ISO9001:2015 – Kokybės politika

“Bahçeci sveikatingumo grupė”, laikydamasi etinių verslo vertybių ir profesionalaus verslo modelio, kaip savo kokybės politiką priėmė šias nuostatas:

• Teikiant medicinines paslaugas naudotis moksliškai ir (arba) mediciniškai patvirtintais metodais, taip užtikrinant didžiausią sėkmės lygį savo pacientams,
• Būti pavyzdiniu moterų sveikatos ir nevaisingumo gydymo srities centru, pirmaujančia institucija nacionalinėje ir tarptautinėje arenoje bei organizacija, nuolat kuriančia pridėtinę vertę savo šaliai mokslo, technologijų ir ekonomikos srityse,
• Būti ne tik sveikatingumo grupe, bet ir nuolat besitobulinančia bei turinčia balsą savo srityje įstaiga stipraus akademinio personalo ir publikuojamų straipsnių dėka,
• Atsižvelgdami į savo pareigą atlikti diagnozavimo bei gydymo paslaugas, laikantis nacionalinių ir tarptautinių standartų siekiame efektyviai naudotis pažangiausiomis technologijomis, sukurtomis moterų sveikatai ir nevaisingumui gydyti.
• Nuolat tobulinti savo darbuotojų žinias, patirtį ir paslaugų kokybę organizuojant kvalifikacijos kėlimo mokymus ir diegti pilną kokybės valdymo supratimą.
• Būti pavyzdine klinika, kuriai kliento / paciento pasitenkinimas visada buvo ir bus svarbiausiu prioritetu.
• Sukurti aplinkai nekenksmingą verslo modelį, atitinkantį socialinės naudos filosofiją.

WhatsApp
Mes Jums Paskambinsime
Mes jums paskambinsime: