Shërbimet Për Pacientë

Shërbimet Për Pacientë

Grupi shëndetësor Bahçeci, në rangun e vet afarist, në plan të parë i vë si qëllim pacientët dhe krejt atë që ata i bën të kënaqur.

Në këtë drejtim, në titullin “Shërbimet për pacientët “ nënkuptohet se sëbashku me këshilltarët e pacientëve, të kualifikuar për t’i pranuar pacientët dhe me përgjegjësitë e poliklinikës deri në fund të procesit të mjekimit, në kuptimin administrativ, t’u ofrohet përkrahja pacientëve duke u’a bërë të mundshëm bashkëpunimin me ekipin që është i buzëqeshur, dëshiron t’ju ndihmojë dhe është plot mirëkuptim.

Në organizimin e terminit për pacientët tanë që nuk e kanë të paracaktuar vizitën mjekësore, në sigurimin e komunikimit ndërmjet pacientëve tanë dhe doktorëve, në përcjellje të informatave të nevojshme tek pacientët që vijnë para se t’i shfrytëzojnë shërbimet e mjekimit, në organizimin e termineve për pacientët që nuk e kanë pasur kurrsesi të paralajmëruar vizitën, në sigurimin e përgatitjes për procedura tashmë të pranuara, në procesin e tërësishëm të rezervimit dhe të pagesës në kuadër të shoqërive siguruese të pacientëve, që i kanë shfrytëzuar ose që do t’i shfrytëzojnë shërbimet tona, jemi pranë pacientëve tanë.

ju mund të na kontaktoni në WhatsApp
WhatsApp
Messenger
Ne Ju Kontaktojme
Ju do të kontaktoheni brenda një kohe shumë shkurtër: