Използването на асистирани репродуктивни техники по-често през последните години, доведе до увеличаване броя на многоплодните бременности. С какви ситуации може да се появят, ако сте бременна с близнаци, тризнаци или даже четиризнаци? Кой метод на раждане трябва да предпочетете ? В тази статия сме събрали информация за многоплодната бременност.

Многоплодна бременност

Честотата на многоплодната или близначната бременност нараства успоредно с увеличаването на използването на асистирани репродуктивни техники и прогресирането на възрастта на майката с отлагането на бременността. При многоплодна бременност нормалните физиологични промени в тялото на майката поради бременност са по-сериозни и рисковете както за майката, така и за бебето са по-големи.

Колко често се получава многоплодна бременност и как протича тя?

Многоплодните бременности са класифицирани като еднояйчни и разнояйчни. Разнояйчните близнаци се образуват при оплождането на две отделни яйцеклетки и такива близнаци имат отделни околоплодни торбички (пълни с течност торбички, в които се намира бебето) и отделни плаценти. Еднояйчните близнаци се формират чрез разделяне на една яйцеклетка след оплождането и показват различни характеристики според времето на разделянето. Ако деленето се осъществи през 0-3 дена, амниотичен сак и плацента и на двете бебета са отделни; ако е през 4-8 дена амниотичните торбички са отделни, но плацентитее една, ако е през 9-12 дена амниотичните торбички и плацентите са общи. Разделянето след тринадесетия ден води до съединени близнаци. Докато приблизително 30% от еднояйчните близнаци имат две отделни торбички и плаценти, приблизително 70% имат обща плацента и две отделни сакчета, а 1% имат обща плацента и общ околоплоден сак. При триплодна бременност ситуацията е малко по-сложна, тъй като може да възникне в резултат на оплождането на три отделни яйца с три отделни сперматозоиди, както и оплождането на две яйца и разделянето на едното. Честотата на еднояйчните близнаци е сходна в световен мащаб и се наблюдават 4 на 1000 раждания. Честотата на разнояйчните близнаци е в зависимост от расата, възрастта на майката, броя на ражданията и дали се използват или не лекарства за повишаване на плодовитостта. Например, при чернокожите, близнаците имат честота 10-40 / 1000, 7-10 / 1000 при белокожите и приблизително 3/1000 в Азия.

Как се диагностицира многоплодната бременност?

Преди честото използване на ултразвук, диагнозата се поставяла според размерите на матката и повечето сърдечни удара от един, днес, диагнозата на многоплодна бременност се поставя чрез ултрасонография в ранния период. Особено важно е да се прецени дали бебетата имат отделни плаценти. По този начин групата, изложена на риск от проблеми, произтичащи от споделяне на плацентата (преливане на близнак в близнак), може да бъде идентифицирана и проследявана по подходящ начин. При някои многоплодни бременности, има вероятност едното бебе да спре да се развива и да сте стигне до живо раждане само на едното.