Tüp Bebek Başarısını Artıran Emma ve Alice Testleri Nedir?

Emma ve Alice testleri, sağlıklı bir gebelik için uygun rahim haritasının çıkarılmasını sağlayan ve böylece gebelik ihtimalini etkileyen iki yeni uygulama. Bu testler, özellikle tekrarlayan düşükler ve başarısız denemeler yaşayan hasta grupları için tıbben önerilmektedir.

Rahim dokusunun incelenmesini sağlayan EMMA ve ALICE testleri tüm merkezlerimizde uygulanmaktadır.

EMMA ve ALICE Tüp Bebek Başarısını Nasıl Artırıyor?

Başarılı bir tüp bebek tedavisi için sağlıklı bir embriyo kadar sağlıklı bir rahim ortamı da son derece önemlidir. Yakın bir zamana kadar rahim içinin tamamen steril olduğu düşünülüyordu. Fakat yapılan çalışmalar, rahim içerisinde birtakım yararlı ve zararlı mikroplar olduğunu gösterdi.

Laktobasil denen faydalı mikroplar, gebeliğin oluşumunu ve sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamaktadır. İşte EMMA testi, bu ve benzeri yararlı mikropları saptayabilmekte ve embriyo transferi için en doğru zamanın belirlenmesini sağlamaktadır. Eğer embriyo transferi öncesinde rahmin iç yapısının içerdiği mikrobik çeşitlilik gebelik için uygun değilse rahmi iyileştirme amaçlı ek tedavi planlaması yapılmaktadır.

ALICE testi ise rahim içerisindeki zararlı mikropların oranını ortaya koymamızı sağlıyor. Tekrarlayan düşükler ve tekrarlayan başarısız tüp bebek denemeleri yaşayan hastaların yaklaşık %25’inde kronik endometrit (rahim içi iltihabı) sorunu bulunmaktadır. Alice testi ile kronik endometrit oluşturan zararlı mikropların varlığı ve yoğunluğu saptanmakta, böylece hastaya uygun tedavi planlanması ile endometrit tedavi edilmektedir. Tedavi sonrası iyileştirilmiş rahim ortamı sayesinde de gebelik başarısı artırılmaktadır.

ALICE ve EMMA Testleri Nasıl Uygulanıyor?

Testler tüp bebek tedavileri öncesinde adetin 15. ila 25. günleri arasında veya hormon replasman tedavisi olarak hazırlanmış bir siklusta P+5’te (Progesteron başlanan günden sonraki 5. gün) alınan bir endometriyal biyopsi üzerinde gerçekleştiriliyor. Alınan biyopsi örneğinden elde edilen DNA molekülleri içerisinde biyopsi yapılan gün itibariyle rahim içinde varlık gösteren mikrobiotanın detaylı analizi yapılıyor ve sağlıklı bir rahim ortamında olması gereken mikrobik dağılım ile karşılaştırılıyor. Eğer rahim ortamı bu dağılım yönünden riskli bulunur ise tedaviyi takip eden uzman hekim kontrolünde uygun bir antibiyotik/probiyotik destek tedavisi planlanarak rahim içi mikrobiotanın sağlıklı hale gelmesi sağlanıyor.

ALICE Testi Hangi Bilgileri Sağlar?

  • Rahim içerisinde kronik endometrit’e (rahim iç zarı iltihabına) neden olan bakterilerin mevcut olup olmadığı ve mevcutsa oranı hakkında bilgi verir.
  • Cinsel ilişki yoluyla bulaşan hastalıklarla bağlantılı olarak gelişen genital patojenler hakkında bilgi verir.
  • Patojen bulunması durumunda, uygulanacak antibiyotik tedavisi hakkında fikir verir. Uygulanacak tedavi uzman hekim tarafından yapılmalı ve kişiye özel planlanmalıdır.

EMMA Testi Hangi Bilgileri Sağlar?

  • Laktobasillerin yüzdesi hakkında bilgi verir.
  • Endometriyal örnekte en sık rastlanan 10 bakterinin yüzdeleri hakkında bilgi verir.
  • Endometriyal mikrobiyotanın normal olup olmadığı konusunda bilgi verir.
  • Nasıl bir antibiyotik tedavisi uygulanması gerektiği konusunda fikir verir. Uygulanacak probiyotik/antibiyotik tedavi hastaya özel olarak planlanmalıdır.

EMMA ve ALICE testleri ERA testi ile birlikte kombine olarak ta kullanılabilir (EndomeTRIO) ve böylece embriyo transferi öncesinde rahim ortamının mümkün olan en kapsamlı moleküler ve genetik haritası çıkarılabilir.

Bahçeci Tüp Bebek - Emma ve Alice Testleri

Bahçeci Tüp Bebek - Emma ve Alice Testleri

Bahçeci Tüp Bebek - Emma ve Alice Testleri

Bahçeci Tüp Bebek - Emma ve Alice Testleri