Новостите в областта на генетиката откриват сериозни възможности пред инвитро терапията. На първо място можем да посочим предимството да предоставя различни методи за увеличаване на степената на забременяване. След установяване на пречката пред желаещите да стават родители двойки, благодарение на прилаганите им индивидуализирани терапии ние можем да увеличаваме шанса им за постигане на бременност. Друго много важно предимство е създаването на възможност за вземане на мерки срещу предаване на генетични заболявания. Генетичните тестове на ембриони, които извършваме, ни дават възможност да сканираме стотици генетични заболявания.