Zadovoljstvo Pacijenata

• Mi uzimamo u obzir sve zahtjeve, očekivanja i prava naših pacijenata na svakom koraku usluge koju pružamo.
• Osnovni princip naše politike poslovanja prema pacijentima jeste da pružamo vrhunsko iskustvo i težimo da postignemo zadovoljstvo pacijenata na način da pratimo potrebe i ispunjavamo njihova očekivanja.
• Naši poslovni procesi i aktivnosti temelje se na našim vrijednostima integriteta, morala, profesionalne etike i poštovanja.
• Preporuke pacijenata i pritužbe upravljaju unutar okvira tih vrijednosti i ocjenjuju se na pravedan i nepristrasan način u skladu sa zakonskim zahtjevima i unutar perspektive orijentirane na pacijenta.
• Pružamo našim pacijentima jasne informacije o njihovim medicinskim procesima.
• Povratne informacije i pritužbe koje primamo pretvaramo u mogućnosti poboljšanja i stvaranja vrijednosti.
• Kontinuiranim poboljšavanjem naših medicinskih i administrativnih sistema nastojimo kontinuirano povećavati zadovoljstvo pacijenata.
• S poštovanjem,

BAHÇECİ HEALTH GROUP, oktobar 2016

WhatsApp Viber
Viber
WhatsApp
Dozvolite Da Vas Pozovemo
Uskoro ćemo Vas kontaktirat :

[dynamichidden utmRef "CF7_URL"]