s Zamrzavanje Jajnih - Bahçeci IVF Centar

Zamrzavanje Jajnih

Zamrzavanje jajnih ćelija je nešto na što se mogu odlučiti žene koje razmišljaju o tome da u budućnosti imaju djecu, ali ne žele odmah rađati. Jajne ćelije uzete iz jajnika se zamrzavaju i čuvaju za upotrebu u budućnosti, i mogu se odmrznuti u bilo kojem trenutku.

Jedna od najvećih prepreka koje sprječavaju žene da imaju djecu je smanjenje rezerve jajnika i kvalitete jajnika, do čega dolazi starenjem. Naučne studije i rezultati sadašnjih tretmana pokazuju da se izgledi za rađanje uvelike smanjuju kod žena starijih od 40 godina. Dalje, mnoge žene kojima je dijagnosticirana niska rezerva jajnika ili rana menopauza još u ranijoj životnoj dobi doživljavaju strah od toga da nikada neće imati djecu. Zahvaljujući tehnici zamrzavanja jajnih ćelija, žene mogu zamrznuti svoje jajne ćelije i tako očuvati reproduktivnu sposobnost i rađati u budućnosti koristeći zamrznute jajne ćelije.

ZNa kome se može vršiti zamrzavanje jajnih ćelija?

Donedavno, u našoj zemlji nije bilo dopušteno zamrzavanje jajnih ćelija zbog propisa o tehnikama potpomognute oplodnje. Međutim, izmjene propisa zakonski omogućuju zamrzavanje jajnih ćelija ako su, između ostalog, zadovoljeni slijedeći uvjeti:

– Kada se osoba, nakon dijagnoze kancera, planira podvrgnuti radioterapiji i/ili kemoterapiji, koje štetno utječu na reproduktivne ćelije;
– Kada se osoba planira podvrgnuti ozbiljnom hirurškom zahvatu koji će dovesti do gubitka reproduktivnih funkcija;
– Kada je neudanoj ženi, koja se ne planira udati u bliskoj budućnosti, dijagnosticirana niska rezerva jajnika.

Kome se preporučuje zamrzavanje jajnih ćelija?

 • Pacijenticama koji se moraju podvrgnuti postupcima koji oštećuju jajne ćelije, kao što su kemoterapija i radioterapija;
 • Pacijenticama koje se spremaju za hirurški zahvat (poput uklanjanja jajnika) koji će dovesti do gubitka reproduktivne funkcije;
 • Ženama koje imaju porodičnu istoriju rane menopauze, ili koje imaju nisku rezervu jajnih ćelija, i nikada nisu bile trudne;
 • Ženama koje su usredotočene na karijeru i ne žele rađati prije tridesetih godina.

Kako se obavlja postupak zamrzavanja jajnih ćelija?

Da bi se obavila procedura zamrzavanja jajnih ćelija, potrebno je uz pomoć hormona stimulirati jajnike. Tretman počinje drugog ili trećeg dana menstruacije, i traje oko 12-15 dana. Preuzete jajne ćelije se zamrzavaju u laboratoriji posebnom metodom koja se naziva vitrifikacija, i čuvaju se za kasniju upotrebu.

Procedura zamrzavanja jajnih ćelija, korak po korak:

Praćenje: Pacijentica koja je prije tretmana obavila konsultacije sa našim centrom ponovo dolazi u centar drugog dana menstruacije, i tada tretman počinje. Pacijentici se daju hormoni koji stimuliraju rad jajnika kako bi proizveli veći broj jajnih ćelija nego obično. Tokom perioda praćenja, pacijentica treba doći u centar na preglede 3-5 puta. Prilikom svake posjete se vrši pregled pacijentice, provjeravaju se nivoi hormona, i vrši se korekcija doza lijekova u skladu sa nalazima.

Postupak vađenja jajnih ćelija: Kada veličina folikule dosegne željeni nivo, vrši se ekstrakcija jajnih ćelija uz pomoć igle koja se uvodi kroz vaginu, uz praćenje putem ultrazvučnog prikaza. Postupak je bezbolan, obavlja se u općoj anesteziji, i traje oko 15 minuta.Pacijentica se otpušta za 2-3 sata, i može nastaviti sa redovnim aktivnostima.

Postupak zamrzavanja jajnih ćelija: Jajne ćelije se zamrzavaju tehnikom vitrifikacije, bez vodenih kristala. Zamrznute jajne ćelije se čuvaju u posudama sa tečnim azotom na temperaturi od -196 stepeni Celzija.

IVF postupak: Kada se pacijentica odluči na trudnoću, jajna ćelija pacijentice koja je obavila konsultacije u našem centru se odmrzavaju i započinje proces IVF.

Osoba koja se podvrgava proceduri zamrzavanja jajnih ćelija mora svake godine davati pismeno odobrenje instituciji za čuvanje odnosno uništenje njenih jajnih ćelija.

Šta treba uzeti u obzir kod biranja centra za zamrzavanje jajnih ćelija:

U cilju postizanja efikasnog i sigurnog zamrzavanja jajnih ćelija, neophodno je izabrati iskusan centar koji raspolaže embriološkim laboratorijem i tehnološkom infrastrukturom. U našoj zdravstvenoj grupiaciji uspješno se primjenjuju najnovije svjetske metode i tehnike, čija je efikasnost dokazana; jajne ćelije se zamrzavaju primjenom metode vitrifikacije.

Tehnika brzog zamrzavanja koja se naziva vitrifikacija postiže revolucionarne rezultate u zamrzavanju jajnih ćelija. Da bi tehnika vitrifikacije bila uspješna, jako je važno njeno pravilno provođenje. Brzo i precizno odmrzavanje jajnih ćelija je jednako važno kao i njihovo brzo i precizno zamrzavanje. Pošto je broj i kvaliteta jajnih ćelija uzetih od žena koje već imaju dijagnozu niske rezerve jajnika ili su izložene riziku rane menopauze već ograničen, gubitak jajnih ćelija tokom ili nakon postupka zamrzavanja bi trebao biti na najmanjem mogućem nivou. U našim centrima radi više od 40 iskusnih embriologa. Zahvaljujući našem iskustvu i tehnološkoj infrastrukturi, procenat trudnoća do kojih dolazi primjenom ove metode je sličan procentu normalnih trudnoća kod nas.

Još jedna stvar koju treba uzeti u obzir kod odabira centra je da li centar ima solidnu i zdravu infrastrukturu koja je u mogućnosti čuvati zamrznute jajne ćelije tokom više godina. Već 23 godine Bahçeci Health Group u svojim laboratorijama koristi najnoviju tehnologiju u isto vrijeme kada i najrazvijenije zemlje, a u nekim slučajevima je i pionir u Turskoj; na taj način svake godine ostvaruje snove o roditeljstvu hiljada parova.

Je li zamrzavanje jajnih ćelija skupo?

Kada se uporedi koristi koje nudi, zamrzavanje embrija ili jajnih ćelija u stvari nije skupo. Međutim, pošto su za zamrzavanje i čuvanje potrebni posebni instrumenti i posude, centri koji nude ovu uslugu naplaćuju jednokratnu naknadu za zamrzavanje. Osim toga, pošto dugoročno čuvanje jajnih ćelija na način koji ih štiti od oštećenja iziskuje izuzetno nisku temperaturu, neophodno je stalno dodavati tečni azot u sistem za čuvanje kako bi se postiglo takvo okruženje, koje je na godišnjem nivou skupo. Stoga centri od svojih pacijenata naplaćuju i godišnje naknade za održavanje.

Besplatne prve konsultacije

Dozvolıte Da Vas Pozovemo

Da li ste znali da nudimo besplatne konsultacije u našim centrima koji se nalaze u Sarajevu i u Tuzli?
Zakažite termin sada kako biste dobili sve potrebne informacije.

  Besplatne konsultacije

  Vaš broj telefona:

  ili +387 33 420 194 nas možete pozvati na broj.

  [dynamichidden utmRef "CF7_URL"]

  WhatsApp Viber
  Viber
  WhatsApp
  Dozvolite Da Vas Pozovemo

   Uskoro ćemo Vas kontaktirat :

   [dynamichidden utmRef "CF7_URL"]