Много голяма част от мъжете, желаещи да станат бащи, ги вълнува въпросът ˝Какво трябва да е количството на сперматозоидите за да мога да стана баща?˝ По долу в изложението ще намерите отговор на много въпроси като ˝Какви са нормалните стойности на сперматозоидите?˝, ˝Каква степен подвижност трябва да имат сперматозоидите?˝

Производството на сперматозоиди при мъжете започва още в пубертета и продължава непрекъснато до напреднала възраст. Количеството сперматозоиди е различно за всеки човек и се обуславя от различни фактори като генетично наследство, физиологични и екологични фактори на влияние при вътреутробно развитие и жизнени стандарти.

Световната здравна организация периодично публикува сведения за водените андрологични проучвания. В тях долната граница е определена като 15 милиона на милилитър, или проба от семенна течност да съдържа 40 милиона сперматозоиди. При индивиди с по-малко количество сперматозоиди, процесът да се сдобие с рожба се удължава.

Каква трябва да е подвижността на сперматозоидите?

Наличието на нормалното количество сперматозоиди сам по себе си не е достатъчен фактор за да може мъжът да стане баща. Наред с количеството, много важни фактори са подвижността и морфологията им. Няма да е различен шансът да се сдобие с рожба на мъж със 100 милиона сперматозоиди, но с 30 % подвижност и мъж с 50 милиона сперматозоиди с 60 % подвижност. Когато се оценява подвижността на сперматозоидите трябва да се отчитат количествата както на активноподвижните така и количеството на неподвижните сперматозоиди.

Излючително важен е и фактът, каква част от подвижните сперматозоиди притежават нормална морфология. Пациентите много често се учудват, но когато при изследване, на 100 спрематозоида установим 4 с нормална морфология, ние приемаме, че резултатът е нормален. А това значи, че от произведените 100 сперматозоиди 95 % са увредени по време на производството им. В днешно време към тези изследвания се включи и анализът за увреждания на съдържащия се в сперматозоида генетичния материал (ДНА).

Нормални стойности на сперматозоиди

 • Количество (volum) над 2.0 ml,
 • pH 7.2 и повече,
 • количество (концентрация) на сперматозоиди в мл над 15 милиона/мл
 • Общо количество над 30 милиона /мл ,
 • Подвижност (мотилитет) над 50 % подвижност в степен A+B или над 25 % в степен А
 • Степени (Grade),
 • +4 или A: Активна подвижност с движение напред,
 • +3 или B: слаба подвижност с движение напред,
 • +2 или C: подвижност на място,
 • +1 или D: неподвижни,
 • Форма (морфология) над 4 % (по Kruger),
 • Живост (виталност) над %75 ,
 • Левкоцити (клетки на инфекция) под 1 милион/мл.

Трябва да напомним, че няма да е правилно ако тези параметри се оценяват сами за себе си. Пълноценна ннформация за инфертилитет се получава при комплексно оценяване на количество в милитър, подвижност, морфология. При мъже с азоспермия е необходимо непременно да се отчете наличието на сперматозоиди в утайката след концентрация (центрофугиране).

Възможно ли е да се увеличи количеството на сперматозоиди?

Ако причина за ниското количество сперматозоиди не е някаква анатомична или генетична аномалия или това състояние не е последица от прекарано заболяване с висока температура, повишаването на количеството е възможно чрез подобряване на качеството на живот. За качествен начин на живот е нужно да се откажат цигарите и алкохолът, храненето да е редовно и здравословно, да се спортва редовно.
Днес съществуват и се продават вещества, известни като антиоксиданти или хранителни добавки, за които се твърди, че имат свойството да увеличават количеството на спермтозоиди. За да са ефектвни тези продукти обаче, преди да се почнат трябва подробно да се изследва наличието на горепосечените анатомични и физиологични проблеми и такова лечение непременно да се провежда под контрола на медицинско лице. Не трябва да се забравя, че в противен случай подобно лечение вместо да донесе очаквана полза може да се окаже достатъчно вредно.

Може ли начинът на живот и дрехите да влияят върху количеството на сперматозоиди?

Начинът на живот и дрехите могат да окажат влияние върху количеството на сперматозоиди. Както посочихме и по-горе, и по-специално, навиците ви на хранене, влияят върху производството на сперматозоиди. Лошото хранене, прекомерната употреба на алкохол, пушенето са фактори, които отрицателно влияят върху процеса на производство на сперматозоиди както от качествена така и от количествена гледна точка, влияят негативно и на подвижността им. Ако това се превърне в причина да нямате деца, непременно се откажете от тези вредни навици.

Тестисите са единствените органи извън тялото. Това е така защото температурата на тестисите нормално е с няколко градуса по-ниска от телесната. Много е важно тяхната температура де е с няколко градуса по-ниска, защото така те ще произвеждат сперматозоиди с по-висок потенциал за оплождане. Тесните, стягащи, препятстващи нормалната температура, нарушаващи кръвообращението дрехи също негативно ще повлияят върху образуването на спрематозоиди. В нашата страна работещите в условия на много високи температури като в селското стопанство, така и в горещи пещи, фурни, каменоломни мъже , включително такива, които имат допир с химикати против насекоми и т.п., са подложени на негативно влияещи върху производството на сперми фактори.

Кои храни увеличават количеството на сперматозоиди?

Много двойки с проблем на инфертилитет се обръщат към нас за съвет по въпроса дали храните са способни да увеличат количеството на образуваните сперматозоиди. Честно казано, не съществува група храни, които драстично да влияят върху количеството и качеството на сперматозоидите, но не трабва да се забравя максимата, че здрави сперми се произвеждат в здраво тяло. За това здравословното хранене, както и общото здравословно сътояние, е много важен фактор за производство на здрави сперматозоиди. Храненето приоритетно с храни, като зеленчуци, плодове, бобови, ядки, съдържащи в достатъчни количества ликопен, селен, витамин А, Витамин Е, витамин Д, може да окажае положително влияние не само върху общото здравсловно състояние на човека, но и да се подобри производството на сперматозоиди в количествено и качествено отношение.