Mūsų socialinės atsakomybės politika

Visi “Bahçeci sveikatingumo grupės” darbuotojai, dirbantys 13-oje centrų 7-iose šalyse, turi lygias teises nepaisant kalbos, rasės, spalvos, lyties, politinės nuomonės, įsitikinimų, religijos, sektos, amžiaus, fizinės negalios ir pan. Visi mūsų darbuotojai yra „Bahçeci“ šeimos nariai ir turi teisę dirbti jų orumo nežeidžiančioje saugioje aplinkoje. Mes tikime neginčijama žmogaus teisių palaikymo būtinybe ir įsipareigojame elgtis sąžiningai su visais savo darbuotojais.

Imamės priemonių, kad atliekos, atsirandančios dėl mūsų darbo, nekeltų pavojaus pacientų ir darbuotojų sveikatai, ir užtikriname, kad tinkamos atliekos būtų perdirbamos. Neperdirbamas atliekas pristatome atitinkamoms institucijoms, kad jos būtų sunaikinamos laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų.

Puikiai žinome savo įsipareigojimus visuomenei, dėl šios priežasties, laikydamiesi savo socialinės atsakomybės politikos, kurią nustatėme sutelkdami dėmesį į tai, kas geriausia visuomenei ir aplinkai, imamės iniciatyvos gerinti visuomenę ir aplinkos sąlygas.

Pagrindiniai principai, kuriais remiamės vykdydami savo socialinės atsakomybės politiką, yra šie:

• Mokesčius valstybei ir kitus įsipareigojimus vykdome laiku, tiksliai ir laikydamiesi skaidrumo principo.
• Su socialine atsakomybe susijusią veiklą laikome prioritetine ir tvaria užduotimi.
• Viena svarbiausių užduočių yra visų tarptautinių standartų ir kokybės sertifikatų įgijimas, kurie šiandien mums leidžia apsaugoti savo darbuotojus, visuomenę ir aplinką bei investuoti į jų ateitį.
• Visose geografinėse vietovėse, kuriose dirbame, ryšius su visuomene kuriame laikydamiesi sąžiningumo ir patikimumo principų.
• Nuolat atliekame mokslinius tyrimus reprodukcinės sveikatos srityje, tobuliname savo mokslinę infrastruktūrą ir žinias. Pateikiame visuomenei naudingą ir patikrintą informaciją, gaunamą atliekant dideles investicijas į mokslą.
• Raginame savo darbuotojus dalyvauti socialinės atsakomybės projektuose ir atsižvelgiame į jų pasiūlymus renkantis projektus, kuriuos remsime.
• Dalyvaudami socialinės atsakomybės projektuose pirmenybę teikiame sveikatos ir švietimo problemoms.
• Su reprodukcine sveikata susijusius socialinės atsakomybės projektus vykdome kartu su Reprodukcinės sveikatos apsaugos asociacija (ÜRSAK).

WhatsApp
Mes Jums Paskambinsime
Mes jums paskambinsime: