Bahceci Tup Bebek
Doktorlarımız
Doç. Dr. Önder Sakin

Doç. Dr. Önder Sakin

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı
Doktora Sorun

Eğitim

· 1998-2004 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
· 2005-2010 İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
· 2020 – İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doçentlik

İş Deneyimi

· 2005-2010 -İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı:

· 2011-2012 -Yozgat Çekerek Devlet Hastanesi

· 2012-2013 -Özel Çengelköy Medivia Hastanesi

· 2013 -Özel Dragos Tıp Merkezi

· 2014 -Sultanbeyli TEV Devlet Hastanesi

· 2014-2022 -Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

· 2022-2023 -Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi

· 2023 -Bahçeci Umut Tüp Bebek Merkezi


Sertifika, Kurs, Eğitimler

• Endometrial Örnekleme ve Fraksiyone Küretajda En İdeal Analjezik Yöntem; En Sık Uygulanan 4 Yöntemin Plasebo İle Karşılaştırılması – 5. Internatıonal Trakya Famıly Medıcıne Congress – 16 – 20 March 2016, Balkan Congress Center, Edırne, Turkey
• Vatansever D, Atici AE, Sozen H, Sakin O. Diaphragmatic resection preserving and repairing pericardium, splenectomy and distal pancreatectomy for ınterval debulkıng surgery of ovarıan cancer. Gynecol Oncol. 2016 Jul;142(1):206-207. doi: 10.1016/j.ygyno.2016.05.004. Epub 2016 May 19. Video sunumu.
• Endometrial poliplerle normal endometriumun estrojen ve progesteron reseptörlerinin karşılaştırılması – 7.İstanbul Kadın Doğum Günleri 7-10 Aralık 2017 İstanbul
• Adneksiyal kitlelerin benign-malign ayırımında HE4 belirtecinin CA 125 ile karşılaştırılması – 7.İstanbul Kadın Doğum Günleri 7-10 Aralık 2017 İstanbul
• Fetal cinsiyetin doğum kilosu üzerine etkisi – 7.Palandöken Kadın Doğum Kongresi 2-4 Mart 2018 Erzurum
• Total laparoskopik histerektomi sonrası dren kullanımı – Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi 21-24 Şubat 2018 İstanbul
• Servikal hpv sonucunun alındığı yerin anksiyete ve depresyon skorları üzerine etkisi: Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi. 9-13 Mayıs, 2018 Antalya
• Depression and anxiety in patients with positive cervical HPV screening: Turkish – German Gynecologic Congree. April 27 – May 01, 2018 Kıbrıs
• Abnormal uterine bleeding in endometrial cancer detection in reproductive period and postmenopausal period: Turkish – German Gynecologic Congree. April 27 – May 01, 2018 Kıbrıs
• Examination of uterine and endometrial changes in premenopausal and postmenopausal patients using tamoxifen for breast cancer: Turkish – German Gynecologic Congree. April 27 – May 01, 2018 Kıbrıs
• Servikal human papilloma virüs (HPV) pozitifliğinin kadınlarda cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi- ‘6.Uluslar arası Ürojinekoloji Kongresi. 6-9 Eylül 2018. Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Kampüsü. İstanbul.
• Labiumlarda varise neden olan pelvik konjesyon sendromunda laparoskopik ovaryen ven ligasyonu – VİDEO sunum – ‘6.Uluslar arası Ürojinekoloji Kongresi. 6-9 Eylül 2018. Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Kampüsü. İstanbul.
• ISAGSS (International Society of Aesthetic Genital Surgery ve Sexology) öncülüğünde düzenlenen 1. Uluslararası Rekonstruktif – Estetik Genital Cerrahi & Seksoloji Kongresi’nde (RAGSS) – ‘Pelvik Organ Prolapsus (POP) hastalarının değerlendirme ve evrelendirmeleri’ isimli konuşma. 27-30 Eylül 2018. Harbiye Askeri Müze Kongre ve Kültür Merkezi. İstanbul
• ISAGSS (International Society of Aesthetic Genital Surgery ve Sexology) öncülüğünde düzenlenen 1. Uluslararası Rekonstruktif – Estetik Genital Cerrahi & Seksoloji Kongresi’nde (RAGSS) – Sexual fumction indexes – sözlü bildiri 27-30 Eylül 2018. Harbiye Askeri Müze Kongre ve Kültür Merkezi. İstanbul
• ISAGSS (International Society of Aesthetic Genital Surgery ve Sexology) öncülüğünde düzenlenen 1. Uluslararası Rekonstruktif – Estetik Genital Cerrahi & Seksoloji Kongresi’nde (RAGSS) – varicose veins in the labiums with pelvic congestion syndrome – sözlü bildiri 27-30 Eylül 2018. Harbiye Askeri Müze Kongre ve Kültür Merkezi. İstanbul – 4.isim
• Comparison of protective effects of betamethasone, dexamethasone and methylprednisolone on experimental ischemia/reperfusion injury of rat ovary III. International Expermed Congress – 11-14 Nisan 2019 Limak Cyprus Deluxe Otel – Kıbrıs
• Medikal tedavi verilen ektopik gebeliklerin başlangıç b-hcg değeri ve 4.gün b-hcg değerindeki değişikliğe göre başarı durumunu öngörme: 183 olgu içeren retrospektif bir çalışma: 17.Ulusal Jinekooji ve Obstetrik Konresi. 24-28 Nisan 2019. Titanik Deluxe Otel Antalya
• Müziğin Non-stres Test Üzerine Etkilerinin İncelenmesi : 17.Ulusal Jinekooji ve Obstetrik Konresi. 24-28 Nisan 2019. Titanik Deluxe Otel Antalya

• Diagnosis For HPV Positive Effects Quality Of Life Irrespective Of PAP Test Results : 17.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 24-28 Nisan 2019. Titanik Deluxe Otel Antalya
• labioplastinin cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi: 37.Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi. 12-14 Haziran 2019 Zeynep Kamil Hastanesi. İstanbul

• “Gebelikte Trimesterler Arası Cinsel Fonksiyonların Karşılaştırılması” 4.Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi. 18-21 Nisan 2019 Antalya

Verdiği Dersler

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

• Cervical polyps: evaluation of routine removal and need for accompanying D&C. Arch Gynecol Obstet. 2011
• Interpregnancy interval as a risk factor for postmenopausal osteoporosis. Maturitas. 2015
• Comparison of the long-term effects of single-dose methotrexate and salpingectomy on ovarian reserve in terms of anti-müllerian hormone levels. Hum Fertil 2016
• The optimal analgesic method in saline infusion sonogram: A comparison of two effective techniques with placebo. Turk J Obstet Gynecol. 2016
• Lipid profile and plasma atherogenic index in postmenopausal osteoporosis. North Clin Istanb. 2017
• Investigation of the Effects of First and Second Trimester Biochemical Markers and Ultrasonographic Measurements on Infant Birth Weight – Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2017
• Serviksin intraepitelyal lezyonlarının tedavisinde loop elektrocerrahi eksiyonel prosedür (leep) uygulaması sonuçları – Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi – 2015
• Fetal akciğer matürasyonunun değerlendirilmesinde en sık kullanılan testler olan lameller cisimcik sayımı ile TDxFLM testlerinin birbirlerine üstünlüklerinin incelenmesi ve lameller cisimcik sayımında halen netleşmeyen cut-off değerinin nedenlerini araştırmak: İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi – 2015
• Clinical Significance of Cervical Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesions: 8 Years’ Experience – Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2016
• Evaluation of Controlled Ovarian Hyperstimulation Gonadotropin Stimulation and Clomiphene Citrate Stimulation Cycles in Infertile Women – Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2017
• Menopoz sonrasına bırakılan uterin myomların gelişen endometrium kanseri üzerine olumsuz etkileri var mıdır?– Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi– 2017
• Clınıcal sıgnıfıcance of mınor cytologıcal abnormalıtıes: atypıcal squamous cells of undetermıned sıgnıfıcance (ASCUS) 8 year experience – Southern Clinics of Istanbul Eurasia – The Journal of Kartal Training and Research Hospital – 2016
• Diagnostic Value of Endometrial Nerve Endometrial Tissue of Patients with Endometriosis – Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2017
• An Evaluation of the Psychosocial Status of Infertile Women – Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2017
• Gebelerde D vitaminin maternal ve fetal etkilerinin incelenmesi: Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2018
• Immunohistochemical correlation of placental microvessel density with spiral artery Doppler in preeclamptic pregnancies- Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2018
• Meme kanseri nedeniyle tamoksifen kullanan hastalarda uterin ve endometrial vasküler değişikliklerin transvajinal power Doppler ultrason ile değerlendirilmesi ve endometrial örnekleme ile karşılaştırılması (uzmanlık tezi – 2010) – Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018
• Gonadotropin releasing hormone agonists versus antagonists in women with polycystic ovary disease undergoing intracytoplasmic sperm injection – Journal of Clinical and Diagnostic Research – 2018
• Can Betatrophin Predict the Risk of Preeclampsia? – Journal of Clinical and Diagnostic Research – 2018
• Endometrial polipler ile normal endometriumda estrogen ve progesteron reseptörlerinin karşılaştırılması: Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2018
• Vajinal Doğum Sonrası Plasentanın Kendiliğinden Ayrılma Zamanının ve Bu Süreyi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2018
• Postkoital Kanamalı Hastalarda Servikal Sitolojinin Önemi: Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2018.
• Cervix human papilloma virus positivity: Does it cause sexual dysfunction? Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology – 2020.
• The Optimal Analgesic Method in Endometrial Sampling: Comparison of 4 Most Applied Methods Against Placebo. – Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2019.
• Colposcopıc examınatıon ın cytology negatıve women who tested posıtıve for non-16/18 hpv types/hpv tıp 16 ve 18 dısında pozıtıf, smear sonucu normal hastaların kolposkopık ıncelenmesı. – Journal of Istanbul Faculty of Medicine– 2019.
• Müziğin non-stres test üzerine etkilerinin incelenmesi – SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi – 2019.
• Comparison of the protective effects of sildenafil, vardenafil and tadalafil treatments in ischemia-reperfusion injury in rat ovary – Ginekologia polska – 2019.
• Fetomaternal Effects of TSH Values in the Initial Stage of Pregnancy – Haydarpaşa numune medıcal journal – 2020
• Protective Effects of Imatinib and Ginkgo Biloba on Cisplatin induced Ovarian Damage in Rats – İmatinib ve Ginkgo Bilobanın Sıçanlarda Sisplatin Kaynaklı Over Hasarı Üzerine Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi – Journal of Istanbul Faculty of Medicine– 2020.
• Investigation of Protective Effects of Dehydroepiandrosterone (DHEA) Against Toxic Damage Caused by Doxorubicin in Rat Ovaries – Konuralp Medical Journal – 2020.
• Can dehydroepiandosterone prevent chemotherapy-related damage? Investigation of protective effects of dehydroepiandosterone against paclitaxel-induced toxicity damage in rat ovaries – Journal of Experimental and Clinical Medicine – 2020.
• The Effects of Leukocyte-and Platelet-Rich Plasma (L-Prp) and Pure Platelet-Rich Plasma (P-Prp) in a Rat Endometriosis Model – Tropical Journal of Obstetrics and Gynaecology – 2020.
• Genital siğili olan kadınlarda servikal hpv ve servikal smear sonuçlarının karşılaştırılması. – Medical Journal of Suleyman Demirel University – 2020.
• Thromboprophylaxis in Covid-19 Positive Pregnant Women. – Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2020.
• Pregnancy worsens the morbidity of COVID-19 and this effect becomes more prominent as pregnancy advances – Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology – 2020.
• Can dehydroepiandosterone prevent chemotherapy-related damage? Investigation of protective effects of dehydroepiandosterone against paclitaxel-induced toxicity damage in rat – Journal of Experimental and Clinical Medicine – 2020.
• Conditions affecting postpartum depression in the Covid-19 pandemic – Medical Science and Discovery – 2020.
• The effects of menopausal uterine fibroids on the prognosis of endometrium cancer – Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology – 2020.
• The Effect of Dehydroepiandrosterone on Ovarian Reserve in Ovarian Damage Caused by Methotrexate – Medical Laboratory Technology Journal – 2020.
• The Effects of HPV Test on Anxiety, Emotion and Depression in Women. – Journal of Academic Research in Medicine – 2020.
• Effects of predisposing factors on the success and treatment period in vaginismus – JBRA assisted reproduction – 2020.
• Comparison of the protective effects of betamethasone, dexamethasone and methylprednisolone in ischemia/reperfusion injury of rat ovary – Journal of Experimental and Clinical Medicine – 2020.
• Is There a Way to Predict Granulosa Cell Tumor of the Ovary? The Role of Peripheral Blood Test Parameters. – Medical Journal of Bakirkoy – 2020.
• Does Abnormal Uterine Bleeding in Menstrual Cycles Predispose Postpartum Bleeding? A Prospective Study. – Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2020.
• Protective effects of dehydroepiandrosterone (DHEA) vs caffeic acid phenethyl ester (CAPE) against ischemia-reperfusion injury in rat ovary – Medical Science and Discovery – 2020.
• Translation, cultural adaptation, and validation and reliability of assessment of pelvic floor disorders and their risk factors during pregnancy and postpartum questionnaire in Turkish population – Ginekologia Polska – 2020.
• Investigation of the preventive effects of dehydroepiandrosterone (DHEA) and Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on cisplatin-induced ovarian damage in rats – Ultrastructural Pathology – 2020.
• Comparison of female sexual function and sexual function of their partners between groups of pregnant and non-pregnant women – Ginekologia Polska – 2020.
• An investigation of the protective effects of Dehydroepiandrosterone (DHEA) in chemotherapatic Cyclophosphamide (CP) induced ovarian damage on rats – Medical Science and Discovery – 2020.
• The Impact of the COVID-19 Pandemic on Depression and Sexual Function: Are Pregnant Women Affected More Adversely? – Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia/RBGO – 2021
• Laparoscopic Management of Bladder Injury During Total Laparoscopic Hysterectomy/Total Laparoskopik Histerektomi Sirasinda Mesane Yaralanmasinin Laparoskopik Yonetimi. – Southern Clinics of Istanbul Eurasia (SCIE – 2021
• Comparison of Laboratory and Radiological Findings of Pregnant and Non-PregnantWomen with Covid-19 – – Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia/RBGO – 2021
• Evaluation of protective effects of mirtazapine and mesna on cisplatin-induced ovarian damage in rats – Journal of Experimental and Clinical Medicine – 2021
• Comparison of biopsy results of HPV 16/18 and non-16/18 HPV positive patients with a normal PAP test, a tertiary center experience – Journal of Surgery and Medicine – 2021.
• Laparoscopic Management of Bladder Injury During Total Laparoscopic Hysterectomy/Total Laparoskopik Histerektomi Sirasinda Mesane Yaralanmasinin Laparoskopik Yonetimi. – Southern Clinics of Istanbul Eurasia (SCIE) – 2021.
• The Impact of the COVID-19 Pandemic on Depression and Sexual Function: Are Pregnant Women Affected More Adversely? – Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia – 2021.
• Evaluation of postpartum depression and maternal attachment scale in a low socioeconomic level region: How was it affected during the Covid-19 pandemic period? Depression and Maternal Attachment in the Covid-19 pandemic. – Medical Science and Discovery – 2022.

Diğer Dergilerdeki Faaliyetler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

• Immature teratoma with estra-ovarian deposits of mature teratoma: Austin Journal of Medical Oncology. 14 November 2017
• The use of tamoxifen or aromatase inhibitor in patients with postmenopausal breast cancer; menopause duration and endometrial thickness – Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi 21-24 Şubat 2018 İstanbul
• Tekrarlayan gebelik kayıplarıyla başvuran hastada genetik polimorfizm ve prematur ovaryan yetmezlik birlikteliği: 16.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi. 9-13 Mayıs, 2018 Antalya
• Abnormal uterine bleeding in endometrial cancer detectionin reproductive period and postmenopausal period: XII.Turkish German Gynecologic Congress. 27.04.2018-01.05.2018 Girne. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
• Servikal abse: 17.Ulusal Jinekooji ve Obstetrik Konresi. 24-28 Nisan 2019. Titanik Deluxe Otel Antalya
• Ektopik gebeliklerde düşük Bhcg değerlerinde metotreksat sonrası rüptür riski: 17.Ulusal Jinekooji ve Obstetrik Kongresi. 24-28 Nisan 2019. Titanik Deluxe Otel Antalya

Kitap – Kitap Bölümleri
• ‘Gebelik Serüveni’
• ‘Obstetrik ve Jinekolojik Aciller’ 2019 yılında

Yabancı Dil
• İngilizce

Seminer, Kongreler ve Bilimsel Toplantılar
• Üreme sağlığı ve infertilite derneğinin düzenlediği ‘3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi’ TSRM-2008. Antalya.
• İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalının düzenlediği ‘Tüp Bebek Günleri 2007’ toplantısı. 2007. İstanbul.
• Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound ‘Advanced Ultrasound Course In Obstetrics and Gynecology’ toplantısı. Harbiye Müze ve Kültür Merkezi. 2007. İstanbul.
• Yeditepe Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen ‘Antenatal Talip ve Ultrasonografide Tartışmalı Konular ve Çözümleri Kursu’. 2013. İstanbul.
• Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafından düzenlenen ‘Maternal Sistemik Hastalıklar ve Gebelik Sempozyumu’ Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi. 2007. İstanbul.
• Anadolu Tıbbi Onkoloji derneğinin düzenlediği ‘5. Ulusal Onkoloji Kongresi’ 2008. Antalya.
• Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı’nın düzenlediği ‘Kadın hastalıkları ve doğum pratiğinde epidemiyoloji ve biyoistatistik kursu’ TAJEV-2008
• Kadıköy Şifa Hastanesinin düzenlediği ‘Menopoz ve ürojinekolojide Güncel Yaklaşımlar’ paneli. Kadıköy Şifa Hastanesi. 2009. İstanbul.
• Kadıköy Şifa Hastanesinin düzenlediği ‘Alt Genital Sistem Prekanseröz Lezyonları’ paneli. Kadıköy Şifa Hastanesi. 2011. İstanbul.
• Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ‘Temel Laparoskopi Becerileri Kursu’. 2013. İstanbul.
• Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi KHD Anabilim Dalının düzenlediği ‘4.Jinekolojik Video-Endoskopik Cerrahi ve Laparoskopik Sütür Kursu’ 2013. İstanbul.
• Jinekolojik Endoskopi derneğinin düzenlediği ‘3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi’ 2009. Antalya.
• Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafından düzenlenen ’Ultrasonografi Kursu’. 2011. İstanbul.
• Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı’nın düzenlediği ‘IX. Türk Alman Jinekoloji Kongresi – IX. Turkish-German Gynecology Congress’ TAJEV 2011. Antalya.
• Türkiye Aile Hekimleri Derneği tarafından düzenlenen ‘Aile Hekimliği Güz Okulu’ 2012. Antalya.
• Acıbadem Üniversitesi KHD Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ‘Acıbadem Kadın Doğum Günleri – 2 Sempozyumu’ 18-20 Nisan 2014. İstanbul.
• Endometriozis ve Adenomyozis derneği tarafından düzenlenen ‘Derin Endometriozis Sempozyumu’ 2014. İstanbul.
• T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi’ 2015. Ankara.
• Türk jinekoloji ve obstetri derneğinin düzenlediği ’14.Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi’ 2016 Antalya
• Üreme sağlığı ve infertilite derneğinin düzenlediği ‘7.Ulusal üreme endokrinolojisi ve infertilite kongresi’ 2016 Antalya
• ‘ 2017 International Pelvic Pain Society (IPPS) Meeting andCongress of Society of Pelvic Pain and Endometriosis – Ağrı Kongresi’ 4-6 Mayıs 2017 İstanbul
• ‘25th European Congress of Obtetrics and Gynecology in conjunction with15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology’ 17-21 Mayıs 2017. Antalya.
• ‘19th World Congress on IVF in conjunction with VI. Society of Reproductive Medicine and Surgery Congress’ 4-8 Ekim 2017 Antalya.
• ‘Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadın Doğum Günleri’ 10-11 Kasım 2017. The Marmara Taksim Hotel. İstanbul.
• Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kanuni Sultan Süleyman EAH tarafından düzenlen ‘İstanbul Üniversitesi 7.Kadın Doğum Günleri’ 07-10 Aralık 2017. Radisson Blu Şişli Hotel İstanbul.
• Minimal İnvaziv jinekoloji Derneği – Robotik Jinekolojik Cerrahi Derneği – Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği tarafından düzenlenen ‘Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi’ 21-24 Şubat 2018 İstanbul.
• Minimal İnvaziv jinekoloji Derneği – Robotik Jinekolojik Cerrahi Derneği – Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği tarafından düzenlenen ‘Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresinde Canlı Cerrahi Eğitimi’ 21-24 Şubat 2018 İstanbul
• Türk Alman Jinekoloji Derneği tarafından düzenlene ‘XII.Turkish – German Gynecology Congress’. April 27 – May 01, 2018 Kıbrıs
• Bahçeşehir Üniversitesi ve International Scoiety for Pelviperineology tarafından düzenlenen ‘6.Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi. 6-9 Eylül 2018. Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Kampüsü. İstanbul.
• ISAGSS (International Society of Aesthetic Genital Surgery ve Sexology) öncülüğünde düzenlenen 1. Uluslararası Rekonstruktif – Estetik Genital Cerrahi & Seksoloji Kongresi (RAGSS). 27-30 Eylül 2018. Harbiye Askeri Müze Kongre ve Kültür Merkezi. İstanbul
• III. International Expermed Congress – 11-14 Nisan 2019 Limak Cyprus Deluxe Otel – Kıbrıs
• TJOD Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği 18. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi – Titanic Deluxe Otel – 01-05 Aralık 2021 Antalya
• TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği – Titanic Deluxe Otel – 10-14 Kasım 2021 – Antalya
• UTCD Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi – Regnum Carya Otel – 28-31 Ekim 2021 – Antalya
• TJOD Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği 20. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi – Limak Cyprus Deluxe Hotel – 17-21 Mayıs 2023 – Kıbrıs


Üyelikler

• Türk Tabipleri Birliği (TTB)
• Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)
• Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM)
• Minival İnvaziv Jinekoloji Derneği (MİJİD)

Doktora Sorun - [tv_doktor]Telefon Numaranız: