Vizija, misija ir vertybės

Vizija

Būti vienu iš trijų žymiausių, populiariausių ir patikimiausių pagalbinio apvaisinimo prekės ženklų pasaulyje.

Misija

Būti etaloniniu šios srities centru stebint mokslo ir technologijų raidą pasaulinėje pagalbinio apvaisinimo srityje ir prisidedant prie jos, išlaikant vienodus technologinius standartus visose klinikose, niekada nenukrypstant nuo etikos principų, daugiausia dėmesio skiriant pacientų pasitenkinimui ir profesionalios komandos dėka siūlant sėkmingus gydymo metodus, viršijančius tarptautinius standartus.

Mūsų vertybės

Esame įsipareigoję laikytis etikos principų, o bendraujant su visomis suinteresuotosiomis šalimis mums svarbiausia pasitikėjimas ir sąžiningumas.

Atidžiai stebime mokslo raidą ir prisidedame prie mokslinių tyrimų. Visada siekiame būti novatoriais ir naudojame reprodukcijos moksle patvirtintas technologijas ir gydymo metodus.

Tikime komandinio darbo pranašumu ir svarba. Visi mūsų gydytojai reguliariai susirenka ir kartu vertina sudėtingus atvejus.
Mums svarbus pacientų ir darbuotojų pasitenkinimas.

Tampame pacientų šeima ir užmezgame su jais ilgalaikius santykius.

WhatsApp
Mes Jums Paskambinsime
Mes jums paskambinsime: