Bahçeci TV - Instagram Canlı Yayınları

Instagram Canlı Yayın – Doç. Dr. Remzi Abalı – 06 Kasım 2018

Instagram Canlı Yayın – Doç. Dr. Remzi Abalı – 06 Kasım 2018

Doç. Dr. Remzi Abalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Tüm Videolar

Özgeçmiş

Doktora Sorun

S: Tüp bebek bebek tedavisinde embriyoların tutunmamasının nedeni nedir? Neden başarısız olur?

C: Burada tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı denilen bir kavram var özellikle iyi kalitede 3 embriyo verildikten sonra embriyoların tutunmamasına tekrarlayan tüp bebek başarısı denir. Başarısızlığa ait faktörleri araştırırken 1 tanesi embriyo kaynaklı bir faktör olabilir. Embriyo iyi kalite de olmayabilir. Burada embriyonun kalitesi morfolojik yani şekilsel bir kalite sınıflandırması yapmakla beraber daha detaya inip embriyonun kalitesine de bakılabilir tekrarlayan başarısızlıklar olduğunda daha derine inip embriyonun genetiği incelenir PGD işlemler. yapılabilir PGD işlemlerinde alt başlıklar var şuan da uygulanılan başlık NGS denilen yöntemdir embriyonun dışında uterusa ait yani rahme ait embriyonun yerleşeceği alana ait bazı yöntemler olabilir bunu araştırmaya yönelik olarak da. Doğuştan gelen bir şekil bozukluğu var mı bunlar değerlendirilebilir tabi bunlar ultrasonografiyle 3 boyutlu ultrason değerlendirilmeleri biraz daha değerlendirilebilir. Bunun dışında rahimle ilgili problem bulunamıyor ise bunun detayların da yine hastaya yönelik olarak bazı pıhtılaşma bozukluları gen mutasyonları araştırılabilir bu paneller tekrarlayan başarısızlıklar için izlenmesi gereken iyi bir paneldir bir hastanın metobolik bir problemi var mı sistemik kronik bir hastalığı var mı bakılması gerekir bunları değerlendirdikten sonra başarısızlığın nedeni ortaya konmaya çalışabilir. Bir sonraki denemede bu tespit edilen sorulara yönelik olarak önlemler alınarak embriyo transferi yapılabilir. Burada tekrarlayan başarısızlığı olan hastalarda detaylı rahim inceleme yaptığımız daha detaylı testlerde var tutunma gününü belirlemeye yönelik olarak yapılan ERA testi gibi rahim içi embriyosuyla tutunmasının ilişkili olabilecek katil hücre oranlarını tespit etmek için yapılan CD56 gibi son zamanlarda klinikte de uygulanan EMMA ve ALİCE testleri gibi bazı testlerde bunlara eklenmiş durumda bu testlerin hepsinin açıkçası bir şekilde tüm dünya tarafından kabul görünmüş testler değil bazılarının özellikle daha üst düzey çalışmalarla eklenmeye ihtiyacı olduğu kesin ama elimizde olan güncel testler bunlar sebebi açıklanamayan iyi kaliteli embriyolarda başarılı olunamıyor ise bu testlerden faydalanabilir.

S: 2 başarısız denemem var endometrium kalınlaşmıyor bu tür hastalarda ne öneriyorsunuz?

C: Başarısız denemelerde olan hastalarda endometrium kalınlaşmıyorsa bunun nedenini incelenmelidir. Kalınlaşmayan hastalarda özellikle rahim içerisinde bir yapışıklık varsa histeroskopi kürtaj gibi tedaviler yapıldıysa buna bağlı olarak rahim içerisinin gözden geçirilmesi gerekir kalınlaşmayan hastalarda tabi bu süreçle ilgili olarak tedavi sürecinde endometrium özellikle 7 ml ve üzerine çıkması istenilir 3 çizgi şeklinde bir paten olması istenilir bu bazen elde edinemeyebilir.

S: Hangi tür hastalara aşılama yapıyorsunuz? Aşılama ve tüp bebeğin farkı nedir?

C: Tüp bebek tedavisi için öncelikle hastanın adetin 2. Günün de sıklıkla tabi bu şart değil adetin 2. gününde ilaçlara başlanır göbek etrafından özellikle untropi denilen yumurta geliştirici ilaçlar kullanılır yumurtalar 17 18 ml çıktığında çatlatma iğnesi denilen HCG iğnesi yapılıp 34 ile 40 arasında yumurtaları toplanır aynı gün eşinden alınan sperm örneği ile beraber her bir sperm bir yumurta içerisine naklederek mikroenjeksiyon işlemi yapılır. Bu klasik bir tüp bebek tedavisidir. Bunun dışında aşılma tedavisi ise yine benzer bir şekilde yumurta gelişim işlemi yapılıyor ancak ilacın dozu daha az tutularak bir yada iki yumurta geliştiriliyor toplanma günü burada yumurtalar toplanmayıp sistemler rahimin içerisine katı yerleştirilir doğal yolla yumurtanın döllenmesi ve doğal yolla gebeliğin oluşması beklenir aşılama için genç hastalar evlilik süresi kısa olan hastalar polikistik over sendromu gibi gebe kalamayan hastalara sperm değerleri normalden az olan hastalarda aşılama yapılabilir buda genelde ileri hareketli sperm sayısı 5 milyon ve üzerinde olan hastalarda aşılama yapılabilir aşılama yapılabilmesi için sperm sayısında 5 milyon üzeri olması gerekir burada aşılama için 3 yıl ve üzeri evli olan hastalarda aşılamanın maliyet etkisi açısında. Daha zararlı olur gebelik elde etmek için daha çok maliyete neden olur.

S : Embriyonun kalitesi büyüklüğü ile mi ilgilidir? Neye göre kalitesi belli olmaktadır?

C: Döllenmiş yumurtaya embriyo denir genelde bunlar kalitesine göre en sık 3.gün veya 5. Günde transfer yapılır burada kalitesi değerlendirirken hücrelerin büyüklüğü hücrenin berraklığı çekirdeklerinin durumuna göre kalite sınıflandırılması yapılıyor burada sadece embriyonun hücre sayısı değil aynı zamanda hücrenin boyutları birbirine eşit olup olmadıklarını hücrenin içerisinin berrak olması sınıflandırılabilir.

S: Polikistik over hastaları için yaklaşımınız nedir?

C: Yumurtalarında 12 ve daha fazla folikülü olan aynı zamanda buna ek olarak androjen hormonlarında artış yani testesteron ve erkeklik hormonlarında artış bunun bazı klinik uygulamaları olan hastalar yüzde sivilce çıkması gibi ve yumurtlama problemi olan hastalar polikistik over olarak adlandırılır bu yumurtlama probleminin hastalar genelde 2 3 ay adet görme şeklinde şikayet de bulunurlar. Bu hastalarda 1. Tedavi özellikle genç hastalarda yumurtlamanın sağlanması hedefi olmalıdır. Yumurtlamayı sağlamak için 3 4 siklusluk bir süreç içerisinde letrozom gibi ilaçlarla yumurtlama sağlanabilir aslında birinci basamak yumurtlamayı sağlamayı yönelik olarak hastanın kilosu fazla ise kilo vermesi olmalıdır kilo verdikten sonra doğal gebelik elde edilebilir beslenme egzersiz diyete dikkat edilmesi bunlar birinci basamak tedavileridir birinci basamakta yumurta geliştirici ilaçlar kullanabilirsiniz hap şeklindeki ilaçta cevap vermiyorsa iğne şeklindeki ilaçlar bu hastalarda 2 siklus aşılama tedavisi önerilebilir buradan cevap alınamıyor ise bir sonraki aşama tüp bebek tedavisidir en yakın tedavi yöntemleriyle başlayıp basmak basamak gitmek temel yaklaşım olmalıdır rahimin arkaya doğru dönük olması bir hastalık değildir gebe kalmayla bir ilişkisi yoktur.

S: Şeker tansiyon anne olmayla ne kadar ilgilidir?

C: Bu hastalıklar gebe kalmaya engel olabilir gebe kalır ise bazı problemlere neden olabilir düşük yapmak sakat gibi özellikle diyabet şeker hastalığı şeker kontrol altında gebe kalmamışım ise gebelik sırasında şekerleri yüksek ise bu hastaların bebeklerinde bazı sakatlıklar olabilir yine troidle ilgili problemi olan hastalarda yumurtlama bozulup gebeliğe engel olabilir bu tür endokrlor hormonlarının bozuklukları gebeliğe engel olabilir bunların düzene konarak tedavi edilmesi gerekir şeker hastalığı olan kilolu bir hastada sütün regule edilmesi troidle ilgili problem olan hastalarda troid fonksiyolarının normale dönmesi gerekir özellikle hipoture olan hastalarda psh hormonu yüksek olur gebe kalmadan önce psh oranını 2.5 altında tutmaya çalışıyoruz

S: Yumurta toplama işlemi yapılıyor fakat bir türlü yumurta bulunamıyor bunun sebebi nedir?

C: Zaman zaman bu tür hastalarda karşılaşabiliyoruz yumurta rezervi görünüpte çok iyi olmasına rağmen yani amh değeri iyi ultrasonogrofi de folikülleri saydığımız zaman her bir yumurta 7 8 tane folikülleri olduğu halde tüp bebek tedavisinde 10 15 tane yumurta elde ettiğimz halde bu hastalarda foliküllerin içerisinden yumurta hücreleri çıkmayabiliyor normalde her bir folikülde bir yumurta hücresi bulunur bunların tamamının boş olması durumunda bu ciddi bir problemdir sonrasında da tekrarlıyorsa bunun altında yumurta gelişiminden sorumlu genlerde problem olabilir bunlar ileri düzey araştırmalarla tespit edilebilir bunlara yönelik olarak

S: 7 kez molar gebelik yaşadım. Molar gebelik biyokimyasal gebelik hepsi genetikle mi ilgili?

C: Molar gebelik özellikle tekrarlayan molar gebeliği olan hastalarda temel olarak bakılan 2 tane gen var bunlara baktıktan sonra bazı tedavi önerileri olabilir molar gebelik olan hastalıklar da zaman zaman sorunun çözülmesinde sıkıntılar yaşanabilir öncelikle bu genleri araştırmak gerekir.

S: 43 yaşındayım bu tür hastalar için öneriniz nedir ilaç vermen mi takip ediyorsunuz? Her ay 1 yumurtamı oluşuyor? Genetik şart mı?

C: Yaklaşımı belirleyecek olan tek bir doğru yoktur hasta doktor iletişimi çok önemlidir. Çünkü burada hangi test için yaptığınız önemli tek yumurta gelişiyor ise artırma şansınız yoksa bunu ilaç kullanarak tedavide yapabilirsiniz hafif simülasyonlar da yapılabilir. Doğal siklus yani hiç ilaç kullanmadan yumurtası geliştirilebilir fazla yumurta beklentisi varsa ilaç dozu artırılabilir. Genetik şart mı sorusuna gelecek olursak, genetik inceleme ileri yaş hastalarda önerilen bir yöntemdir. Genetik incelemede normal embriyo bulunuyor ise başarı oranı artmakta tutunma oranı artmakta düşük oranı azalmakta sağlıklı bebek elde etme oranı artmaktadır. Ancak genetik inceleme yapabilmek için embriyoları blastosist aşamasına kadar yani 5. gün laboratuvarda büyütmek gerekir tek yumurtayla buraya ulaşmak bazen mümkün olmayabilir. Bunun için tek yumurtası olan hastalarda transfer tercihi yapılabilir genetik inceleme transfer edilmemesi gereken embriyoları tespit etmek için yol göstericidir siz bu embriyoları transfer ederek sonucun hakimiyetini görerek de test edebilirsiniz yada başka laboratuvar da genetik sonucuna ulaştıktan sonra normal ise transfer edersiniz.

S: En iyi embriyo blast embriyo diyorsunuz fakat embriyolar 6. güne kadar takip ediliyor bazı embriyolar ikinci gün donduruluyor bunları neye göre belirliyorsunuz?

S: Genetik bir problemle PGT yapılacaksa embriyolar 5. güne kadar takip etmek gerekir burada ki 6.gün kavramı blastosist kavramı ile farklı değildir. Bazen embriyolar blastosist aşamasına gelmemiş olabilir gelişimi biraz geriden gelebilir bu embriyonun kötü olduğu anlamına gelmez her zaman 6. güne beklettiğinizde blastosist aşamasına gelip iyi kalite gösterebilir. Bu tür durumlarda 5. gün ve 6. gün embriyoları blastosist aşamasında dondurulup transfer edilebilir embriyonun hangi günde dondurulacağı kararı tedavi sırasında elde ettiğiniz yumurta sayısı daha önceki denemeleri değişebilir zorla bir embriyo elde edilmiştir tek yumurta vardır 2. 3. günde dondurulup yeniden toplama işlemine geçerek transferi planları planlayabilirsiniz yada daha erken evrelerde transfer edilebilir embriyonun büyümesi için en iyi ortam rahimin içerisi midir yoksa laboratuvar da kullanılan ortamlar mıdır bu sorunun cevabı ortaya net olarak koyulmadığı için bazen sayı az ise embriyoların dondurulması bir seçenek olarak sunulabilir.

S: Havuz yöntemi kimlere uygulanır?

C: Genetik inceleme yapılacak hastalarda embriyo sayısını artırmak için havuz yöntemi uygulanır yumurta sayısı az olan hastalarda embriyoları biriktirip 2. 3. günde biriktirilen embriyoların daha sonra çözülerek 5. güne kadar yani daha ileri evrelere götürülmesi planlanıyor ise havuz yöntemi uygulanır. Transfer ettiğinizde transfer başına gebelik oranlarını artırmaktır 2.3. toplamalar gerekiyorsa biraz daha azaltmaktır.

S: Kadın üremesinin iyi olduğunu yalnızca AMH testi ile mi anlıyorsunuz başka hangi testler var ne ağırlıklı yapıyorsunuz?

C: AMH testi yumurta rezervini belirleyen en iyi testtir. Yumurtanın sayısını belirlemek için belli başlı testler var 1 tanesi antrofol sayımı yani her bir yumurtanın hücre sayımıdır. Her yumurtada 7-10 olması idealdir. AMH testi ile 3. gün folikül sümülar hormon ölçümü yapılabilir FSH değeri algılanan bir değerdir bazı farklılıklar gösterebilir. Bu fsh değerine bakarak bilgi vermemek lazım amh değeri ve folikül değeri ile yansıtmak gerekir ne kadar sıklıkta bakılmalıdır testleri periyodik olarak yaptırmıyoruz. Çünkü biz bize gelen hastalarda 3. gün yumurtalarını ultrasonlarını kontrol ederek rezerv testini yapmış oluyoruz AMH testini ve diğer testlere bakmadan saymış oluyoruz.

S: Tüp bebek ihtiyacımız olduğunu nasıl anlarız?

S: Tüp bebek infertiliteye yapılır. Kısırlık problemi olanlara yapılır. 35 yaş altında 1 yıl 35 yaş üstü gebe kalamayan hastalara kısırlık problemi denir ve ona göre tedavi uygulanır. 35 yaş üzerinde hastalara da tedavi yapılabilir daha genç hastalarda özellikle 20 30 yaş arası olan hastalarda hiçbir sorun yoksa tüplerde problem yoksa yumurtası iyi ise rezervi iyi ise bu hastalarda öncelikle alternatif yöntemler yani aşılama kilo vermek gibi tedaviler önerilebilir rezervi az olan spermi az olan hastalarda daha erken tüp bebek tedavisi düşünülebilir.

S: Transforkasyon nedir?

C: Transforkasyon zaman zaman tüp bebek tedavilerinde genetik inceleme yapılan yani bu tip kromozom analizi yapılan hastalarda karşılaştığımız problemlerden bir tanesi kromozom içerisindeki problemlerdir. Bunların birleşimiyle kişide problem bırakmayan hastalık bırakmayan oluşturdukları embriyolar yansırken belli bir oranda daha fazla problem olmasına neden olur bu hastalara genetik inceleme yapılabilir tüp bebek tedavisinde elde edilen embriyoların beli bir hücrelerine otopsi yapılarak genetik incelemeye tabir tutulup sağlıklı olanlar transfer edilmez ise artar.

S: 3 kere tüp bebek denedim embriyolar tutunmadan ölüyor nedeni nedir?

C: Bu sorunun altında yatan sebeplere bakmak gerekir. Yumurta kalitesi yumurta rezervi sperm değerleri sperm parametreleri önemlidir bir yumurtanın kalitesini belirleyen elbette embriyo kalitesini belirleyen sperm ve yumurtadır yumurta ve embriyoyu oluşturan sperm ve yumurtadır. Bu nedenle her ikisine de bakmak gerekir. Tekrarlayan tüp bebek tedavilerinde embriyo oluşamayabilir. Bunun için öncelikle laboratuvar şartları iyi ise merkezde tüp bebek tedavisi yapılmış ise embriyoya sperme odaklanmak gerekir embriyoya nasıl odaklanılabilir embriyo gelişim aşamasında belirli bir yere ulaşamadığı için incelenemeyebilir. Spermle ilgili bazı değerlendirilmeler yapılabilir. Sperm erkek infertilitesine ve kadın infertilitesine yönelik olarak bazı mutasyon analizleri var bunlarla ilgilidir. Yine detaylı araştırmalar yapılabilir. Bu testlerden elde edilecek sonuçlar sadece hastaya bilgi vermek açısından ve gelecek denemelerinde aynı sorunu yaşayıp yaşamayacaklarını konusunda bilgi vermeye yarar bazen bu tür durumlarda 10 embriyoda 5 geliştiren hastalarda 10 tanede 1 tane normal geliştirme olabilir o zaman bu hasta tedavide bu bilgiyi vererek devam etmesini sağlayabilirsiniz.

S: Her başarısız denemeden sonra histeroskopi yapılmalı mı?

C: Başarısızlıktan sonra kontrol amaçlı yapılabilir. Ultrasonografide rahim için şüphelendiğimiz hastalar rahim içi yapışıklık gibi hastalar geçmişinde miyom septum kürtaj ameliyatı olan hastalarda tedavi uyguluyoruz rahime çizik atıl malımı rahim içerisine uyarı amaçlı histeroskopi yapıl malımı bunlara mutlaka bilimsel olarak yapılması gerekir rahim iç tabakasında bir problemden şüphelendiniz kontrol amaçlı histeroskopi yapıyoruz.

S: Çikolata kisti olanlara ne yapıyorsunuz?

C: En sık görülen hastalıklardan biridir endometrioma infertilite ile ilişkilidir. Cinsel ilişki sırasında ağrı yani kısırlık problemi temeldir bu hastalar normal topluma göre yarı yarıya gebe kalma oranı azalmıştır bu yaklaşımda rezervin ve çikolata kistinin büyüklüğü önemlidir genç hastalarda tek taraflı ise tüp bebek tedavisi düşünülmeden infertilite süresi olmayan hastalarda rezervi iyi olan hastalarda operasyon düşünülebilir. Yumurta kapasitesi riskli olan hastalarda tüp bebek tedavisi 1. seçenek olmalıdır. Ameliyat yapılmadan önce tüp bebek tedavisi yapıp embriyoları dondurup aynı zamanda işleme koyulması da bir seçenektir bekar ve çikolata kisti olan hastalar sık sık kontrol edilmelidir yumurta kapasitesi azalma riski olan çikolata kisti olan yumurta dondurma seçeneği de bir alternatif olarak düşünülmelidir.

Henüz yorum yapılmamış

  Yorumunuzu Gönderin

  20 Senedir Evlat Bekleyen Çiftimizin Demet Akalın’la Buluşması

  Hacer-Orhan Varlı çifti, 20 yıldır çocuk hasreti çekiyordu. Başka merkezlerdeki başarısız …

  Devamını Oku

  Bahçeci Tüp Bebek – Adım Adım Mutluluk

  36 yaşında olan hastamız bize başvurduğunda AMH düzeyinin 0.03 olduğunu gördük. …

  Devamını Oku

  Bahçeci Tüp Bebek Böbrek Nakli Geçiren Hastamızın Mutluluğu

  Birçok hastamız gibi Naz Hanım ve eşi de bu aşamalardan geçti ancak …

  Devamını Oku

  Bahçeci Tüp Bebek – Tüp Bebek Tedavisinde Sonsuz Mutluluk Gözyaşı

  İtiraf edelim ki siz bu videoları görünce nasıl ağlıyorsanız biz de paylaşmadan …

  Devamını Oku

  Bahçeci Tüp Bebek – Ailemize Bir Bahçeci Annesi Daha Katıldı

  Gamze Hanım, senelerdir beklediği mucizesine kavuşacak. Darısı tüm bekleyenlerin başına! …

  Devamını Oku

  Bahçeci Tüp Bebek – Bebeğimiz Kime Benziyor?

  Erken menopoz tanısı ise merkezimize başvuran 37 yaşındaki annemizden elde edilebilen tek …

  Devamını Oku

  Bahçeci Tüp Bebek – Ben Anne Olacağım!

  39 yaşındaki Leman Hanım’a merkezimizdeki ilk denemede güzel haberi verdik. …

  Devamını Oku

  Bahçeci Tüp Bebek – Hep Kalbimizdesin Bora Cengiz!

  6 yıl önce dünyaya gelmesine vesile olduğunuz bebeğimiz Mete’nin annesi bugün bizlerle …

  Devamını Oku

  Doktora Sorun - Doç. Dr. Remzi Abalı


  Sizi Arayalım WhatsApp
  WhatsApp
  Messenger
  Sizi Arayalım
  En yakın zamanda arayalım: