Šta je smanjena rezerva jajnika?

Rezerva jajnika se odnosi na količinu jajnih ćelija prisutnih u jajnicima kod pacijentice u bilo koje vrijeme. Smanjena rezerva jajnika predstavlja smanjen broj jajnih ćelija.

Najvažniji faktor za utvrđivanje rezerve jajnika su godine pacijentice. Ukoliko je pacijentica u kasnijoj životnoj dobi, manja je rezerva jajnika.

Posebno nakon 35- te godine života, kada se broj i kvalitet folikula ubrzano smanjuje. U nekim slučajevima, rezerve jajnika se smanjuju bez razloga, iako pacijentica može biti mlađa. U tom slučaju, treba napomenuti da faktor koji uzrokuje smanjenje rezerve jajnika također može uticati i na jajne ćelije.

Redovan menstrualni ciklus ne upućuje neophodno da je rezerva jajnika uredu. Slaba rezerva jajnika ne utiče na redovan menstrualni ciklus duže vrijeme. Kada menstrualni ciklus postane neredovan, tada možemo da kažemo da rezerva jajnika počinje da se smanjuje.

Koji su uzroci smanjenja rezerve jajnika?

Najveći uzrok smanjenja rezerve jajnika je kasnija starosna dob pacijentice. Rezerva jajnika može da se smanji i u mlađim godinama posebno ukoliko pacijentica ima porodičnu historiju rane menopauze. Uz kasniju starosnu dob pacijentice, slijedeći uzroci igraju glavnu ulogu u smanjenju rezerve i kvaliteta jajnih ćelija:

  • operacija jajnika
  • radioterapija i kemoterapija
  • korištenje cigareta i alkohola
  • endometrioza (čokoladna cista)
  • višak kilograma, pretilnost
  • Turnerov sindrom

Koji su simptomi smanjenja rezerve jajnika?

Menstrualni ciklus kod zdrave žene se javlja svakih 21 do 35 dana. Kada je rezerva jajnika smanjena, menstrualni ciklus postaje kraći nego inače. Iako količina krvarenja može biti ista, potrebno se konsultovati sa doktorom ukoliko se poveća učestalost menstruacije.

Sa godinama, ukoliko dođe do oplodnje, postoji mogućnost da embrij ne može implantirati u matericu i ishod trudnoće može biti pobačaj. Rizik od hromozomske abnormalnosti povećava se tokom trudnoće.

Još jedan od simptoma smanjenja rezerve jajnika je manja šansa za ostvarivanje trudnoće u potpomognutim metodama oplodnje kao što je IVF procedura. Za pacijentice sa smanjenom rezervom jajnika poseban pristup procesu IVF- a bi bio najprikladniji.

Šta su AMH i FSH testovi?

Najtačniji način za provjeru rezerve jajnika je pomoću ultrazvučnog pregleda. Pacijentica se pregleda na drugi ili treći dan menstrualnog ciklusa i broje se antralni folikuli. Uz ultrazvučni pregled, AMH i FSH testovi također nam daju informacije o rezervi jajnika.

Šta je AMH test?

Anti- Millerov horomon (AMH) test se obavlja uzimanjem uzorka krvi od pacijentice. Pomoću njega saznajemo informacije o rezervi jajnika. Za pouzdanost rezultata vrlo je bitna oprema u laboratoriji.

Godinama kod žena vrijednost AMH u tijelu počinje da opada. Vrlo niska vrijednost AMH može da ukazuje na menopauzu, međutim vrlo visoka vrijednost AMH može da bude simptom policističnih jajnika.

AMH vrijednosti:

Visok (AMH > 4ng/ml)

Normalan ( AMH 1,5-4ng/ml)

Nizak ( AMH < 1,5ng/ml)

Vrlo nizak ( AMH < 0,5ng/ml)

Budući da niska vrijednost AMH kod žene ispod 35 godina može biti pokazatelj rane menopauze, doktor bi trebao da posavjetuje pacijenticu šta bi trebala da uradi. Ukoliko pacijentica želi da se ostvari kao roditelj, trudnoća se može postići uz pomoć IVF postupka. Mnoge od naših pacijentica s smanjenom rezervom jajnika su ostvarile trudnoću. Pacijentice koje ne planiraju trudnoću u skorije vrijeme, mogu razmisliti o zamrzavanje jajnih ćelija kako bi se povećale šanse za ostvarivanje trudnoće u budućnosti.

Šta je FSH test?

FSH (hormon koji stimulira rast folikula) test iz krvi koji se radi na drugi ili treći dan menstrualnog ciklusa. FSH je hormon koji se oslobađa iz žlijezde hipofize koji doprinosi razvoju jajnih ćelija.

FSH test može dati različite rezultate svakog mjeseca; samo najveća vrijednost se uzima u obzir. Dok visok FSH pokazuje smanjenu rezervu jajnika, FSH u referentnim vrijednostima ne znači da je rezerva jajnika u granicama normale. AMH rezultati testa se također trebaju uzeti u obzir pri procjeni rezerve jajnika.

Da li pacijentice sa smanjenom rezervom jajnika mogu ostvariti trudnoću?

Pacijentice sa smanjenom rezervom jajnika mogu ostvariti trudnoću uz pomoć IVF postupka. Trudnoća može da se ostvari u zavisnosti od kvaliteta embrija i spremnosti materice da prihvati embrij (implantacija). Embrij sa visokim kvalitetom podrazumijeva da su kvalitetne jajne ćelije i spermatozoidi.

U postupku IVF-a, spermatozoidi i jajne ćelije pripremaju se u laboratoriji gdje se obavlja oplodnja. Priprema embrija povezana je sa iskustvom embriologa i opremom embriološke laboratorije u IVF centru. Kao Bahçeci zdravstvena grupacija, mi smo sretni što je uz našu pomoć na svijet došlo preko 70.000 beba zahvaljujući najsavremenijoj embriološkoj laboratoriji i timu stručnih embriologa. Imamo visoku stopu uspješno ostvarenih trudnoća zahvaljujući našem individualnom pristupu svakom pacijentu.

Embrioskop, koji povećava šansu za uspješno ostvarenu trudnoću kod pacijentica sa smanjenom rezervom jajnika, jedan je od naših metoda za bolji rezultat. Sa ovom tehnikom, koja nudi kontinuirani monitoring embrija, najkvalitetniji embrij se može odabrati i implantirati u matericu pacijentice kako bi se povećala šansa za ostvarivanje trudnoće.