Това е хормон, който се произвежда от плацентата по време на бременност. Наименованието си получава от първите букви на Human Chorionic Gonadotropin – hCG. След като ембрионът се имплантира в маточната стена, клетките наричани синцитиотрофобласти, намиращи се в плацентата започват да произвеждат хормона hCG. Функциите на този хормон се състоят в осигуряване на производството на хормана прогестерон, който е много важен за една бременност. Производството на прогестерон се осъществява чрез съединяването на hCG с намиращата се в яйчниците структура наречена корпус лутеум. Синтезираният от корпус лутеум прогестерон е нужен за износването на бременността. Ако трябва да обясним с други думи, хормонът Бета hCG действа като една информацирнна молекула, която чрез осъществяване на контакт между ембриона и яйцеклетката осигурява секрецията на хормон, нужен за развитието на ембриона в утробата на майката.

Освен това, направените през последните години изследвания показват, че хормонът Бета hCG изпълнява и много други функции, между най-важните от които са:

 • Осигурява растежа на матката в съответствие с растежа на ембриона,
 • Поддържа развитието на кръвоносни съдове в матката,
 • Блокира фагоцитозите в организма, като с това предотвратява нападането от тяхна страна на хранещите ембриона клетки.
 • Осигурява растежа и развитието на пъпната връв.

Хормонът Бета hCG се метаболизира в черния дроб на майката и 20 % от него се изхвърля чрез бъбреците, поради което този хормон се наблюдава и в кръвта и в урината на бременните.

Кога се увеличават стойностите на HCG?

Нормалният процес на производство на hCG по време на бременност започва след като плацентата се прикрепи към матката. Концентрацията, нужна за поддържане на бременността (около 5 mIU/ml) се постига на приблизително 8-ия -10-ия ден след оплождането. Този срок у бременните се равнява на 3-та, 4-тата седмица след първия ден на последната менструация. При приблизително половината от бременните концентрацията на hCG през първия ден от закъсняването на мензиса е около 25 mIU/ml. През периода до осмата седмица на бременността се наблюдава много бързо увеличаване на концетрацията на hCG в кръвната плазма. При нормална бременност стойносттите на hCG се удвояват на всеки 72 часа. Когато стойноста на hCG хормона достигне до ниво 1000-2000 mIU/ml може да се направи трансвагинална ехографска визуализация.

От друга страна, при сравнение с концетрацияята на други хормони, може да се каже, че при бременните най-голяма разлика в концентрацията се отчита при hCG. Поради това само стойностите на hCG не са достатъчен критерий за установване на окончателна бременност.

Какво значи прекомерното увеличаване на HCG?

По време на бременността може да има множество причини за повишаване на стойностите на hCG. За да могат да се отсеят някои от причините е необходимо тестът да се повтори в период от 48-72 часа.

 • Причини за повишаване на hCG:
 • Като причини могат да се посочат:
 • Погрешно пресметната дата на забременяване.
 • Моларна бременност, известна сред народа като гроздова бременност,
 • Извънматочна (ектопична) бременност,
 • Многоплодна бременност.

Повишаването на hCG без бременност може да сочи наличието на някакви здравословни проблеми като вродени аномалии като синдром на Даун, рак на тестисите или яйчниците, тумори на черния дроб.

Констатиране на бременност по стойността на Бета hCG

Бета hCG тестът, направен по кръвен (плазмени тестове) анализ е много по-чувствителен в сравнение с уринарните тестове за бременност. При повечето уринарни тестове за да е положителен резултатът стойностите на hCG трябва да са над 20 mIU/mL. Много от уринарните тестови китовете за hCG, продавани в аптеките не са в състояние да констатират формите на хипергликолизиран hCG. Поради това, макар и жената да е бременна, ако е в много ранен стадий резултатът може да е отрицателен. Това се нарича фалшива негативност на резултата или (false negative).

Кръвните изследвания, за разлика от уринарните, са много чувствителни. Когато става дума за кръвна проба за бременност стойността под 5 mIU/ml показва отрицателен резултат, а над 25 mIU/ml сочи положителен резултат, или наличие на бременност. Стойности между 6 и 24 mIU/ml се приемат за сива зона, т.е. изискват тестът да се повтори след няколко дена.

Межу 7 и 60 дена след прекратяването на бремеността стойността на hCG спада на 0. Проследяването на такова понижаване е от голямо значение от гледна точка на прекратяването на молар и ектопична бременност.

Пресмятането на Бета hCG означава да се направи предположение за срока на бременност в седмици според стойностите на хормона. Подобно пресмятане, както се спомена и по-горе, дава само приблизителния срок на бременност.

Взаимозависимостта между вероятния срок на бременност и стойностите на hCG на базата на последната дата от менструацията е както следва:

 • При срок на бременост 3 седмици: между 5-50 mIU/ml,
 • При срок на бременост 4 седмици: между 5-425 mIU/ml,
 • При срок на бременост 5седмици: между 20-7.300 mIU/ml,
 • При срок на бременост 6 седмици: между 1.080-56.000 mIU/ml,
 • При срок на бременост 7-12 седмици: между 7.650-290.000 mIU/ml,
 • При срок на бременост 13-16 седмици: между 13.300-250.000 mIU/ml,
 • При срок на бременост 17-24 седмици: между 4.000-165.000 mIU/ml.

Какво значи Бета hCG тест 0-5?

Ако стойностите на Бета hCG теста са между 0 и 5, това означава, че няма забременяване. При отрицателен резултат на теста често се срещат стойности на дробни числа като 0.1, 1.20.

Защо се понижават стойностите на Б-HCG?

Подобно на завишените резултати на Бета hCG теста, ниските стойности на концентарция също могат да бъдат предизвикани от редица причини. В тези рамки, в период от 48-72 часа може да се поика повтарянето на изследванията.

Най-често срещаните случаи на ниски Бета hCG стойности могат да се изброят така:

 • Възможни спонтанни аборти
 • Фалшива бременност
 • Извънматочна бременност
 • Погрешно пресметната дата на забременяване

При наличие на ниско ниво на хормона hCG в организма храненето и развитието на ембриона става невъзможно. Когато тези стойности са постоянно ниски не може да се говори за живодоносена и здрава бременност. Тъй като повишаването на стойностите на hCG при бременност е резултат на един естествен процес, лечение за повишаването им не съществува. И пак по същата причина, не съществуват и мерки, които биха могли да се предприеат за предотвратяване на ниското ниво на този хормон.

Бета hCG тест за бременност след ембриотрансфер при инвитро терапия

Последен етап в инвитро лечението е трансферът на образувалия се ембрион в матката. Известно време след трансфера ембрионът ще се имплантира и ще започне синтезиране на Б – hCG. Ако имплантирането е успешно, изначално ниските стойности на Б- hCG ще започнат да се увеличават в геометрична прогресия и ще достигнат ниво, при което могат да се улавят в кръвта. Точно затова тестът за бременност се прави в този период и по този начин се бива доказан резултатът от терапията. След периода на изчакване, който е дълъг и вълнуващ за двойките, този тест ще покаже резултата от медикаментозното лечение и стимулацията.

Тестът за бременност при инвитро терапия се прави 12 дена след извършването на ембриотрансфера в матката. Ако той се направи преди да изтекат 12 дена няма да се получат адекватни и точни резултати.

Количеството на hCG в кръвта, между 7-60 дена след прекратяване на бременността пада до 0. Проследяването на спада на hCG има голямо значение от гледна точка на прекратяването на молар и ектопична бременности.

Има ли разлика между HCG ve и Бета hCG теста?

Днес наличието на хормона hCG в кръвта се установява с теста Бета-hCG (bHCG, b-hCG). Причината може да се обясни накратко така. Хормонът bHCG, b-НCG, от структурна гледна точка е вид протеин и се състои от две подгрупи – алфа и бета. Нормално тези две подгрупи съществуват заедно и обикалят така в кръвта. Когато групите алфа и бета не са свързани помежду си тогава протеинът се нарича свободен b-hCG или свободен алфа –HCG. Но тъй като алфа подгрупата се включва в подструктурите и на хормони като лутеинизиращия хормон(LH), на тироидостимулиращия хормон (TSH), тя не може да се констатира в кръвта. Бета подгрупата е уникална като характеристика на свързване. Поради това наличието на HCG се измерва с количеството на Бета – HCG в кръвта. Наред с това, при някои по-специални случаи могат да се анализират свободните бета стойности и тоталните hCG стойности. Източник на свободни подстуктури в циркулацията може да бъде както съществуващ поради различни причини дисбаланс в синтезирането им, така и наличието на свободни подструктури, загубили способността си за свързване с другата подструктура поради заболявания, като напимер някои видове рак. При някои генетични заболявания количеството, по специално, на Бета hCG в кръвта също може да се увеличи. При скрининк -теста известен като двоен тест се измерват нивата на свободни Бета hCG в кръвта на бременната жена.

По всички въпроси относно бременност, инфертилитет и инвитро терапия, можете да се обърнете към нас на телефон 444 39 49.