Bahceci Tup Bebek
Doktorlarımız
Prof. Dr. Özkan Özdamar

Prof. Dr. Özkan Özdamar

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı
Doktora Sorun

Eğitim

 • 2023 – Profesör, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
 • 2018-2019 – Doçent, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
 • 2016-2018 – Yrd.Doç.Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
 • 2006-2011 – Tıpta Uzmanlık, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1997-2003 – GATA Tıp Fakültesi, Lisans Eğitimi

 

İş Deneyimi

 • 2003-2004: GATA Stajı, Ankara.
 • 2004-2006: TCG Gelibolu Tabip Subaylığı (Pratisyen Hekim), Marmaris, Muğla. (Mecburi Hizmet)
 • 2006-2011: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi (Tıpta Uzmanlık Eğitimi), İstanbul.
 • 2011-2016: Gölcük Asker Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, Gölcük, Kocaeli; Uzman Tabip.
 • 2016-2018: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı; Yardımcı Doçent
 • 2018 – 2019: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı; Doçent
 • 2019 – 2021: Memorial Bahçelievler Hastanesi, Tüp Bebek Ünitesi; Ünite Sorumlu Hekimi.
 • 2021 – halen: Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi.

 

Ödüller

 • Sözel Sunum Birincilik Ödülü: Özdamar Ö, Gün İ, Müngen E, Atay V. Kötü Obstetrik Sonuçlar İle Amniyotik Sıvı Matriks Metalloproteinaz-9 ve Cinko Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Değerlendirmek. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012.
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği tarafından verilen Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında 2017 yılının ‘Yükselen Yıldızı’ ödülü.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) – 2016
 • International Pelvic Pain Society (IPPS) – 2017
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği – 2015
 • Pelvik Ağrı ve Endometriozis Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi – Sekreter) – 2017
 • Türk Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) – 2017

 

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İstanbul Şubesi İleri Düzey Laparoskopik Cerrahi Kursu; 08-09.05.2010
 • GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı Temel Epidemiyoloji Kursu; 31.01-04.02.2011
 • TJOD İstanbul Anadolu Şubesi – Acıbadem Üniversitesi Hayvan Laboratuvarında İleri Düzey Jinekolojik Laparoskopi Kursu; 02-03 Haziran 2015.
 • United States Medical Licensing Examination (USMLE) (Amerika Birleşik Devletleri Tıpta Lisans Sınavı), Step 1, 2016.
 • United States Medical Licensing Examination (USMLE) (Amerika Birleşik Devletleri Tıpta Lisans Sınavı), Step 2 Clinical Knowledge (CK), 2017.
 • Üremeye Yardımcı Tedavi Sertifikasyon Programı; VKV Amerikan Hastanesi, Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Ünitesi, İstanbul, 2018.

 

Verdiği Dersler

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, 4. Sınıf Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı

 

2016-2017 Akademik Yılı

 • Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş
 • Genital Sistem Anatomisi
 • Genital Sistem Embriyolojisi ve Müllerian Anomaliler
 • Menstrüel Siklus
 • Normal Doğum Mekanizması
 • Prezentasyon Anomalileri
 • Tekrarlayan Gebelik Kayıpları
 • Adneksial Kitleye Yaklaşım
 • Distosiler
 • Normal Puerperium ve Hastalıkları
 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
 • Çoğul Gebelikler
 • Kontrasepsiyon Yöntemleri
 • Benign Vulva-Vajina Hastalıkları
 • Overin Benign Tümörleri

 

2017-2018 Akademik Yılı

 • Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş
 • Genital Sistem Anatomisi
 • Genital Sistem Embriyolojisi ve Müllerian Anomaliler
 • Menstrüel Siklus
 • Fertilizasyon, İmplantasyon ve Erken Gebeliğin Tanısı
 • Normal Pubertal Gelişim ve Anomaliler
 • Ektopik Gebelik
 • Tekrarlayan Gebelik Kayıpları
 • Overin Benign Tümörleri
 • Normal Puerperium ve Hastalıkları
 • Kontrasepsiyon Yöntemleri
 • Çoğul gebelikler
 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
 • Erkek İnfertilitesi
 • Menopoz

 

2018-2019 Akademik Yılı

 • Genital Sistem Embriyolojisi ve Müllerian Anomaliler
 • Fertilizasyon, İmplantasyon ve Erken Gebeliğin Tanısı
 • Normal Pubertal Gelişim ve Anormallikleri
 • Jinekolojik Laparoskopi
 • Histeroskopi
 • Hiperandrojenemi ve Hirsutizm
 • Menopoz
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3. Sınıf Genitoüriner Sistem Hastalıkları (TF305) Ders Kurulu

 

2016-2017 Akademik Yılı

 • Kadın Genital Sisteminin Klinik Anatomisi
 • Gebelik ve Doğum Fizyolojisi
 • Jinekolojik Muayene Teknikleri

 

2017-2018 Akademik Yılı

 • Kadın Genital Sisteminin Klinik Anatomisi
 • Gebelik ve Doğum Fizyolojisi
 • Menstrüel Siklus Fizyolojisi ve Fizyopatolojisi
 • Benign Jinekolojik Sistem Hastalıkları
 • Gebelikten Korunma Yöntemleri

Akademik Yılı

 • Benign Jinekolojik Sistem Hastalıkları
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Araştırma Görevlisi Eğitim Programı

2016-2017 Akademik Yılı

 • Jinekolojide laparoskopi uygulamaları
 • Prematür ovaryan yetmezliğin yönetiminde güncel durum
 • Kadın genital traktının konjenital anomalilerine güncel yaklaşım

2017-2018 Akademik Yılı

 • Tekrarlayan gebelik kayıpları
 • Kronik pelvik ağrı
 • Endometrioziste evreleme ve tedavi
 • Ovulasyon indüksiyonu

2018-2019 Akademik Yılı

 • Kronik pelvik ağrı
 • Endometriozis

 

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri:

 • Benign Uterin Hastalıklar Nedeni ile Yapılan Histerektomilerde Laparotomi ve Laparoskopinin Karşılaştırılması.

Tez No:38725

Tarih: 24.05.2017

 • Düşük Riskli Gebe Popülasyonunda Uteroservikal Açının Spontan Erken Doğum Öngörüsünde Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi.

Tez No: 519740

Tarihi: 03.01.2019

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 1. ULUSLARARASI MAKALELER
  1. SSCI, SCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makaleler
 2. Gün I, Oner O, Bodur S, Ozdamar O, Atay V. Is adenomyosis associated with the risk of endometrial cancer? Med Glas Ljek komore Zenicko-doboj kantona. 2012; 9(2):268-272.
 3. Ozdamar O, Gun I, Keskin U, Kocak N, Mungen E. The role of maternal serum beta-HCG and PAPP-A levels at gestational weeks 10 to 14 in the prediction of pre-eclampsia. Pak J Med Sci. 2014; 30(3):568-573.
 4. Gonca S, Gün I, Ovayolu A, Silfeler D, Sofuoğlu K, Ozdamar O, Yilmaz A, Tunali G. Effect of lower than expected number of oocyte on the IVF results after oocyte-pickup. Int J Clin Exp Med. 2014; 7(7):1853-9.
 5. Ozdamar O, Gün I, Müngen E, Atay V. The assessment of the relationship between amniotic fluid matrix metalloproteinase-9 and zinc levels with adverse obstetric outcomes. Arch Gynecol Obstet. 2014;290(1):59-64.
 6. Bodur S, Ozdamar O, Kılıç S, Gün I. The efficacy of the systemic methotrexate treatment in caesarean scar ectopic pregnancy: A quantitative review of English literature. J Obstet Gynaecol. 2015; 35(3):290-6.
 7. Ozdamar O, Gun I, Oner O, Ozden O. Evaluation of the accuracy of ultrasonographic fetal weight estimation models; assessing regression formulae in a Turkish population. J Obstet Gynaecol. 2015; 35(5):437-41.
 8. Doğer E, Çakıroğlu Y, Ceylan Y, Ulak E, Özdamar Ö, Çalışkan E. Reproductive and obstetric outcomes in mosaic Turner’s Syndrome: a cross-sectional study and review of the literature. Reprod Biol Endocrinol. 2015; 13(1):59.
 9. Saygı AI, Ozdamar O, Gun I, Emirkadı H, Müngen E, Akpak YK. Comparison of maternal and fetal outcomes among patients undergoing cesarean section under general and spinal anesthesia: a randomized clinical trial. Sao Paulo Med J. 2015; 133(3): 227-34.
 10. Ovayolu A, Özdamar Ö, Gün İ, Arslanbuga CY, Kutlu T, Tunalı G, Uluhan R. The assessment of follicular fluid presepsin levels in poor ovarian responder women and its relationship with tha reproductive outcomes. Int J Clin Exp Med. 2015; 8(6):9961-6.
 11. Gün I, Özdamar Ö, Şahin S, Akpak YK, Sofuoğlu K. Is there any effect of oocyte count retrieved in the OPU procedure on pregnancy outcomes? J Obstet Gynaecol. 2016; 36(3):416-9.
 12. Karakuş SS, Özdamar Ö, Karakuş R, Gün I, Sofuoğlu K, Muhcu M, Polat M. Reproductive outcomes following hysteroscopic resection of endometrial polyps of different location, number and size in patients with infertility. J Obstet Gynaecol. 2016; 36(3):395-8.
 13. Doğer E, Özdamar Ö, Çakıroğlu Y, Ceylan Y, Çakır Ö, Anık Y, Çalışkan E. The predictive value of lactate peak detected by the magnetic resonance spectroscopy in the brain of growth-restricted fetuses for adverse prenatal outcomes. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016; 29(19):3178-82.
 14. Bodur S, Gün I, Özdamar Ö, Babyiğit MA. Safety of uneventful cesarean section in terms of hemorrhage. Int J Clin Exp Med. 2015; 8(11):21653-8.
 15. Devranoğlu B, Özdamar Ö, Köle E, Eken ME, Bozdağ H, Doğer E. Do younger women with elevated basal follicular stimulating hormone levels undergoing gonadotropin-stimulated intrauterine insemination cycles represent compromised reproductive outcomes? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2016; 199: 141-5.
 16. Gün İ, Özdamar Ö, Şahin S, Çetingöz E, Sofuoğlu K. Progesterone vaginal capsule versus vaginal gel for luteal support in normoresponder women undergoing long agonist IVF/ICSI cycles. Ginekol Pol. 2016; 87(5):372-7.
 17. Göymen A, Şimşek Y, Özdurak HI, Özkaplan SE, Akpak YK, Özdamar Ö, Oral S. Effect of vaginal cleansing on postoperative factors in elective caesarean sections: a prospective, randomised controlled trial. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017; 30(4): 442-50.
 18. Doğan B, Gün I, Özdamar Ö, Yilmaz A, Muhcu M. Long-term impacts of vaginal birth with mediolateral episiotomy on sexual and pelvic dysfunction and perineal pain. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017; 30(4): 457-60.
 19. Özdamar Ö, Doger E, Arlier S, Çakiroglu Y, Ergin RN, Köpük SY, Çalışkan E. Exogenous cesarean scar pregnancies managed by suction curettage alone or in combination with other therapeutic procedures: A series of 33 cases and analysis of complication profile. J Obstet Gynaecol Res. 2016; 42(8):927-35.
 20. Doğer E, Çakiroğlu Y, Özdamar Ö, Ceylan Y, Köle E, Yücesoy I, Çaliskan E. Bone metastasis in endometrial cancer: evaluation of treatment approaches by factors affecting prognosis. Eur J Gynaecol Oncol. 2016; 37(3):407-16.
 21. Aksoy H, Ozyurt S, Aksoy U,Özdamar Ö, Mutlu E, Tutus S, Babayigit MA, Acmaz G. Interobserver reliability of sonographic fetal biometry in second trimester maternal serum screening. Clin Exp Obstet Gynecol. 2017; 44(3):379-383.
 22. Devranoğlu B, Özdamar Ö, Çakıroğlu Y, Küçükbaş M, Eken MK, Doğer E. The timing of embryo transfer catheter removal: Should it be delayed or done immediately? A prospective randomized trial. Gynecol Obstet Invest. 2018; 83(1):29-34.
 23. Özcan C, Özdamar Ö, Gökbayrak ME, Doğer E, Çakıroğlu Y, Çine N. HOXA-10 gene expression in ectopic and eutopic endometrium tissues. Does it differ between fertile and infertile women with endometriosis? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2019; 233: 43-48. DOI: 1016/j.ejogrb.2018.11.027
 24. Moroglu Özdamar S, Özdamar Ö, Küçükodacı Z. Giant intraoral condyloma accuminatum lesion coexisting with genital condyloma. Pak J Med Sci 2014; 30(5), 1143-6.
 25. Hocaoglu M, Turgut A, Ozdamar O, Aslan A, Demirer S, Usta A, Ekdeniz E, Karateke A. Abdominal wall endometriosis in patients with a history of cesarian section. Ann Ital Chir. 2018;89:425-430
 26. Günay T, Erdem G, Bilir RA, Hocaoglu M, Ozdamar O, Turgut A. The association of the amniotic fluid index (AFI) with perinatal fetal and maternal outcomes in pregnancies complicated by preterm premature rupture of membranes (PPROM). Ginekol Pol. 2020;91(8):465-472.
 27. Günay T, Bilir RA, Hocaoğlu M, Bör ED, Özdamar Ö, Turgut A. The role of abnormal cerebroplacental ratio in predicting adverse fetal outcome in pregnancies with scheduled induction of labor. Int J Gynaecol Obstet. 2020 Nov 7. doi: 10.1002/ijgo.13469.
  1. Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış makaleler
 28. Korucuoglu Ü, Saygı AI, Akpak YK, Özdamar Ö, Biri A. Successful treatment of lower urinary tract obstruction with peritoneal amniotic and vesicoamniotic shunting. J Acute Dis 2014; 3(4): 332-4.
 29. Aksoy H, Aydin T, Özdamar Ö, Karadag OI, Aksoy U. Successful use of laparoscopic myomectomy to remove a giant uterine myoma: a case report. J Med Case Rep 2015; 9(1): 286-8.
 30. Özdamar Ö, Gün I, Ertugrul S, Ozden O, Sofuoglu K. Does biochemical profile of follicular fluid in women undergoing assisted reproduction vary between the right and left ovaries. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2015; 4: 1066-9.
 31. Özdamar Ö, Gün I, Hira S, Devranoglu B. Assessment of the relationship between follicular fluid calcium ion concentration and reproductive outcomes.. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2015; 4(6): 1984-7.
 32. Özdamar Ö, Gün I, Ovayolu A, Sofuoglu K. Does the number of prior oocyte retrieval practices increase the amount of blood loss in subsequent OPU procedures. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2016; 5: 276-9.
 33. Caliskan E, Ozdamar O. Should uterus be removed at pelvic organ prolapse surgery: A reappraisal of the current propensity. Pelviperineology 2017; 36: 24-32.

 

 1. ULUSAL MAKALELER
  1. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale
 2. Özdamar Ö, Babacan A, Gün I. Sezaryen Skar Endometrioması Olgu sunumu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2013; 44(3): 150-4.
 3. Özdamar Ö, Yılmaz O, Beyca HH, Muhcu M. Gebelik ve postpartum dönemde sık görülen ruhsal bozukluklar. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2014; 45(2), 71-7.
 4. Tasdemir N, Çelik C, Abalı R, Kayalı A, Gül A, Özdamar Ö. Laparoscopic versus abdominal myomectomy postoperative outcomes. Gynecol Obstet Reprod Med 2014; 20: 48-52.
 5. Muhcu M, Özdamar Ö, Gün I, Ozden O, Müngen E, Atay V. Fetal cinsiyetin ultrasonografik fetal biyometrik parametreler üzerine etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2014; 45(2): 55-60.
 6. Beyca HH, Mutlu HH, Özdamar Ö. Postpartum depresyon açısından riskli annelerin bebeklerinin doğum sonrası ilk iki aylık dönemde boy ve kilo ölçümlerinin değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2014; 45(3): 124-30.
 7. Özüm G, Özdamar Ö, Gün I, Sofuoglu K, Kutlu T, Tunalı G. Histeroskopi yapılan primer ve sekonder infertil hastalarda histerosalpingografi ve transvaginal ultrasonografinin tanısal değerinin incelenmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2015; 47(1): 1-5.
 8. Özdamar Ö, Gün I, Sofuoğlu K. The assessment of the relationship between endometrial polyps and basal serum estradiol levels in infertility patients. Gulhane Med J 2016;58: 74-77.
 9. Gün I, Özdamar Ö, Yılmaz A. Luteal phase support in intarauterine insemination cycles. Turk J Obstet Gynecol 2016; 13: 90-4.
 10. Gün I, Doğan B, Özdamar Ö. Long- and short-term complications of episiotomy. Turk J Obstet Gynecol 2016; 13: 144-8.
 11. Gün I, Özdamar Ö, Küçükodacı Z, Muhcu M, Demirel D. Could S6K1 immunopositivity be used to distinguish early and advanced stages of endometrioid endometrial adenocarcinoma? J Turk Ger Gynecol Assoc 2016; 17: 163-7.
 12. Karateke A, Turgut A, Özdamar Ö, Wildemeersch D. Intra-cesarean insertion and fixation of frameless intrauterine devices. Turk J Obstet Gynecol 2017; 14: 64-6.
 13. Gün I, Özdamar Ö, Yiğiner Ö, Özmen N, Müngen E. Gebelikte Pulmoner Hipertansiyon ve Doğum. Tıp Arastırmaları Dergisi 2013; 11(1): 36-9.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Özdamar Ö, Gün I, Hira S, Devranoglu B. Assessment of the relationship between follicular fluid calcium ion concentration and reproductive outcomes.. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2015; 4(6): 1984-7.
 • Özdamar Ö, Gün I, Ovayolu A, Sofuoglu K. Does the number of prior oocyte retrieval practices increase the amount of blood loss in subsequent OPU procedures. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2016; 5: 276-9.

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 • AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecoloy in connection with Turkish Society of Gynecologic Endoscopy 4th Annual Scientific Meeting, 2011: Ultrasonographic guided hysteroscopic adhesiolysis. Sözel Sunum. 04-06 Mayıs 2011, Istanbul, Türkiye.
 • 32nd European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) Annual Meeting 2016: The timing of embryo transfer catheter removal: Should it be delayed or done immediately? A prospective randomized trial. Sözel Sunum. 01 – 04 Temmuz 2016, Helsinki, Finlandiya.
 • The 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology In Conjunction With the 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology 2017: Do Younger Women with Elevated Basal Follicle Stimulating Hormone Levels Undergoing Gonadotropin-Stimulated Intrauterine Insemination Cycles Represent Compromised Outcomes?

Kitap & Kitap Bölümleri

 • Jinekolojik Tümörler. Tanı – Tedavi – Takip. Editörler; Ayhan Aydıner, Işık Aslay, Sinan Berkman. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2016. – Bölüm Yazarlığı

Yabancı Diller

 • İngilizce
 • Almanca

 

Doktora Sorun - [tv_doktor]Telefon Numaranız: