Šta je rana menopauza?

O ranoj ili prijevremenoj menopauzi govorimo kada žena izgubi menstruaciju prije nego što napuni 40 godina. Kod rane menopauze, dolazi do smanjenja lučenja estrogena, dok se povećavaju nivoi FSH i LH. Jednostavan test krvi će pokazati da li ste u menopauzi.

Koji su uzroci rane menopauze?

Porodična istorija

Najvažniji faktor za utvrđivanje početka menopauze je starost u kojoj je majka od pacijentice ušla u menopauzu. Ako postoji porodična istorija rane menopauze, povećan je rizik da će i žena rano ući u menopauzu.

Hirurška intervencija

Ako su iz nekog razloga uklonjena oba jajnika, dolazi do rane menopauze. Osim toga, jajnici mogu biti oštećeni ginekološkom intervencijom.

Autoimune bolesti

Jedan od najčešćih uzroka rane menopauze su autoimune bolesti. Kod autoimunih bolesti, imunološki sistem vlastite organe vidi kao strano tijelo i napada ih. Ako su ti organi jajnici, dolazi do rane menopauze.

Maligni tumori

Radioterapija ili kemoterapija tokom liječenja maliginih tumora može oštetiti jajnike i dovesti do rane menopauze.
Hromozomski poremećaji

Problemi koji su povezani sa hromozomima, kao što je Turnerov sindrom, ili Martin Bell sindrom (sindrom krhkog X) su još jedan čest uzrok rane menopauze.

Životni stil

Nezdrave prehrambene navike, stres, pušenje i alkohol mogu dovesti do rane menopauze.

Koji su simptomi rane menopauze?

Prvi simptom rane menopauze je da menstruacije postaju učestale. Redovno menstrualno krvarenje se javlja otprilike svakih 28 dana. Kada se menstrualni ciklus skrati na manje od 22 dana, to obično ukazuje na smanjenje rezerve jajnih ćelija. Kada se približi menopauza, mjesečni ciklus se smanjuje dok potpuno ne prestane.

Osim toga, simptomi menopauze su vaginalna suhoća, smanjen libido, probleme sa spavanjem, valunzi. Ako imate ove simptome, trebate se što prije javiti ginekologu.

Može li se rana menopauza spriječiti?

Rana menopauza je nepredvidljiva, ali uz redovne ljekarske preglede, moguće je doći do rane dijagnoze. U prvim danima menstruacije, rade se hormonski testovi (AMH, FSH, estradiol), a jajnici se pregledaju vaginalnim ultrazvukom. Na taj način se može utvrditi broj jajnih ćelija pogodnih za oplodnju. Dob pacijentice je od velikog značaja za uspješan ishod liječenja rane menopauze. Što je pacijentica mlađa, to su veći izgledi da tretman bude uspješan.

Može li doći do trudnoće kod rane menopauze?

Za pacijentice sa smanjenom rezervom jajnih ćelija koje ipak žele planirati trudnoću preporučujemo IVF. To je zato što IVF ima najveću stopu uspjeha od svih metoda asistirane reprodukcije. Pacijentice, koje ne planiraju trudnoću u skoroj budućnosti, mogu razmisliti o mogućnosti zamrzavanja jajnih ćelija. U postupku zamrzavanja jajnih ćelija, jajne ćelije se mogu dobiti uz pomoć lijekova čiji je cilj da potakne rast folikula. Te se jajne ćelije potom zamrzavaju metodom vitrifikacije. Tako da pacijentice mogu planirati trudnoću sa zamrznutm jajnim ćelijama u budućnosti.

Kod procedura IVF i zamrzavanja jajnih ćelija, stopa uspješnosti centra gdje se obavlja tretman, njegovo iskustvo i opremljenost embriološke laboratorije su jako važni. U Bahçeci IVF centru dokazali smo iskustvo na ovom planu sa 24 godine iskustva i više od 70,000 zdravih beba. Molimo da nas kontaktirate ako želite obaviti preliminarne konsultacije sa našim ekspertima.