Paciento teisės

 • Teisė naudotis paslaugomis
 • Teisė į pagarbą ir orumą
 • Teisė į privatumą
 • Teisė žinoti tapatybę
 • Teisė į informaciją
 • Bendravimo teisė
 • Teisė dalyvauti priimant sprendimus dėl gydymo
 • Teisė konsultuotis
 • Teisė atsisakyti planuojamo gydymo
 • Teisė gauti informaciją apie tyrimo ir gydymo išlaidas
 • Teisė į socialinę ir psichologinę paramą
 • Teisė teikti skundus ir pasiūlymus
 • Teisė būti informuotam apie sveikatos priežiūros įstaigų praktiką
 • Teisė naudotis religinėmis tarnybomis

Paciento atsakomybė

 • Įsipareigojimas informuoti įstaigą apie sveikatos būklę
 • Įsipareigojimas laikytis gydytojo rekomendacijų
 • Įsipareigojimas prisiimti atsakomybę už planuoto gydymo atmetimo pasekmes
 • Įsipareigojimas padengti tyrimo ir gydymo išlaidas
 • Įsipareigojimas laikytis sveikatos įstaigų taisyklių ir praktikos
 • Įsipareigojimas atsižvelgti į kitų pacientų ir ligoninės darbuotojų teises
 • Įsipareigojimas laikytis infekcinių ligų atveju taikytinos tvarkos
 • Įsipareigojimas nereikalauti jokių procedūrų, neįtrauktų į gydymo planą
 • Įsipareigojimas priimti lankytojus pagal sveikatos įstaigos nustatytas taisykles.
 • Įsipareigojimas atlyginti žalą, sąmoningai padarytą arba padarytą netinkamai naudojant įstaigos įrenginius.
WhatsApp
Mes Jums Paskambinsime
Mes jums paskambinsime: