Противно на сегашните познания на много двойки у нас, жената няма принос в определянето на пола на детето, а полът на детето, което ще се роди, се определя от спермата, идваща от мъжа. При здрав индивид имаме 23 двойки хромозоми (общо 46), в които е регистриран генетичният ни код; 23 от тези хромозоми идват от майката, а 23 от бащата. Има две „X” (следователно XX) хромозоми при жените и една „X” и „Y” хромозома при мъжете.

Именно „Y” хромозомата определя пола. Преди оплождането в яйцеклетката при жените присъства само една “Х” хромозома. Сперматозоидите, носят или “X”, или “Y” хромозома. Следователно, ако яйцеклетката е оплодена със сперматозоиди, носещи хромозомата “X”, детето ще бъде женско (“XX”), а ако “Y” хромозомата е оплодена, детето ще бъде мъжко (“XY”).