Kako žena stari, njena plodnost se smanjuje. To smanjenje fertiliteta počinje nakon što žena dođe u dob od 30 godina, a dodatno se ubrzava poslije 40-te. Fertilitet se vremenom smanjuje zato što žene pri rođenju imaju ograničen broj jajnih ćelija, a taj broj vremenom postaje sve manji. Smanjenje potencijala jajnika dovodi do smanjene mogućnosti začeća, kako prirodnim putem tako i uz pomoć tretmana.

Još jedna važna stvar vezana za trudnoću u uznapredovaloj životnoj dobi je smanjenje kvalitete jajnih ćelija. Brojke koje se odnose na ovo pitanje su slijedeće: stopa začeća koja rezultira živorođenim djetetom u jednoj godini je 75% kod žena starosti 30 godina; 66% kod žena starosti 35 godina; 44% kod žena starih 40 godina. Osim toga, kao posljedica starenja jajnih ćelija, sa starošću se povećava i rizik od pobačaja. Također, kako se povećava starost, povećava se i učestalost javljanja ginekoloških problema poput mioma, medicinskih problema poput dijabetesa i poremećaja štitnjače. Osim neplodnosti zbog uznapredovale životne dobi, postoje i drugi razlozi za neplodnost žena:

Endometrioza (čokoladna cista)
Niska rezerva jajnika i rana menopauza
Sindrom policističnih jajnika
Blokirani jajovodi (Falopijeve tube)
Endokrini poremećaji koji uzrokuje poremećaje ovulacije
Vaginizam

IVF tretmani za žene napredne životne dobi

Jako je važno da žene napredne životne dobi ne gube vrijeme u fazama pregleda i tretmana. Žene starosti 35 godina i više bi se trebale obratiti liječniku ako ne dođe do trudnoće u roku od 6 mjeseci tokom kojih imaju spolni odnos bez zaštite. Žene starosti 40 ili više godina se trebaju obratiti liječniku ukoliko do trudnoće ne dođe za tri mjeseca spolnih odnosa bez zaštite. Iako važnu ulogu ima i opće zdravlje para, vrlo je moguće da pacijentice napredne životne dobi ostvare trudnoću. U tom trenutku, izbor centra je od najvećeg značaja. Što je naprednija laboratorija za embriologiju IVF centra i što se bolje tehnike zamrzavanja/odmrzavanja koriste, to su veći izgledi da dođe do trudnoće. Kao Bahçeci Health Group, imali smo zadovoljstvo da ispunimo snove o roditeljstvu više od 70,000 porodica zahvaljujući našim stručnim timovima u svim našim centrima, našim najmodernijim laboratorijama za embriologiju, i metodama poticanja uspješnosti.

Koliko embriona se usađuje u IVF tretmanima?

Prema propisima koji se odnose na IVF, kod žena starosti 35 godina u prva dva pokušaja se prenosi samo jedan embrion. U kasnijim pokušajima mogu se prenositi po dva embriona. Kod žena starijih od 35 godina mogu se prenositi dva embriona.

Metode za povećanje uspješnosti koje se koriste kod IVF tretmana:

  • Embrioskop (Sistem kontinuiranog monitoringa embrija)
  • Freeze-All («Sve zamrznuti»)
  • NGS (Sekvenciranje sljedeće generacije)
  • Mitoscore (Indikator vijabiliteta embriona)
  • CD 56 – IV tretman
  • Pooling metoda