dünya genelinde yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar, aday çiftlerde 3. gün yerine 5.gün yapılan embriyo transferlerinde gebelik oranlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte blastosist transferi her tedaviye uygun olmayabilir. Özellikle 3.gün fazla sayıda iyi kalite embriyosu olan çiftlerimizde embriyolar blastosist aşamasına kadar büyütülerek embriyoların arasından iyi kalite bilastosist oluşumu gözlenen embriyoların embriyo transferi için seçilmesi gebelik şansını arttırmaktadır.

Blastosist Transferi Kimlere Uygulanır?

Blastosist transferi genellikle kadın yaşının 35’in altında olduğu, 3.günde 5 ve üzeri sayıda iyi kalite embriyosu olan çiftlerde embriyo seçimini daha verimli yapabilmek ve daha yüksek gebelik oranları elde edebilmek amacı ile tercih edilmektedir. Bununla birlikte daha önce gerçekleştirilen denemelerde 2. veya 3.gün kaliteli embryoların verilmesine rağmen gebeliğin oluşmadığı çiftlerde, çoğul gebelik (ikiz) istemeyen çiftlerde (seçilmiş tek blastosist transferi olarak),
tedavi sırasında sayıca fazla embriyo elde edilmiş fakat kalan embryolarının dondurulmasını istemeyen çiftlerde sıklıkla tercih edilen bir yaklaşımdır.

Blastosist Transferinin Dezavantajları Nelerdir?

Kadın yaşının yüksek olmadığı (<35), ciddi sperm faktörleri gözlenmeyen çiftlerin gerçekleştirilen tedavilerde embriyolarının blastosiste ulaşma oranı %40-70 civarındadır. Bununla birlikte, kısırlık nedeni ciddileştikçe blastosist oluşum oranları düşmekte, bazı tedavilerde embriyolar erken gelişim döneminde kaliteli olarak gözlenseler de blastosist gelişiminde ciddi problemler gözlenebilir, hatta hiç gelişim olmayabilir. Bu nedenle bazı tedavilerde transfer aşamasına ulaşılamayıp tedavi iptal edilebilir. Blastosist gelişimi planlanan çiftler ile tedavi ile ilgili yaşanabilecek bu olasılıklar tartışılmalıdır. Blastosist gelişim problemi ayni zamanda mevcut klinikteki teknik altyapı ve tedavi için gerekli hava kalitesi, hijyen vs. şartlara bağlı olarak ta oluşabilir. Son olarak bazı laboratuar ve merkezlerde 5.gün blastosist aşamasına gelmiş embriyoların dondurulması klivaj döneminde dondurulması kadar iyi sonuçlar vermeyebilir. Tedavinizi takip eden doktorunuz tüm bu bilgi ve olasılıkların ışığında size en uygun ve başarılı olabilecek embriyo transfer gününü seçerek sizinle tartışacaktır.