Bahçeci TV - Instagram Canlı Yayınları

Instagram Canlı Yayın – Doç. Dr. Ege Can Şerefoğlu – 26 Şubat 2019

Instagram Canlı Yayın – Doç. Dr. Ege Can Şerefoğlu – 26 Şubat 2019

Doç. Dr. Ege Can Şerefoğlu

Üroloji Uzmanı

Tüm Videolar

Özgeçmiş

Doktora Sorun

S: Sperm morfolojisi nasıl düzelir?

C: Çocuk sahibi olmama şikayeti ile bize gelen bir erkekte en temel test olarak bir sperm testi isteriz. Sperm analizinde bu spermlerin 3 özelliğine bakarız spermin sayısı, spermin hareketi ve spermin şekli. Sperm sayısının 15 milyonun altında olması hareketli sperm yüzdesinin %32’ nin altında olması ve şekli düzgün sperm sayısının %4’ ün altında olması anormal kabul edilebilir. Düzgün şekilde sperm yüzdesinin %4’ ün altında olmasına biz teratozoospermi diyoruz spermin şeklinin yani morfolojinin bozuk olduğu anlamına gelen bir ifade bu peki spermin morfolojisi neden bozulur kişide altta yatan hormonal bir bozukluk olabilir, kişi fazla sigara tüketiyor olabilir, sinirli stresli bir yaşam şekli olabilir, aşırı sıcağa ve radyasyona maruz kalmış olabilir veya meninin geçtiği spermin geçtiği boşaltım kanallarında bir enfeksiyon olabilir.

S: Azfc delesyonu dediğimiz bir genetik bozukluğum var mikro tese daha mı değişiklik yapılıyor yoksa başka bir yöntem kullanıyor musunuz?

C: Azospermi olan verdiği sperm örneğinde hiç canlı sperme rastlanmayan hastalarda mutlak suretle bazı tetkikler yapmamız gerekiyor bu tetkiklerin başında hormonal değerlendirme geliyor kişilerin vücudundaki üremeden sorumlu hormonların normal düzeyde olup olmadığını değerlendiriyoruz bunun yanı sıra bu kişilere mutlaka iki adet genetik test yapılması gerekiyor bu testlerden biri karyotip analizi biri de y mikrodelesyon testi dediğimiz test. Erkeklerde xy kromozomu kadınlarda ise xx kromozomu vardır erkeklerdeki bu y kromozomunun üst kolunda çok küçük bir bölge vardır bu bölgeye azf bölgesi denir bu bölgede 3 bölüme ayrılır bazı araştırmalara göre 4 bölgedir. Eğer bir kişide azf a bölgesinde delesyon yani azf a bölgesinde silinme var ise biz bu hastalarımıza hiçbir suretle tese ameliyatı önermiyoruz çünkü bu kişilerde yapılan çalışmalar sperm üretiminin sıfır olduğu yani ne testiste ne dışarıya çıkan herhangi bir sperm olmadığını söylüyor o yüzden biz maalesef ki azf a delesyonu olan hastalara herhangi bir şey yapamıyoruz ancak azf b veya c delesyonu olan hastalarda durum daha farklı çünkü bu bölgelerde silinmesi delesyonu olan hastalarda farklılık göstermekle beraber tese ameliyatı ile %50 ile %70 oranında sperm bulunabiliyor o yüzden bu hastalara tese yapıyoruz özel bir tese yöntemi kullanmıyoruz bildiğimiz normal mikroskop altında tese uyguluyor ve bu hastalarda yüksek olasılıkla tese çıkaralabiliyoruz.

S: Sperm sayım 6 milyon baba olmama engel mi kaç milyonun altında olunca tüp bebek öneriyorsunuz?

C: Bir kişide sperm sayısı mililitrede 15 milyonun altındaysa biz bu duruma oligospermi diyoruz bu kişiler eğer 1 yıl süreyle normal yollarla çocuk sahibi olmaya çalıştığı ve normal yollarla çocuk sahibi olamıyorlarsa sperm sayısının kaçın altı kaçın üstü olduğunu beklemeden yardımcı üreme teknikleri öneriyoruz o yüzden sperm sayısının tüp bebek tedavisi açısından bir kriteri yok.

S: Tese’de negatif sonuç geldi bizim için bütün ümitler tükendi mi siz kaç negatif sonuçtan sonra tese yapmıyorsunuz?

C: Tesede mikroskop altında yapılan iyi bir merkezde yapılan tese ameliyatı ile yani testisleri kesip içerisinde sperm arama işlemi neticesinde hiç sperme rastlanmadıysa bu her şeyin son bulunduğu bütün ümitlerin son bulduğu anlamına gelmiyor teseyi kitabına uygun yapan merkezlerde negatif tese yani sperm bulunamayan veya tese sonrasında mutlak suretle testisten bir doku parçası alınması ve o doku parçasının patolojik incelemeye gitmesi lazım bu patolojik inceleme sonrasında testiste spermin öncül hücreleri spermi oluşturan hücreler spermatogonyumların varlığı ve yokluğu bizim için son derece yönlendirici eğer bir kişide spermin öncül hücreleri var spermin anası babası var ancak olgunlaşmış sperm yoksa maturasyon arresti dediğimiz tablo yoksa çeşitli tedaviler vermek suretiyle tekrar tese yapıldığında %50’ ye varan oranda sperm bulma ihtimalimiz var bazen de hipospermatogenez dediğimiz bir başka patolojik tanı bizim önümüze geliyor yine bu hastalarda da %40-%50 oranında tekrarlayan teselerde sperm bulma olasılığımız mevcut ancak hastalar çok büyük oranında germinal hücre apilazisi veya sertoli cell only sendormu denilen bir tabloyla karşılaşıyoruz bu da demek oluyor ki patolog bize yolladığınız parçada testisten alınan parçada hiç sperm hücresine rastlanmadığını ifade etmeye çalışıyor bu en görmek istemediğimiz tablo tamamen spermin hiçbir izine rastlayamadım anlamına geliyor böylesi hastalarda ise %10 ile %30 oranında tekrarlayan teselerde sperm bulma ihtimali mevcut ancak unutmamak gerekir ki tese işlemi her ne kadar uzman eller altında her ne kadar mikroskop altında yapılıyor olursa olsun testise zarar vermekte fazla tese ameliyatları da bu kişilerin daha sonra erkeklik hormonunu sağlaması açısından problem yaşamalarına sebebiyet verebiliyor bu yüzden unun üst sınırı yok 10 kere 20 kere tese yapılmış hastalarla karşılaşıyoruz ama tabii ki 2 kere 3 kere denenmişse 4. 5. teseyi yapmak çokta rasyonel değil, çokta doğru bir şey değil.

S: Şeker hastalarında sperm sayısı ve kalitesi düşer mi?

C: Evet düşer, özellikle kontrolsüz şekeri olan yani şeker hastası ve kan şekeri sürekli olarak 200’ lerin üzerinde hemoglobin a1c’ si 8’ in 9’ un üzerinde olan hastalarda sperm parametrelerinde düşüklük oluyor bu düşüklüğün neye bağlı olduğu hala araştırma konusu kimi otorilerin vücudun sperm üretiminden sorumlu olan hormonlarında birtakım değişiklikler oluyor kimileri diyor ki şeker hastalarının vücutlarında görülen hiperinflasyon bu kişilerin spermlerinde kalite bozulabiliyor ama en azından tedavisi gayet kolay kan şekerini normal hale getirdikten 3-4 ay sonra spermlerde kalite ve sayı iyileşebiliyor.

S: Azospermi hastalarında tedavi süreci nasıl oluyor?

C: Azopsperminin teşhisinden geliyor bir kişi 1 tane sperm testi verdi ve bu sperm testinde hiç sperme rastlanmadıysa biz bu duruma direkt olarak azospermi demiyoruz mutlak suretle 4-6 hafta sonrasında sperm testinin tekrardan yapılması lazım geçtiğimiz 3-5 ay içerisinde grip enfeksiyonu olmuş olabilir bu kişi hamama girmiş, çok sıcak ortamda çalışmış olabilir, sinir stres yapmış olabilir vs. bütün bunlar spermlerin dışarıya çıkmamasına yani azospermi durumuna neden olmuş olabilir o yüzden yapılacak ilk şey il sperm tahlilinden 4-5 hafta sonrasında tekrardan sperm tahlili vermek, hormonlara bakmak, hormonlarda bir bozukluk varsa bunu tedavi etmek, genetik tahlillerin yapılması karyotip analizi ve y mikro delesyon testi 4. Olarak da eğer fizik muayenede varikosel ve testislerde bir bozukluğu telkin edecek bir bulgunuz varsa ultrason yapmak bu tahlillerin neticesinde varikosel varsa varikoseli tedavi ediyoruz sperm kanallarını tıkayan bir durum varsa bu kanalları açmak veya direkt teseye yönelmek yoluna gidiyoruz veya hormonlarda bir bozukluk varsa bozuk olan eksik olan hormonun yerine koyuyoruz, genital bölgede enfeksiyon varsa bu enfeksiyonu kurutmaya yönelik antibiyotik tedavileri veriyoruz ancak bu hastaların azospermi hastalarının sadece %50’ sinde biz altta yatan bir sebep buluyoruz %50’ sinde ise herhangi bir sebep bulmuyoruz sebep bulamadıysak ve kişide azospermi var ise o zaman mikroskopik tese dediğimiz bir işlemi yapıyoruz. Mikroskopik tese demek kişinin testisinde sperm arama demek genellikle mikroskop altında yapılıyor ve mikroskop altında sperm çıkması muhtemel yerlerden ince cımbızlarla testis dokusuna tahribat vermeden dokular toplanıyor bu dokular laboratuvara gidiyor ve dokuların içerisinde sperm aranıyor eğer sperm var ise bu spermler alınıyor hanımefendiden toplanan yumurtaların içerisine zerk ediliyor ve böylece tüp bebek süreci tamamlanıyor.

S: Klinefelter sendromum var fsh değerim çok yüksek baba olmam imkansız mı?

C: Hayır imkansız değil, klinefelter sendormu toplum genelinde %1-%2 görülen ancak bize azospermi ilen gelen hastaların %10-%20’ sinde rastladığımız bir genetik bozukluk. Klinefelter sendromu olan erkekler uzun boylu, yakışıklı gayet normal kişiler olurlar zaten buna böyle bir hastalık demektense bir değişiklik demek daha doğru bu kişiler ömürlerinin 30’ lu yaşlarına kadar herhangi bir problem yaşamadan yaşamlarına devam ederler ancak 30’lu yaşlardan sonra u kişilerin testesteron değerinde düşüklük sperm çıkımında azalma ve testislerin boyutlarında küçülme rastlanır eğer bir klinefelter hastası 30’ lu yaşlarına kadar gelmiş 30’ lu yaşından evvel teşhis edilmişse normal yollarla sperm elde edilir ve tüp bebek yapılır. Normal yollarla sperm veremiyorsa o zaman tese ile sperm bulma ihtimalimiz %50- %60’ ın üzerindedir ancak klinefelter hastası 30-35 yaşın üzerindeyse fsh değeri beyefendi de olduğu gibi çok yükselmiş ise testislerindeki yetmezlik çok ileri boyuta gelmişse o zaman maalesef tese ile sperm bulma olasılığımız %20’ lere %30’ lara düşmekte. Fsh’ ın yüksekliği tedavi edilmesi gereken bir durum değildir fsh’ ın yüksekliği testislerdeki yüksekliği gidermek için vücudun aldığı doğal önlemdir bizlerde zaman zaman hafif sperm düşüklüğü olan hastalarımıza vücudun fsh değerini yükseltmek için bazı ilaçlar veririz bu yüzden fsh’ ı düşürmeye çabalamasın hastalarımız ve çevredeki doktorlarınında fsh’ı düşürmemeniz gerekir şeklindeki önerilerini çokta dikkate almasınlar.

S: Eşimde azospermi var fsh testesteronun normal değerlerde olduğunu tese ameliyatında 5 tane sperm çıktı tüp bebek denedik ama sonuç olumlu olmadı doğal yoldan sperm çıkma imkanı olabilir mi?

C: Bu konuda %100 bir şey demem mümkün değil eğer bir kişide azospermi varsa dışarıya sperm çıkması çokta mümkün görünmüyor zaman zaman bize böyle hastalar geliyor 3-5 yerde sperm analizi yapılmış bizde diyoruz ki bir de bizim laboratuvarımızda yapılsın ama gerçekten laboratuvardan laboratuvara fark ediyor ve bu hastaların %10’ unda %15’ inde bizim laboratuvarımızda sperm çıkabiliyor bu da laboratuvarım ve laboratuvarda çalışan teknisyenlerin tecrübesi ile alakalı bir şey bizim laboratuvarımızda sperm analizi yapmak 8-9 saat sürüyor tekrar tekrar testislerden doğal yolla elde edilen spermlere bakılması amaçlanıyor ve bazen hakikaten 3-5 yerde azospermi ile gelen hastalar bide 3-5 tane sperm çıkarabiliyor ve tese ameliyatına ihtiyaç duymadan bu kişilere tüp bebek yapabiliyoruz.

S: Sperm oluşumundan çıkışına kadar kaç evreden geçiyor yani yumurtalıkta kaç evreden geçiyor?

C: Sperm oluşumu komplike bir süreç ve bir çok kontrol yolu olan bir süreç normal bir spermin yuvarlak yumurta yani sperm hücresi halinden olgun sperm hücresi haline gelip dışarıya atılmasına kadar geçen süre 65-72 gün kadar bir süre bu süre zarfında spermler bölünüyor çoğalıyor şeklini değiştiriyor vücutlarının çok büyük bir kısmını atıyorlar uyruk oluşturuyorlar ve böylelikle annenin rahmine girdiğinde hızlı bir şekilde yumurtaya ulaşabiliyor vücudumuzun en küçük hücresi sperm hücresi bu yüzden çok kırılgan bir hücre. Sperm sağlığı açısından bu faktörlere dikkat etmek gerekir.

S: Spermlerdeki hareketsizlik tüp bebek başarısını etkiler mi?

C: Evet etkiler. Bir sperm ne kadar sağlıklıysa o kadar hareketlidir bizler tüp bebek işlemleri sırasında tüp bebek işleminde kullanacağımız spermlerin en hareketli spermler olmasına dikkat ederiz çünkü en hareketli spermler ile elde ettiğimiz sonuçlar en iyi sonuçlar oluyor o yüzden spermlerin hareketi önemli.

S: Sperm hareketi %31 morfoloji %1 tüp bebekte başarısını etkiler mi?

C: Sağlıklı sperm hareketi iyi şekli iyi spermdir ve biz tüp bebek tedavileri sırasında bu spermleri kullanıyor ve başarılı sonuçlar elde etmek istiyoruz.

S: Eşimde varikosel var hareketliliği az ne yapmamızı önerirsiniz varikosel ameliyatından sonra hareketlilik düzelir mi?

C: Varikosel ameliyatından sonra hareketlilik düzelir hatta varikosel ameliyatından sonra en erken düzelen bulgu spermlerin hareketliliğidir ancak yine ülkemizde bazı yanlış anlaşılmalar söz konusu her varikosel ameliyat edilmez bir kişide varikoselin ileri evrede olması lazım ki biz bu varikoseli ameliyat edelim biz varikoseli 3 evrede değerlendiririz grade 3 en ileri evrede daha uzaktan herhangi bir muayene yapılmadan varikosel damarları testisin etrafında kalın kalın görülür ikinci evre varikoseli elle muayene ettiğinizde tespit edebilirsiniz birinci evrede varikoseli hastayı ıkındırdığınız zaman elle muayene ettiğinizde saptayabilirsiniz kitabi olarak bir kişide grade 3 varikosel varsa varikosel damarları testisin etrafında iri iri görünmekteyse ve bu kişide sperm parametrelerinin herhangi birinde bozukluk var ise o zaman bu kişilere varikosel ameliyatı %100 olarak uygulanmakta.

S: Sperm testlerinde morfoloji kısmında kit yok yazıyor baba olup olmamayı kesinlikle morfoloji mi belirliyor?

C: Hayır morfoloji aslında son derece subjektif bir değerlendirme yöntemi eğer bir sperm analizinde sperm sayısı iyiyse sperm hareketliliği de iyiyse o zaman morfolojiye bakmanız çok gerekli değil diyor kitaplar o yüzden morfolojiyi çok da kafaya takmamak faydalı eğer sayı ve hareket iyiyse.

S: Sigara spermi çok mu etkiliyor?

C: Evet gerçekten çok etkiliyor. Sperm hücreleri dışarıdan alınan zehirli maddelerle mücadele edemiyor çünkü bu mücadeleyi sağlayan organlarının çok büyük bir bölümünü gelişimleri sırasında kaybediyorlar ve bu nedenle bir fırt sigara çektiğinizde belki ciğer hücreleriniz etkilenmiyor belki karaciğeriniz etkilenmiyor belki meshaneniz etkilenmiyor ama sperm hücreleriniz etkileniyor ve bu bizim tüp bebek başarımızı ciddi şekilde sarsıyor. O yüzden ne yediğiniz ne içtiğiniz keçi boynuzu pekmezi, arı sütü poleni aktarlardan aldığınız çeşitli formülasyonlar evet bunlar faydalı ama eğer sigara kullanıyorsanız destek tedavileri bir işe yaramıyor.

S: Eşim hayatı boyunca sigara, alkol kullanmadı sperm sayısı 3,500 milyon morfoloji çok düşük vitamin takviyesi verdiler 6 ay ilaç kullandı ama sonuç alınamadı genetik testler sorunsuz mikroçipler denilen bir yöntem uygulandı fakat sonuç yine tüp bebekte negatif oldu spermleri kaliteli hale getirmek için neler yapılmalı?

C: Bu hastamıza yapılabilecek her şey yapılmış anladığım kadarıyla eğer altta yatan bir varikosel yoksa, eğer daha evvelden kanser tedavisi, radyoterapi, kemoterapi almadıysa eğer genel sağlığını bozan bir problem yok ise ve hiçbir sebep bulunamadıysa sperm sayısındaki düşüklük ve morfoloji sayısındaki düşüklük için o zaman bu kullandığı antioksidan tedaviye aynen devam etmesi ve yeniden tüp bebek denemesini öneriyoruz.

S: 4 senelik evliyim eşimde şekil bozukluğu ve hareketsizlik var, bir kere normal yollarla hamile kaldım ve bebeğimiz kaybettim hamile kalmaktan korkuyorum kalp durmasının nedeni eşimin spermi mi?

C: Sanmıyorum. Genellikle sperme bağlı bozukluklar biz tüp bebeği yaptığımızda veya normal yollarla gebe kalındığında gebeliğin 3. 5. gününden itibaren ortaya çıkıyor. Eğer bir embriyo oluştu, hatta bu embriyonun kalp atışları duyulduysa o zaman sperme bağlı bir bozukluğun çokta ihtimali yok diye düşünüyorum ama bu konuda kadın doğumcular özellikle benden daha çok bilgilidir belki onlarla görüşmeniz uygun olacaktır.

S: Varikosel ameliyatından ne kadar sonra sperm testi yapılır?

C: Varikosel ameliyatından 3 ay sonrasında iyileşme tespit edilir ama varikosel ameliyatının etkilerini spermde görebilmek için minimum 6 ay süreyle beklenmeli 6 aydan sonra sperm tahlili yapılmalıdır.

Henüz yorum yapılmamış

  Yorumunuzu Gönderin

  20 Yıllık Evlat Özlemi Bahçeci’de Son Buldu.

  20 yıllık çocuk isteği, başka merkezlerde 4 başarısız tüp bebek denemesi, merkezimizde …

  Devamını Oku

  13. Yılda Gelen Mucize Deniz

  Bizi en iyi anlatan sizlersiniz. Birlik olup hep mutlu son için mücadele …

  Devamını Oku

  CD56 Testi ile 12 Yıllık Özlem Sona Erdi!

  Çiftimiz 12 yıldır çocuk özlemi çekiyordu. Buket Hanım daha önce 2 başarısız …

  Devamını Oku

  Kalıtsal Hastalığa Sahip Çiftimiz, Bebeklerini Kucağına Aldı!

  Anne ve babamız, kalıtsal bir hastalığa sahip oldukları için daha önce 2 …

  Devamını Oku

  19 Yıllık Bekleyiş, Bahçeci’de Mutluluğa Dönüştü!

  Sevim&Sadık Özdemir çifti tam 19 yıl bebek hasreti çekti. Sonunda Bahçeci ekibiyle …

  Devamını Oku

  14 Başarısız Denemenin Ardından Bahçeci’de İlk Denemede İkizler Yolda!

  Daha önce 2 kez yurt dışı olmak üzere toplamda 14 başarısız tüp …

  Devamını Oku

  Diğer Merkezlerde 9 Başarısız Denemeden Sonra…

  Çikolata kisti olan hastamız başka merkezlerde 9 kez tüp bebek tedavisi denemiş …

  Devamını Oku

  Testis Kanseri, Baba Olmaya Engel Değil!

  Didem Hanım’ın eşi geçtiğimiz yıl testis kanseri olduğunu öğrenmişti, bu talihsiz haberin …

  Devamını Oku

  Doktora Sorun - Doç. Dr. Ege Can Şerefoğlu


  Sizi Arayalım WhatsApp
  WhatsApp
  Messenger
  Sizi Arayalım
  En yakın zamanda arayalım: