Nuk Kemi Fëmijë

Pyetje si; Përse nuk mund të kemi fëmijë, ç’duhet të bëjë për të mbetur shtatëzënë, a duhet të filloj trajtim për të ngelur shtatëzënë mund tju vijnë shpesh ndër mend. Që të keni fëmijë duhet fillimisht të mësoni ku qëndron problemi me riprodhimin tuaj.

Përse nuk mbetem shtatëzënë, mos jam shtërp?

Çiftet që kanë kaluar pak kohë të martuar dhe nuk kanë fëmijë ose çiftet që kanë fëmije por nuk kanë mundur të mbeten shtatëzënë sërish fillojnë të shqetësohen se nuk mund të kene fëmijë. Para se të krijoni stres duhet të dini të dhënat e mëposhtme.
Që çiftet të vlerësohen për infertilitet në rastet kur nëna është më e vogël se 35 vjeç duhet të kene provuar marrëdhënie seksuale pa mbrojtje rreth një vitë e megjithatë të mos kete patur rezultat në shtatëzani. Nëse nëna është më e madhe se 35 vjeç duhet të kene provuar marrëdhënie seksuale pa mbrojtje rreth gjasht muaj e megjithatë të mos ketë patur rezultat në shtatëzani. Në varësi të këtij informacioni duhet fillimisht të përcaktoni se në ç’fazë jeni.

Ç’duhet të bëjë për të mbetur shtatëzënë?

Këshillohet që çiftet që duan fëmijë të kryejnë të paktën dy herë në javë të kryejnë marrëdhënie seksuale pa mbrojtje. Kryerja e marrëdhënieve veçanërisht gjatë periudhës së pllenimit të vezëve rrit në mënyrë të ndjeshme mundësitë për të mbetur shtatëzënë. Nëse keni menstruacione të rregullta ditët më të përshtatshme për të mbetur shtatëzënë janë nga dita e 10-16 duke nzmëruar nga dita e pare e ciklit. Duke ndjekur ciklin e prodhimit të vezëve mund të rrisni mundësinë për të mbetur shtatëzënë.

Çiftet që dëshirojnë të kene fëmijë në rast se janë përdorues të alkoholit dhe duhanit duhet ti lënë sam ë pare dhe të ushqehen me bazë proteinash. Çlirimi nga mendime si “duhet të bëhemi me fëmijë” apo “sërisht nuk do të funksjonoj” si dhe ushtrime të thjeshta si hecja do t’ju ndihmojnë në süksesin për shtatëzani.

Nuk mbetem shtatëzënë a duhet të shkoj te mjeku?

Në rast se pas marrëdhënieve te rregullta seksuale për një kohë të caktuar nuk mbeteni shtatëzënë atëhere duhet të konsultoheni me mjekun. Shterpëria mund të shkaktohet si nga mashkulli ashtu edhe nga femra por ka dhe raste të shterpërisë së pashpjegueshme. Për çfardo llo rasti të shterpërisë gjatë këtij proçesi nuk duhet të marrim për bazë gojdhënat. Pa konsultim të mjekut nuk duhet përdorur asnjë trajtim që shitet për të mbetur shtatëzënë.

Mjeku do të konstatoj arsyet e mos mbetjes shtatëzënë dhe do të aplikoj kurën e duhur për ju.

Mënyrat e trajtimit për çiftet që nuk kanë fëmijë

Çiftet që kanë dëshirë të fillojnë një trajtim për të mbetur shtatëzënë duhet ti referohen një qëndre IVF. Në përzgjedhjen e qendrës i duhet kushtuar rëndësi përqindjes së suksesit të klinikës dhe përvojës së mjekëve. Në rast se zgjidhni Qendrën Shëndetësore Bahçeci kryhet fillimisht një konsult me mjekun tonë dhe më pas kalohet në trajtimet e duhura. Vlerësohen rezultatet e analizave të kerkuara. Në qendrën Bahçeci aplikohe programe të personalizuara për çdo çift pasi vlerësohen aspekte të ndryshme të çiftit.

Ndjekja e vezëve tek nëna

Në rastet e nevojshme duke përdorur medikamente ose jo ndiqet zhvillimi i vezëve tek nëna. Duke kryer marrëdhënie në ditët e përcaktuara në bazë të kësaj ndjekjeje rritet mundësia për shtatëzani.

Trajtim me medikamente për babain

Me anë të medikamenteve rritet numri si dhe lëvizshmëria e spermatozoidëve.

Metoda e Vaksinimit

Nëse edhe pas zgjidhjes së të gjitha probleme nuk arrihet në shtatëzani mund të përdoret metoda e vaksinimit. Për të realizuar metodën e thjesht të vaksinimit duhet që te mashkulli të ketë prodhim sperme dhe te femra prodhim vezësh. Në rastet kur shihet e përshtatshme mënyra e vaksinimit nëna kryen një vizitë mjekësore ditën e tretë të ciklit. Kjo vizite kryhet për të pare vezoret dhe në rastet e nevojshme fillon trajtimi hormonal për zmadhimin e tyre. Kur vezët arrijnë pjekurinë e dëshiruar kryhet plasja e tyre me anë të gjilpërës, spermatozoidëd më cilësor dhe me pjellshmëri më të lartë vendosen në mitër me anë të një kateteri.

Trajtimi Invitro

Nëse pas këtyre trajtimeve ende nuk është arritur në shtatëzani këshillohet trajtimi Invitro. Mjekët profesjonist kryejnë një konsult të detajuar me çiftin ku informohen reth shqetësimeve shëndetësore dhe analizave e trajtimeve të kryera.

Ç’duhet të kemi kujdes në zgjedhjen e qendrës?

Pikat që duhet të keni parasysh në zgjedhjen e qendrës ku do të kryeni IVF mund ti rendisim kështu.

  • Suksesi i qendrës
  • Pajisjet teknologjike
  • Ekip që ka vërtetuar profesjonalizmin

Qendra Shëndetësore e IVFsë Bahçeci me mëse 23 vite eksperiencë dhe mbi 60.000 foshnja të shëndetshme kemi arritur sukses mbi standartet Europiane. Plotësoni formularin që t’ju kontaktojmë për pyetjet tuaja në lidhje me shterpërinë, për çmimet dhe informacion më të detajuar rreth proçesit të trajtimit.

Konsulta falas

NE JU KONTAKTOJMË

Për konsulta falas me mjekët tanë na lini numrin tuaj të telefonit, ne ju kontaktojmë.

Ne ju Kontaktojmë
Numri juaj i telefonit:

apo ju mund të na kontaktoni në numrin e telefonit +383 38606 220

WhatsApp Viber
WhatsApp
Viber
Ne Ju Kontaktojme
Ju do të kontaktoheni brenda një kohe shumë shkurtër: