Shërbimet Për Pacientë

Shërbimet Për Pacientë

Grupi shëndetësor Bahçeci, në rangun e vet afarist, në plan të parë i vë si qëllim pacientët dhe krejt atë që ata i bën të kënaqur.

Në këtë drejtim, në titullin “Shërbimet për pacientët “ nënkuptohet se sëbashku me këshilltarët e pacientëve, të kualifikuar për t’i pranuar pacientët dhe me përgjegjësitë e poliklinikës deri në fund të procesit të mjekimit, në kuptimin administrativ, t’u ofrohet përkrahja pacientëve duke u’a bërë të mundshëm bashkëpunimin me ekipin që është i buzëqeshur, dëshiron t’ju ndihmojë dhe është plot mirëkuptim.

Në organizimin e terminit për pacientët tanë që nuk e kanë të paracaktuar vizitën mjekësore, në sigurimin e komunikimit ndërmjet pacientëve tanë dhe doktorëve, në përcjellje të informatave të nevojshme tek pacientët që vijnë para se t’i shfrytëzojnë shërbimet e mjekimit, në organizimin e termineve për pacientët që nuk e kanë pasur kurrsesi të paralajmëruar vizitën, në sigurimin e përgatitjes për procedura tashmë të pranuara, në procesin e tërësishëm të rezervimit dhe të pagesës në kuadër të shoqërive siguruese të pacientëve, që i kanë shfrytëzuar ose që do t’i shfrytëzojnë shërbimet tona, jemi pranë pacientëve tanë.

WhatsApp Viber
WhatsApp
Ne Ju Kontaktojme
Ju do të kontaktoheni brenda një kohe shumë shkurtër: