IVF postupak je uzimanje ženskih I muških reproduktivnih stanica u laboratoriji I stavljanjem jednog od dva najkvalitetnija embrija u matericu žene. IVF postupak se provodi kod žena čiji se jajnici stimuliraju za skupljanje jajnih stanica, oplodnjom spermatozoidima I transfer embrija u matericu. Oplodnja jajnih stanica sa spermatozoidima može se uraditi na dva načina: in vitro oplodnja I intracitoplazmatska injekcija spermatozoida (ICSI).

Kako se radi oplodnja u IVF postupku?

U medicinskoj literaturi In vitro oplodnja (IVF) naziv je za klasično liječenje IVF postupkom. Uz postupak IVF-a, veliki broj jajnih stanica uzete od žene I spermatozoida uzete od muškarca spajaju se u pripremljenim laboratorijskim uvjetima, a očekuje se da spermatozoidi oplode jajne stanice. Najkvalitetniji embriji se biraju, koji su dobijeni oplodnjom jajnih stanica sa spermatozoidima, prenose u matericu žene. Transfer embrija u matericu se radi tako što se ubrizgavanje vrši posebnim kateterima.

Kako se primjenjuje intracitoplazmatska injekcija spermatozoida (ICSI)?

Intracitoplazmatska injekcija spermatozoida (ICSI) ili mikroinjekcijska metoda odabere se samo jedan od najkvalitetnijih spermatozoida od muškarca. Odabrani spermatozoid se ubrizga u jajnu stanicu, koja se dobije od žene, mikroinjekcijom u laboratoriji. Ovo ubrizgavanje se vrši uz pomoć vrlo malih hiruških instrumenata koji se nazivaju mikromanipulator I posebnog mikroskopa. Postupak mikroinjekcije može se primjeniti kod problema sa neplodnošću kod muškaraca, kao što su mali broj spermatozoida, kvalitet ili problem prilikom ulaska spermatozoida u jajnu stanicu. ICSI može pomoći da imaju djecu I muškarci koji su prethodno imali vazektomiju. Općenito, preferira se kod parova čija oplodnja se ne može uraditi pomoću klasične IVF metode.

Nalaze koje je potrebno uraditi prije postupka IVF-a

Prije samog početka IVF postupka radi se procjena za parove koji žele imati dijete. Važno je utvrditi uzrok neplodnosti kako bi se mogao napraviti plan liječenja. U tu svrhu se ispituje medicinska historija bračnog para I obavlja se pregled. Zatim na ultrazvučnom vaginalnom pregledu vidi stanje materice I jajnika. Planiraju se nalazi kako bi se dobili jasni podaci. Nalazi koje trebaju uraditi I muškarac I žena su:

-Nalazi FSH, LH, TSH, prolaktin I estradiol se kod žene rade na 2. Ili 3. dan menstruacije.
-Kod muškaraca se radi spermiogram. Sa spermiogramom se pravi procjena zdravih spermatozoida u uzorku sperme.
Liječenje se planira I određuje prema anamnezi, fizičkom pregledu, ultrazvučnom pregledu, nalazima hormona I rezultatima spermiograma. IVF postupak se planira u zavisnosti dobi žene, kapacitetu jajnika, kao I uzroku neplodnosti. Nakon ove pripreme, IVF postupak se započinje tako što se ženi daje terapija koja će stimulisati jajnike da bi se dobio što veći broj jajnih stanica. Hormonalnom terapijom, podstičemo jajnike na odgovor. Dakle, kada se započinje lVF postupak?

Kada se treba započeti IVF postupak?

Na pitanje “kada započeti sa IVF postupkom?” je teško odgovoriti jer nema tačno definisanog odgovora. Mogu se dati različiti odgovori u zavisnosti od dijagnoze koju bračni par ima. U nekim slučajevima parovi bi trebali direktno početi sa IVF postupkom, bez gubljenja vremena.

U slučajevima kada postoji nasljedni genetski poremećaj kod žene ili kod muškarca koja se može prenijeti na dijete,
Kod zaraznih bolesti kao što su hepatitis I HIV, IVF postupak se može započeti bez odgađanja zbog zaštite partnera.
Ako žene mlađe od 35.godina ne mogu da ostvare trudnoću iako pokušavaju godinu dana nezaštićenih odnosa I žene starije od 35.godina u tom slučaju bi se trebale posavjetovati sa stručnjakom koji će istražiti uzrok. Ako se na osnovu urađenih analiza ne pronađe razlog, provode se postupci I daje se određeni period za pokušaj ostvarivanja trudnoće na prirodan način. Prema uspostavljenoj dijagnozi, IVF postupak e može započeti danas. Npr., veoma mali broj spermatozoida kod muškarca zahtjeva postupak IVF-a.

U kojoj fazi ciklusa treba započeti sa postupkom?

Na prvom pregledu I konsultacijama sa doktorom nije potrebno da bude u određenom periodu ciklusa, obavlja se razgovor I detaljan ginekološki pregled. Na 2. Ili 3. dan menstrualnog ciklusa, stanje jajnika se procjenjuje pomoću ultrazvučnog pregleda I analizom krvi provjeravaju se hormoni FSH, LH, TSH, E2 I prolaktin. Postupak IVF-a počinje nakon što žena dobije potrebnu hormonalnu terapiju za stimulaciju jajnika. Tokom IVF postupka primjenjuje se hormonalna terapija sa dva različita protokola, kratkim I dugim. U svakom od ovih protokola, budući da se hormonalna terapija započinje u različitim periodima menstruacije, “Koliko dana menstrualnog ciklusa traje postupak. “ Odgovor na pitanje također varira, jer kod svake žene menstrualni ciklus različito traje.

U oba protokola, hipofiza, stimuliše jajnike da luče hormone I tada se jajnici stimuliraju. Za suzbijanje rada hipofize koriste se hormonalni lijekovi koji se nazivaju GnRH antagonisti I angonisti (GnRHa). Dakle hipofiza I samim tim jajnici se stimuiraju na lučenje ili prestanak lučenja hormona.

Terapija koja se koristi za suzbijanje hormona započinje prvi dan menstrualnog ciklusa pomoću GnRHa u kratkom protokolu, a po dugom protokolu od 21. do 23. dana prethodnog menstrualnog ciklusa. “Kada početi sa postupkom IVF-a? ”Odgovor na pitanje odgovara navedenim danima menstruacije po kratkim I dugim protokolima.

Po kratkom protokolu, hMG ili FSH se dodaje GnRHa zbog stimulacije jajnika od 3.dana menstrualnog krvarenja. U dugom protokolu dodaju se hMG I FSH hormoni 2. Ili 3.dan menstrualnog krvarenja.

Koraci u IVF postupku?

IVF postupak se odvija u 5 uzastopnih faza:

Faza 1: Priprema prije apliciranja
Prva faza IVF postupka se sastoji od procjene parova I ultrazvučnog pregleda I različitih ispitivanja prije samog postupka. Prisustvo bilo kojeg stanja zbog kojeg se ne može početi sa postupkom a tiče se jajnika I materice ispituje se ultrazvukom. Za najtačniji rezultat nalazi hormona FSH, LH, TSH, E2 I prolaktin kod žene moraju se uraditi na 2. Ili 3. dan menstrualnog krvarenja.

Faza 2: Stimulacija jajnika
U ovoj fazi se hormonalnom terapijom jajnici prvo potiskuju a zatim stimuliraju. Stimulacija jajnika radi se na dva načina, kratkim ili dugim protokolom. U oba protokola se koriste GnRH antagonisti I angonisti za suzbijaje jajnika prije stimulacije, a hMG I FSH se koriste za stimulaciju. Svrha podsticanja jajnika poznata pod nazivom indukcija jajnika u medicinskoj literaturi je povećanje broja I kvaliteta jajnih stanica kod žena sa normalnom ovulacijom I za žene koje nemaju ovulaciju.

Faza 3: Postupak prikupljanja jajnih stanica
Prikupljanje jajnih stanica, poznatije kao OPU (oocyte pick-up), se obično radi pod kontrolom transvaginalnog ultrazvuka. Neposredno prije postupka vagina se tretira sa antiseptičkim lijekom. Zatim se jajne stanice skupljaju iz jajnika pomoću igle.

Faza 4: Umjetna oplodnja
Ovo je faza kada se oplode prikupljene jajne stanice od žene I najkvalitetniji spermatozoidi od muškarca. Kod klasičnog IVF postupka, spermatozoidi I jajne stanice se približavaju jedno uz drugo u mediju I očekuje se spontana oplodnja. Kod ICSI metode, spermatozoidi se ubrizgavaju u jajnu stanicu pomoću mikroinjekcije. Embrij se dobije oplodnjom jajne stanice sa spermatozoidom. U slijedećem koraku embrij se prenosi u matericu žene.

Faza 5: Transfer embrija
Transfer embrija u matericu žene je posljednja faza IVF postupka. Transfer embrija, koji su dobijeni IVF postupkom ili postupkom mikroinjekcije u matericu, obično se obavlja 3. Ili 5. dan nakon oplodnje. Taj postupak se naziva transfer blastociste. Ovom fazom postupak IVF-a je završen.

Implantacija embrija u materici se dešava u roku od 48 sati nakon transfera embrija. Sa implantacijom, hormon trudnoće beta HCG počinje da raste u krvi I obično dostiže nivo koja se može mjeriti u krvi nakon 10 dana.

Možete nas kontaktirati na broj +38733420194 za sva vaša pitanja vezano za IVF postupak.