Doktorlarımız
Op. Dr. Murat Özel

Op. Dr. Murat Özel

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

1972 yılında Adapazarı’nda doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini yine Adapazarı’ nda tamamladı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1996 yılında mezun oldu. Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık eğitimini Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Uzmanlık Eğitimi sonrası girdiği sınavı kazanarak 2001 yılında aynı hastanede Başasistan olarak çalışmaya başladı.

2001-2006 yılları arasında aynı hastanenin Perinatoloji ve Yüksek Riskjli Gebelikler Kliniği’nde çalıştı. Bu süre zarfında Riskli Gebelikler alanında yurtiçi ve yurtdışı dergilerde de yayınlanmış klinik çalışma faaliyetleri gerçekleştirdi. Asistan eğitmenliği yanında Ultrasonografi Sertifikası, Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Brookwood International Academy, Certificate in Essential Good Clinical Practice ve British Side English Language School Certificate on Presentation Skills in English Sertifikaları aldı. Beş yılı aşan Perinatoloji tecrübesi sonrasında 2006 yılında aynı hastanenin Tüp Bebek (IVF) ve İnfertilite Kliniği’nde çalışmaya başladı. Tüp Bebek (IVF), Laparoskopi, Histeroskopi ve New York Medical College Ovulation Induction and Preservation of Ovarian Reserve Sertifikaları aldı. 2006-2012 yılları arasında aynı klinikte, Sertifikasyon programı dahilinde birçok Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanına Tüp Bebek Eğitimi verdi. İnfertilite ve Tüp Bebek alanında yurtiçi ve yurtdışı dergilerde de yayınlanmış birçok klinik çalışma gerçekleştirdi.

2012-2013 yılları arasında İstanbul Jinemed Hastanesi’ ne bağlı İstanbul Kalamış Tüp Bebek Merkezi ve Saraybosna Euromedical Tüp Bebek Klinikleri’ nde Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu olarak çalıştı. 2014 yılı ile birlikte Bahçeci Sağlık Grubu’ na bağlı Kosova Özel Dal Hastanesi ve Tüp Bebek Merkezi’ nde Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı olarak göreve başlayan Dr. Murat Özel evli olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir. Yerli ve yabancı tıp dergilerinde (SCI, SCI-E) yayınlanmış 20’ nin üzerinde bilimsel çalışması mevcut olup 50’ nin üzerinde yabancı makalede bu çalışmalara atıfta (citation) bulunulmuştur. Buna ek olarak çok sayıda yerli ve yabancı kongre katılım sertifikaları ile birlikte yazılı bildirileri vardır ve İngilizce tıp kitap çevirileri bulunmaktadır.

Üyelikleri:

– Türk Tabipler Birliği

– İstanbul Tabip Odası

– Türk Jinekoloji Derneği

– Üreme Tıbbı Derneği

– ASRM

Sertifikaları:

– Laparoskopi Sertifikası

– Tüp Bebek Sertifikası

– Ultrasonografi Sertifikası

– Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası

– Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası

– New York Medical College Ovulation Induction and Preservation of Ovarian Reserve Certificate

– Brookwood International Academy, Certificate in Essential Good Clinical Practice

– British Side English Language School Certificate on Presentation Skills in English

Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Klinik Çalışmaları

1. Reproductive outcome of women with unicornuate uterus. Akar ME, Bayar D, Yildiz S, Ozel M, Yilmaz Z. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2005 Apr; 45(2):148-50.

2. Misoprostol moistened with acetic acid or saline for second trimester pregnancy termination: a randomized prospective double-blind trial. Yilmaz B, Kelekci S, Ertas IE, Kahyaoglu S, Ozel M, Sut N, Danisman N. Hum Reprod.2005 Nov; 20 (11): 3067-71

3. The prognostic importance of proliferative activity and oestrogen receptor expression in stage I endometrial carcinomas. Zergeroğlu S, Ozdemir HB, Ozel M, Kuzey GM, Mollamahmutoğlu L. J Obstet Gynaecol 2006 Nov; 26(8): 798-801.

4. Randomized comparison of second trimester pregnancy termination utilizing saline moistened or dry misoprostol. Yilmaz B, Kelekci S, Ertas IE, Ozel M, Sut N, Mollamahmutoglu L, Danisman N. Arch Gynecol Obstet 2007 Nov; 276 (5): 511-6.

5. Association of maternal serum high sensitive C-reactive protein level with body mass index and severity of pre-eclampsia at third trimester. Ertas IE, Kahyaoglu S, Yılmaz B, Ozel M, Sut N, Guven MA, Danisman N. J Obstet Gynaecol Res. 2010 Oct;36(5):970-7

6. The effects of peak and mid-luteal estradiol levels on in vitro fertilization outcome. Moraloğlu Ö, Tonguc EA, Özel M, Özakşit G, Var T, Sarikaya E. Arch Gynecol Obstet. 2012 Mar;285(3):857-62.

7. The relationship between the change in serum high sensitivity C-reactive protein levels and IVF success. Seckin B, Ozaksit G, Batioglu S, Ozel M, Aydogan M, Senturk B. Gynecol Endocrinol. 2012 Jun;28(6): 418-21.

Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Klinik Çalışmaları:

1. Gestasyonel Diabetes Mellitus Olgularında Anamnestik Risk Faktörlerinin Sıklığı. Aylin Aker Çırpan, Murat Özel, Şenol Kalyoncu, Münire Erman Akar, Reyhan Neslihanoğlu. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2002; 8 (1): 94-96.

2. Gestasyonel ve Pregestasyonel Diabetes Mellitusda Fetomaternal ve Neonatal Bulguların Karşılaştırılması. Aylin Aker Çırpan, Murat Özel, Reyhan Neslihanoğlu Alkan, Elif Gül Yapar Eyi, Şenol Kalyoncu. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2002; 8 (5): 631-35.

3. Gestasyonel Diabetes Mellitus Olgularında Fetomaternal ve Neonatal Sonuçların Diabetik Olmayan Gebeler ile Karşılaştırılması. Murat Özel, Aylin Aker Çırpan, Şenol Kalyoncu, Reyhan Neslihanoğlu Alkan, Elif Gül Yapar Eyi. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2002; 8 (4): 501-505.

4. Gestasyonel ve Pregestasyonel Diabette Fetomaternal ve Neonatal Karakteristiklerin ve Takiplerin Diabetik Olmayan Gebeler ile Karşılaştırılması. Comparison of Fetomaternal and Neonatal Characteristics and Their Follow Up Between Gestational-Pregestational Diabetes Mellitus and Non-Diabetic Controls. Aylin Aker Çırpan, Murat Özel, Melike Doğanay. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2002; 12 (2): 121-5.

5. Erken Doğum Ağrılarına Profilaktik Yaklaşımda Oral Magnezyum Tedavisinin Rolü. Role of Oral Magnesium Treatment in Prophylactic Management of Preterm Labor Contractions. Ergün Toprak, Oğuz Devrim Yardımcı, Ömer Lütfi Tapısız, Hakan Aytan, Murat Özel, Esra Tonguç, Nuri Danışman. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2003;13(5):364-7.

6. The Necessity of Coagulation Profile in Preeclampsia. Uğur Kazımoğlu, Şevki Çelen, Mehmet Özkul, Bekir S Ünlü, Hakan Aytan, Şenol Kalyoncu, Görkem Tuncay, Murat Özel. The Journal of the Turkish German Gynecological Assocciation 2004; 5(3): 217-219.

7. Preeklampsi ile Komplike Mol Hidatiform. Faruk Abike, Osman Temizkan, Murat Özel. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2004; 10 (1) : 110-111.

8. İkinci Trimester Gebeliklerin Sonlandırılmasında Oral ve Vajinal Misoprostol Kullanımlarının Karşılaştırılması. Osman Temizkan, Murat Özel, Faruk Abike, Murat Boylu, Cavidan Gülerman, Leyla Mollamahmutoğlu. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2005; 11 (2): 186-91.

9. Tip II Diabetes Mellitus Tanısı Almış Post Menopozal Kadınlarda Hormon Replasman Tedavisinin Glisemik Kontrol Üzerindeki Etkileri. Murat Özel, Murat Boylu, Osman Temizkan, Faruk Abike, Kenan Yalta, Leyla Mollamahmutoğlu. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2005; 11 (3): 316-23.

10. Kalp Hastalığı Bulunan Gebelerin Gebelik Sonuçları. Oktay Kaymak, Emin Üstünyurt, Recep Emre Okyay, Duygu Özkale, Murat Özel, Leyla Mollamahmutoğlu, Nuri Danışman. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2005; 11 (5): 530-35.

11. Gebelerde Profilaktik Olarak Verilen Magnezyumun Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi. Kenan Yalta, O Devrim Yardımcı, Ö Lütfi Tapısız, Ersin Sarıçam, Ergün Toprak, Murat Özel, Cemal Özbakır, Seher Bozboğa, Arslan Öcal. MN-Kardiyoloji Dergisi 2005; 12 (4): 263-67.

12. Fetal Huge Type 1 Sacrococcigeal Teratoma Diagnosed and Terminated at 19 Weeks Gestation: A Case Report. Kahyaoğlu S, Turgay İ, Ertaş E, Yılmaz B, Kelekçi S, Özel M, Danışman N. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2005 Jan;2(5):144-46.

13. Endometrial Polip ve Submüköz Myomların Lokalizasyonlarının ve Büyüklüklerinin Operatif Histeroskopi ile Rezeksiyon Sonrası in Vitro Fertilizasyon (IVF) Başarısına Etkisi. Rana Karayalçın, Sarp Özcan, Murat Özel. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2009 Jun; 6 (22): 851-56.

14. Aile Planlaması Polikliniğine Gebelik Tahliyesi İstemi ile Başvuran Hastaların Acil Kontraseptif Hormonal Yöntemler ile İlgili Bilgi ve Tutumları. Yavuz Şimşek, Selen Taflan, Murat Özel, Mustafa Uğur, Leyla Mollamahmutoğlu. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2009 Dec; 6 (24): 980-86.

15. Basal Testosterone and Sex Hormone Binding Globulin Levels in the Prediction Of Stimulation Parameters and Cycle Outcome in Cycling Patients Undergoing in Vitro Fertilization. Özlem Moraloğlu, Şebnem Özyer, Rana Karayalçın, Gülnur Özakşit, Murat Özel, Esra Tonguç, Leyla Mollamahmutoğlu. MN-GORM 2010; 16 (3): 156-61.

16. Treatment of Non-Complicated Lower Urinary Tract Infection in Pregnancy: Single Dose Fosfomycin Tromethamine versus Multiple Dose Nitrofurantoin. Murat Özel, Oktay Kaymak, Nüvit Birgili, Şevki Çelen, Mine Erdoğan, Nuri Danışman. MN-GORM 2011; 17(1):20-23.

17. Gestasyonel Diyabet İçin Tek ve İki Aşamalı Taramanın Maliyet Etkinlik Analizi. Sevki Celen, Yasemin Yildiz, Serkan Kahyaoglu, Oktay Kaymak, Murat Ozel, Hakan Timur, Nuri Danisman. The Eurasian Journal of Medicine 2012; 44 (2): 84-87.

Uluslararası Kongre Katılım ve Sunumları:

1. Gestasyonel Diabetes Mellitus Olgularında Anamnestik Risk Faktörlerinin Sıklığı. Aylin Aker Çırpan, Murat Özel, Şenol Kalyoncu, Münire Erman Akar, Reyhan Neslihanoğlu. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2002; 8 (1): 94-96.

2. Gestasyonel ve Pregestasyonel Diabetes Mellitusda Fetomaternal ve Neonatal Bulguların Karşılaştırılması. Aylin Aker Çırpan, Murat Özel, Reyhan Neslihanoğlu Alkan, Elif Gül Yapar Eyi, Şenol Kalyoncu. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2002; 8 (5): 631-35.

3. Gestasyonel Diabetes Mellitus Olgularında Fetomaternal ve Neonatal Sonuçların Diabetik Olmayan Gebeler ile Karşılaştırılması. Murat Özel, Aylin Aker Çırpan, Şenol Kalyoncu, Reyhan Neslihanoğlu Alkan, Elif Gül Yapar Eyi. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2002; 8 (4): 501-505.

4. Gestasyonel ve Pregestasyonel Diabette Fetomaternal ve Neonatal Karakteristiklerin ve Takiplerin Diabetik Olmayan Gebeler ile Karşılaştırılması. Comparison of Fetomaternal and Neonatal Characteristics and Their Follow Up Between Gestational-Pregestational Diabetes Mellitus and Non-Diabetic Controls. Aylin Aker Çırpan, Murat Özel, Melike Doğanay. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2002; 12 (2): 121-5.

5. Erken Doğum Ağrılarına Profilaktik Yaklaşımda Oral Magnezyum Tedavisinin Rolü. Role of Oral Magnesium Treatment in Prophylactic Management of Preterm Labor Contractions. Ergün Toprak, Oğuz Devrim Yardımcı, Ömer Lütfi Tapısız, Hakan Aytan, Murat Özel, Esra Tonguç, Nuri Danışman. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2003;13(5):364-7.

6. The Necessity of Coagulation Profile in Preeclampsia. Uğur Kazımoğlu, Şevki Çelen, Mehmet Özkul, Bekir S Ünlü, Hakan Aytan, Şenol Kalyoncu, Görkem Tuncay, Murat Özel. The Journal of the Turkish German Gynecological Assocciation 2004; 5(3): 217-219.

7. Preeklampsi ile Komplike Mol Hidatiform. Faruk Abike, Osman Temizkan, Murat Özel. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2004; 10 (1) : 110-111.

8. İkinci Trimester Gebeliklerin Sonlandırılmasında Oral ve Vajinal Misoprostol Kullanımlarının Karşılaştırılması. Osman Temizkan, Murat Özel, Faruk Abike, Murat Boylu, Cavidan Gülerman, Leyla Mollamahmutoğlu. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2005; 11 (2): 186-91.

9. Tip II Diabetes Mellitus Tanısı Almış Post Menopozal Kadınlarda Hormon Replasman Tedavisinin Glisemik Kontrol Üzerindeki Etkileri. Murat Özel, Murat Boylu, Osman Temizkan, Faruk Abike, Kenan Yalta, Leyla Mollamahmutoğlu. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2005; 11 (3): 316-23.

10. Kalp Hastalığı Bulunan Gebelerin Gebelik Sonuçları. Oktay Kaymak, Emin Üstünyurt, Recep Emre Okyay, Duygu Özkale, Murat Özel, Leyla Mollamahmutoğlu, Nuri Danışman. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2005; 11 (5): 530-35.

11. Gebelerde Profilaktik Olarak Verilen Magnezyumun Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi. Kenan Yalta, O Devrim Yardımcı, Ö Lütfi Tapısız, Ersin Sarıçam, Ergün Toprak, Murat Özel, Cemal Özbakır, Seher Bozboğa, Arslan Öcal. MN-Kardiyoloji Dergisi 2005; 12 (4): 263-67.

12. Fetal Huge Type 1 Sacrococcigeal Teratoma Diagnosed and Terminated at 19 Weeks Gestation: A Case Report. Kahyaoğlu S, Turgay İ, Ertaş E, Yılmaz B, Kelekçi S, Özel M, Danışman N. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2005 Jan;2(5):144-46.

13. Endometrial Polip ve Submüköz Myomların Lokalizasyonlarının ve Büyüklüklerinin Operatif Histeroskopi ile Rezeksiyon Sonrası in Vitro Fertilizasyon (IVF) Başarısına Etkisi. Rana Karayalçın, Sarp Özcan, Murat Özel. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2009 Jun; 6 (22): 851-56.

14. Aile Planlaması Polikliniğine Gebelik Tahliyesi İstemi ile Başvuran Hastaların Acil Kontraseptif Hormonal Yöntemler ile İlgili Bilgi ve Tutumları. Yavuz Şimşek, Selen Taflan, Murat Özel, Mustafa Uğur, Leyla Mollamahmutoğlu. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2009 Dec; 6 (24): 980-86.

15. Basal Testosterone and Sex Hormone Binding Globulin Levels in the Prediction Of Stimulation Parameters and Cycle Outcome in Cycling Patients Undergoing in Vitro Fertilization. Özlem Moraloğlu, Şebnem Özyer, Rana Karayalçın, Gülnur Özakşit, Murat Özel, Esra Tonguç, Leyla Mollamahmutoğlu. MN-GORM 2010; 16 (3): 156-61.

16. Treatment of Non-Complicated Lower Urinary Tract Infection in Pregnancy: Single Dose Fosfomycin Tromethamine versus Multiple Dose Nitrofurantoin. Murat Özel, Oktay Kaymak, Nüvit Birgili, Şevki Çelen, Mine Erdoğan, Nuri Danışman. MN-GORM 2011; 17(1):20-23.

17. Gestasyonel Diyabet İçin Tek ve İki Aşamalı Taramanın Maliyet Etkinlik Analizi. Sevki Celen, Yasemin Yildiz, Serkan Kahyaoglu, Oktay Kaymak, Murat Ozel, Hakan Timur, Nuri Danisman. The Eurasian Journal of Medicine 2012; 44 (2): 84-87.

Ulusal Kongre Katılım ve Sunumları:

1. Clinical investigation of immune and non-immune hydrops fetalis. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, 2003, İzmir.

2. Heterotopik gebelik. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, 2003, İzmir.

3. Galen ven anevrizmasının prenatal tanısı. Eserdağ S, Özel M, Korkmaz Y, Alan M, Ceylaner S, Mungan T. Fetal Tıp; Prenatal Tanı-2003/Fetal Medicine; Prenatal Diagnosis-2003. 17-19 Nisan 2003, Antalya.

4. Servikal serklajlı gebede gelişen servikal rüptür. IV. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, 2004, İstanbul.

5. Blood pressure change during second trimester pregnancy termination using misoprostol. Yılmaz B, Kelekçi S, Ertaş İE, Kahyaoğlu S, Özel M, Süt N, Göktürk U, Danışman N. X.Ulusal Perinatoloji Kongresi & International Workshop on Multiple Pregnancy. 10-13 Nisan 2005.

6. Gebelikte alt üriner sistem enfeksiyonlarında tek doz tedavi yaklaşımı: Fosfomycin Tromethamine. Birgili N, Özel M, Dede A, Çelen Ş, Sucak A, Mungan T, Mollamahmutoğlu L. VII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 13-16 Jan 2005, Bursa.

7. Preterm Eylem idame tedavisinde oral ritodrinin etkinliği: Plasebo kontrollü bir çalışma. Neslihanoğlu N, Türkçapar F, Özel M, Dede A, Birgili N, Danışman N, Mollamahmutoğlu L. VII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 13-16 Jan 2005, Bursa.

8. Prematür membran rüptüründe hızlı plasental alfa mikroalbümin-1 immunoassay yöntemi ile standart tanı metodlarının karşılaştırılması. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 2006, Erzurum.

9. Prenatal olarak tanısı konmuş amniyotik sheet ile komplike 11 gebeliğin takip ve sonuçları. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 2006 Erzurum.

10. Sezaryenle doğum sonrası cerrahi yara iyileşmesini etkileyen risk faktörleri. VIII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 2007 Bursa.

11. Term gebeliklerin indüksiyonunda kontrollu salınım gösteren vajinal dinoprostone kullanımı. VI. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, 2008 Antalya.

12. İkinci Trimester Kromozom Anomalilerinin Tespitinde Üçlü Tarama Testinin Etkinliği:Gerçekten Faydalı mı? V. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 2006 Antalya.

13. Basal testosterone and sex hormone binding globulin levels in the prediction of stimulation parameters and cycle outcome in cycling patients undergoing in vitro fertilization. Moraloglu O, Ozyer S, Karayalcin R, Ozaksit G, Özel M, Tonguc E, Mollamahmutoglu L. Zekai Tahir Burak Geleneksel Jinekopatoloji Kongresi 17-20 Jun 2010, Girne, KKTC.

14. Prevalence of Human Papilloma Virus Infection Among Turkish Women with Abnormal Vaginal Discharge. Karayalcin R, Özel M, Birgili N, Özyer Ş, Özcan S, Mollamahmutoğlu L. Zekai Tahir Burak Geleneksel Jinekopatoloji Kongresi 17-20 Jun 2010, Girne, KKTC.

Kitap Çevirileri:

1. The Johns Hopkins Manual of Gynecology and Obstetrics 2000,1.Baskı, 1.Bölüm; Gebelik Öncesi Danışmanlık, Gebe Bakımı ve Emzirme: 1-20.

2. Year Book of Obstetrics, Gynecology and Women’ s Health 2002, 28.Bölüm; Meme Hastalıkları: 525-91.

3. Bir Bakışta Üreme Sistemi 2011, 3.Baskı 9,10,11- 19. Bölümler: 26-47.

4. Zollinger’in Cerrahi Atlası 2003, 8.Baskı; Anestezi, Ameliyat Öncesi Hazırlık ve Ameliyat Sonrası Bakım, Ambulatuvar Cerrahi, Jinekolojik Sistem-Abdominal Girişimler İçin Rutinler, Jinekolojik Sistem-Vajinal Girişimler İçin Rutinler, Servikal Lezyonlar İçin Tanı Yöntemleri-Dilatasyon ve Küretaj: 3-10, 351-61.

5. Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi Callen, 5.Baskıdan Çeviri 2009, 25.Bölüm; Düzeltilebilir Defekti Olan Fetusların Prenatal Yönetimi: 867-84. 33.Bölüm; Manyetik Rezonans Görüntülemesinin Jinekolojik Hastalıkların Değerlendirilmesindeki Rolü: 1048-76.

Eğitim

 • 2001 - Başasistan - Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Uzmanlık - Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 •  1996 - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Mesleki Kariyer

 • 2014- Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı - Bahçeci Sağlık Grubu, Kosova
 • 2012-2013 - Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu - İstanbul Jinemed Hastanesi, İstanbul Kalamış Tüp Bebek Merkezi ve Saraybosna Euromedical Tüp Bebek Klinikleri
 • 2006 - Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tüp Bebek (IVF) ve İnfertilite Kliniği
 • 2001-2006 -  - Perinatoloji ve Yüksek Riskjli Gebelikler Kliniği

Sertifika ve Burslar

 • Ultrasonografi Sertifikası
 • Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası
 • Brookwood International Academy, Certificate in Essential Good Clinical Practice
 • British Side English Language School Certificate on Presentation Skills in English
 • Tüp Bebek (IVF) Sertifikası
 • Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası
 • Laparoskopi  Sertifikası
 • Histeroskopi Sertifikası
 • New York Medical College Ovulation Induction and Preservation of Ovarian Reserve Sertifikası

Mesleki Üyelikler

 • Türk Tabipler Birliği
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Jinekoloji Derneği
 • Üreme Tıbbı Derneği
 • ASRM

Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Klinik Çalışmaları

 • Reproductive outcome of women with unicornuate uterus. Akar ME, Bayar D, Yildiz S, Ozel M, Yilmaz Z. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2005 Apr; 45(2):148-50.
 • Misoprostol moistened with acetic acid or saline for second trimester pregnancy termination: a randomized prospective double-blind trial. Yilmaz B, Kelekci S, Ertas IE, Kahyaoglu S, Ozel M, Sut N, Danisman N. Hum Reprod.2005 Nov; 20 (11): 3067-71
 • The prognostic importance of proliferative activity and oestrogen receptor expression in stage I endometrial carcinomas. Zergeroğlu S, Ozdemir HB, Ozel M, Kuzey GM, Mollamahmutoğlu L. J Obstet Gynaecol 2006 Nov; 26(8): 798-801.
 • Randomized comparison of second trimester pregnancy termination utilizing saline moistened or dry misoprostol. Yilmaz B, Kelekci S, Ertas IE, Ozel M, Sut N, Mollamahmutoglu L, Danisman N. Arch Gynecol Obstet 2007 Nov; 276 (5): 511-6.
 • Association of maternal serum high sensitive C-reactive protein level with body mass index and severity of pre-eclampsia at third trimester. Ertas IE, Kahyaoglu S, Yılmaz B, Ozel M, Sut N, Guven MA, Danisman N. J Obstet Gynaecol Res. 2010 Oct;36(5):970-7
 • The effects of peak and mid-luteal estradiol levels on in vitro fertilization outcome. Moraloğlu Ö, Tonguc EA, Özel M, Özakşit G, Var T, Sarikaya E. Arch Gynecol Obstet. 2012 Mar;285(3):857-62.
 • The relationship between the change in serum high sensitivity C-reactive protein levels and IVF success. Seckin B, Ozaksit G, Batioglu S, Ozel M, Aydogan M, Senturk B. Gynecol Endocrinol. 2012 Jun;28(6): 418-21.

Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Klinik Çalışmaları:

 • Gestasyonel Diabetes Mellitus Olgularında Anamnestik Risk Faktörlerinin Sıklığı. Aylin Aker Çırpan, Murat Özel, Şenol Kalyoncu, Münire Erman Akar, Reyhan Neslihanoğlu. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2002; 8 (1): 94-96.
 • Gestasyonel ve Pregestasyonel Diabetes Mellitusda Fetomaternal ve Neonatal Bulguların Karşılaştırılması. Aylin Aker Çırpan, Murat Özel, Reyhan Neslihanoğlu Alkan, Elif Gül Yapar Eyi, Şenol Kalyoncu. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2002; 8 (5): 631-35.
 • Gestasyonel Diabetes Mellitus Olgularında Fetomaternal ve Neonatal Sonuçların Diabetik Olmayan Gebeler ile Karşılaştırılması. Murat Özel, Aylin Aker Çırpan, Şenol Kalyoncu, Reyhan Neslihanoğlu Alkan, Elif Gül Yapar Eyi. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2002; 8 (4): 501-505.
 • Gestasyonel ve Pregestasyonel Diabette Fetomaternal ve Neonatal Karakteristiklerin ve Takiplerin Diabetik Olmayan Gebeler ile Karşılaştırılması. Comparison of Fetomaternal and Neonatal Characteristics and Their Follow Up Between Gestational-Pregestational Diabetes Mellitus and Non-Diabetic Controls. Aylin Aker Çırpan, Murat Özel, Melike Doğanay. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2002; 12 (2): 121-5.
 • Erken Doğum Ağrılarına Profilaktik Yaklaşımda Oral Magnezyum Tedavisinin Rolü. Role of Oral Magnesium Treatment in Prophylactic Management of Preterm Labor Contractions. Ergün Toprak, Oğuz Devrim Yardımcı, Ömer Lütfi Tapısız, Hakan Aytan, Murat Özel, Esra Tonguç, Nuri Danışman. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2003;13(5):364-7.
 • The Necessity of Coagulation Profile in Preeclampsia. Uğur Kazımoğlu, Şevki Çelen, Mehmet Özkul, Bekir S Ünlü, Hakan Aytan, Şenol Kalyoncu, Görkem Tuncay, Murat Özel. The Journal of the Turkish German Gynecological Assocciation 2004; 5(3): 217-219.
 • Preeklampsi ile Komplike Mol Hidatiform. Faruk Abike, Osman Temizkan, Murat Özel. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2004; 10 (1) : 110-111.
 • İkinci Trimester Gebeliklerin Sonlandırılmasında Oral ve Vajinal Misoprostol Kullanımlarının Karşılaştırılması. Osman Temizkan, Murat Özel, Faruk Abike, Murat Boylu, Cavidan Gülerman, Leyla Mollamahmutoğlu. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2005; 11 (2): 186-91.
 • Tip II Diabetes Mellitus Tanısı Almış Post Menopozal Kadınlarda Hormon Replasman Tedavisinin Glisemik Kontrol Üzerindeki Etkileri. Murat Özel, Murat Boylu, Osman Temizkan, Faruk Abike, Kenan Yalta, Leyla Mollamahmutoğlu. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2005; 11 (3): 316-23.
 • Kalp Hastalığı Bulunan Gebelerin Gebelik Sonuçları. Oktay Kaymak, Emin Üstünyurt, Recep Emre Okyay, Duygu Özkale, Murat Özel, Leyla Mollamahmutoğlu, Nuri Danışman. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2005; 11 (5): 530-35.
 • Gebelerde Profilaktik Olarak Verilen Magnezyumun Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi. Kenan Yalta, O Devrim Yardımcı, Ö Lütfi Tapısız, Ersin Sarıçam, Ergün Toprak, Murat Özel, Cemal Özbakır, Seher Bozboğa, Arslan Öcal. MN-Kardiyoloji Dergisi 2005; 12 (4): 263-67.
 • Fetal Huge Type 1 Sacrococcigeal Teratoma Diagnosed and Terminated at 19 Weeks Gestation: A Case Report. Kahyaoğlu S, Turgay İ, Ertaş E, Yılmaz B, Kelekçi S, Özel M, Danışman N. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2005 Jan;2(5):144-46.
 • Endometrial Polip ve Submüköz Myomların Lokalizasyonlarının ve Büyüklüklerinin Operatif Histeroskopi ile Rezeksiyon Sonrası in Vitro Fertilizasyon (IVF) Başarısına Etkisi. Rana Karayalçın, Sarp Özcan, Murat Özel. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2009 Jun; 6 (22): 851-56.
 • Aile Planlaması Polikliniğine Gebelik Tahliyesi İstemi ile Başvuran Hastaların Acil Kontraseptif Hormonal Yöntemler ile İlgili Bilgi ve Tutumları. Yavuz Şimşek, Selen Taflan, Murat Özel, Mustafa Uğur, Leyla Mollamahmutoğlu. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2009 Dec; 6 (24): 980-86.
 • Basal Testosterone and Sex Hormone Binding Globulin Levels in the Prediction Of Stimulation Parameters and Cycle Outcome in Cycling Patients Undergoing in Vitro Fertilization. Özlem Moraloğlu, Şebnem Özyer, Rana Karayalçın, Gülnur Özakşit, Murat Özel, Esra Tonguç, Leyla Mollamahmutoğlu. MN-GORM 2010; 16 (3): 156-61.
 • Treatment of Non-Complicated Lower Urinary Tract Infection in Pregnancy: Single Dose Fosfomycin Tromethamine versus Multiple Dose Nitrofurantoin. Murat Özel, Oktay Kaymak, Nüvit Birgili, Şevki Çelen, Mine Erdoğan, Nuri Danışman. MN-GORM 2011; 17(1):20-23.
 • Gestasyonel Diyabet İçin Tek ve İki Aşamalı Taramanın Maliyet Etkinlik Analizi. Sevki Celen, Yasemin Yildiz, Serkan Kahyaoglu, Oktay Kaymak, Murat Ozel, Hakan Timur, Nuri Danisman. The Eurasian Journal of Medicine 2012; 44 (2): 84-87.

Uluslararası Kongre Katılım ve Sunumları:

 • Gestasyonel Diabetes Mellitus Olgularında Anamnestik Risk Faktörlerinin Sıklığı. Aylin Aker Çırpan, Murat Özel, Şenol Kalyoncu, Münire Erman Akar, Reyhan Neslihanoğlu. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2002; 8 (1): 94-96.
 • Gestasyonel ve Pregestasyonel Diabetes Mellitusda Fetomaternal ve Neonatal Bulguların Karşılaştırılması. Aylin Aker Çırpan, Murat Özel, Reyhan Neslihanoğlu Alkan, Elif Gül Yapar Eyi, Şenol Kalyoncu. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2002; 8 (5): 631-35.
 • Gestasyonel Diabetes Mellitus Olgularında Fetomaternal ve Neonatal Sonuçların Diabetik Olmayan Gebeler ile Karşılaştırılması. Murat Özel, Aylin Aker Çırpan, Şenol Kalyoncu, Reyhan Neslihanoğlu Alkan, Elif Gül Yapar Eyi. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2002; 8 (4): 501-505.
 • Gestasyonel ve Pregestasyonel Diabette Fetomaternal ve Neonatal Karakteristiklerin ve Takiplerin Diabetik Olmayan Gebeler ile Karşılaştırılması. Comparison of Fetomaternal and Neonatal Characteristics and Their Follow Up Between Gestational-Pregestational Diabetes Mellitus and Non-Diabetic Controls. Aylin Aker Çırpan, Murat Özel, Melike Doğanay. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2002; 12 (2): 121-5.
 • Erken Doğum Ağrılarına Profilaktik Yaklaşımda Oral Magnezyum Tedavisinin Rolü. Role of Oral Magnesium Treatment in Prophylactic Management of Preterm Labor Contractions. Ergün Toprak, Oğuz Devrim Yardımcı, Ömer Lütfi Tapısız, Hakan Aytan, Murat Özel, Esra Tonguç, Nuri Danışman. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2003;13(5):364-7.
 • The Necessity of Coagulation Profile in Preeclampsia. Uğur Kazımoğlu, Şevki Çelen, Mehmet Özkul, Bekir S Ünlü, Hakan Aytan, Şenol Kalyoncu, Görkem Tuncay, Murat Özel. The Journal of the Turkish German Gynecological Assocciation 2004; 5(3): 217-219.
 • Preeklampsi ile Komplike Mol Hidatiform. Faruk Abike, Osman Temizkan, Murat Özel. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2004; 10 (1) : 110-111.
 • İkinci Trimester Gebeliklerin Sonlandırılmasında Oral ve Vajinal Misoprostol Kullanımlarının Karşılaştırılması. Osman Temizkan, Murat Özel, Faruk Abike, Murat Boylu, Cavidan Gülerman, Leyla Mollamahmutoğlu. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2005; 11 (2): 186-91.
 • Tip II Diabetes Mellitus Tanısı Almış Post Menopozal Kadınlarda Hormon Replasman Tedavisinin Glisemik Kontrol Üzerindeki Etkileri. Murat Özel, Murat Boylu, Osman Temizkan, Faruk Abike, Kenan Yalta, Leyla Mollamahmutoğlu. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2005; 11 (3): 316-23.
 • Kalp Hastalığı Bulunan Gebelerin Gebelik Sonuçları. Oktay Kaymak, Emin Üstünyurt, Recep Emre Okyay, Duygu Özkale, Murat Özel, Leyla Mollamahmutoğlu, Nuri Danışman. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2005; 11 (5): 530-35.
 • Gebelerde Profilaktik Olarak Verilen Magnezyumun Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi. Kenan Yalta, O Devrim Yardımcı, Ö Lütfi Tapısız, Ersin Sarıçam, Ergün Toprak, Murat Özel, Cemal Özbakır, Seher Bozboğa, Arslan Öcal. MN-Kardiyoloji Dergisi 2005; 12 (4): 263-67.
 • Fetal Huge Type 1 Sacrococcigeal Teratoma Diagnosed and Terminated at 19 Weeks Gestation: A Case Report. Kahyaoğlu S, Turgay İ, Ertaş E, Yılmaz B, Kelekçi S, Özel M, Danışman N. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2005 Jan;2(5):144-46.
 • Endometrial Polip ve Submüköz Myomların Lokalizasyonlarının ve Büyüklüklerinin Operatif Histeroskopi ile Rezeksiyon Sonrası in Vitro Fertilizasyon (IVF) Başarısına Etkisi. Rana Karayalçın, Sarp Özcan, Murat Özel. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2009 Jun; 6 (22): 851-56.
 • Aile Planlaması Polikliniğine Gebelik Tahliyesi İstemi ile Başvuran Hastaların Acil Kontraseptif Hormonal Yöntemler ile İlgili Bilgi ve Tutumları. Yavuz Şimşek, Selen Taflan, Murat Özel, Mustafa Uğur, Leyla Mollamahmutoğlu. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2009 Dec; 6 (24): 980-86.
 • Basal Testosterone and Sex Hormone Binding Globulin Levels in the Prediction Of Stimulation Parameters and Cycle Outcome in Cycling Patients Undergoing in Vitro Fertilization. Özlem Moraloğlu, Şebnem Özyer, Rana Karayalçın, Gülnur Özakşit, Murat Özel, Esra Tonguç, Leyla Mollamahmutoğlu. MN-GORM 2010; 16 (3): 156-61.
 • Treatment of Non-Complicated Lower Urinary Tract Infection in Pregnancy: Single Dose Fosfomycin Tromethamine versus Multiple Dose Nitrofurantoin. Murat Özel, Oktay Kaymak, Nüvit Birgili, Şevki Çelen, Mine Erdoğan, Nuri Danışman. MN-GORM 2011; 17(1):20-23.
 • Gestasyonel Diyabet İçin Tek ve İki Aşamalı Taramanın Maliyet Etkinlik Analizi. Sevki Celen, Yasemin Yildiz, Serkan Kahyaoglu, Oktay Kaymak, Murat Ozel, Hakan Timur, Nuri Danisman. The Eurasian Journal of Medicine 2012; 44 (2): 84-87.

Ulusal Kongre Katılım ve Sunumları

 • Clinical investigation of immune and non-immune hydrops fetalis. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, 2003, İzmir.
 • Heterotopik gebelik. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, 2003, İzmir.
 • Galen ven anevrizmasının prenatal tanısı. Eserdağ S, Özel M, Korkmaz Y, Alan M, Ceylaner S, Mungan T. Fetal Tıp; Prenatal Tanı-2003/Fetal Medicine; Prenatal Diagnosis-2003. 17-19 Nisan 2003, Antalya.
 • Servikal serklajlı gebede gelişen servikal rüptür. IV. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, 2004, İstanbul.
 • Blood pressure change during second trimester pregnancy termination using misoprostol. Yılmaz B, Kelekçi S, Ertaş İE, Kahyaoğlu S, Özel M, Süt N, Göktürk U, Danışman N. X.Ulusal Perinatoloji Kongresi & International Workshop on Multiple Pregnancy. 10-13 Nisan 2005.
 • Gebelikte alt üriner sistem enfeksiyonlarında tek doz tedavi yaklaşımı: Fosfomycin Tromethamine. Birgili N, Özel M, Dede A, Çelen Ş, Sucak A, Mungan T, Mollamahmutoğlu L. VII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 13-16 Jan 2005, Bursa.
 • Preterm Eylem idame tedavisinde oral ritodrinin etkinliği: Plasebo kontrollü bir çalışma. Neslihanoğlu N, Türkçapar F, Özel M, Dede A, Birgili N, Danışman N, Mollamahmutoğlu L. VII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 13-16 Jan 2005, Bursa.
 • Prematür membran rüptüründe hızlı plasental alfa mikroalbümin-1 immunoassay yöntemi ile standart tanı metodlarının karşılaştırılması. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 2006, Erzurum.
 • Prenatal olarak tanısı konmuş amniyotik sheet ile komplike 11 gebeliğin takip ve sonuçları. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 2006 Erzurum.
 • Sezaryenle doğum sonrası cerrahi yara iyileşmesini etkileyen risk faktörleri. VIII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 2007 Bursa.
 • Term gebeliklerin indüksiyonunda kontrollu salınım gösteren vajinal dinoprostone kullanımı. VI. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, 2008 Antalya.
 • İkinci Trimester Kromozom Anomalilerinin Tespitinde Üçlü Tarama Testinin Etkinliği:Gerçekten Faydalı mı? V. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 2006 Antalya.
 • Basal testosterone and sex hormone binding globulin levels in the prediction of stimulation parameters and cycle outcome in cycling patients undergoing in vitro fertilization. Moraloglu O, Ozyer S, Karayalcin R, Ozaksit G, Özel M, Tonguc E, Mollamahmutoglu L. Zekai Tahir Burak Geleneksel Jinekopatoloji Kongresi 17-20 Jun 2010, Girne, KKTC.
 • Prevalence of Human Papilloma Virus Infection Among Turkish Women with Abnormal Vaginal Discharge. Karayalcin R, Özel M, Birgili N, Özyer Ş, Özcan S, Mollamahmutoğlu L. Zekai Tahir Burak Geleneksel Jinekopatoloji Kongresi 17-20 Jun 2010, Girne, KKTC.

Kitap Çevirileri

 •  The Johns Hopkins Manual of Gynecology and Obstetrics 2000,1.Baskı, 1.Bölüm; Gebelik Öncesi Danışmanlık, Gebe Bakımı ve Emzirme: 1-20.
 • Year Book of Obstetrics, Gynecology and Women’ s Health 2002, 28.Bölüm; Meme Hastalıkları: 525-91.
 • Bir Bakışta Üreme Sistemi 2011, 3.Baskı 9,10,11- 19. Bölümler: 26-47.
 • Zollinger’in Cerrahi Atlası 2003, 8.Baskı; Anestezi, Ameliyat Öncesi Hazırlık ve Ameliyat Sonrası Bakım, Ambulatuvar Cerrahi, Jinekolojik Sistem-Abdominal Girişimler İçin Rutinler, Jinekolojik Sistem-Vajinal Girişimler İçin Rutinler, Servikal Lezyonlar İçin Tanı Yöntemleri-Dilatasyon ve Küretaj: 3-10, 351-61.
 • Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi Callen, 5.Baskıdan Çeviri 2009, 25.Bölüm; Düzeltilebilir Defekti Olan Fetusların Prenatal Yönetimi: 867-84. 33.Bölüm; Manyetik Rezonans Görüntülemesinin Jinekolojik Hastalıkların Değerlendirilmesindeki Rolü: 1048-76.

Ulusal Kongre Katılım ve Sunumları

 • Clinical investigation of immune and non-immune hydrops fetalis. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, 2003, İzmir.
 • Heterotopik gebelik. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, 2003, İzmir.
 • Galen ven anevrizmasının prenatal tanısı. Eserdağ S, Özel M, Korkmaz Y, Alan M, Ceylaner S, Mungan T. Fetal Tıp; Prenatal Tanı-2003/Fetal Medicine; Prenatal Diagnosis-2003. 17-19 Nisan 2003, Antalya.
 • Servikal serklajlı gebede gelişen servikal rüptür. IV. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, 2004, İstanbul.
 • Blood pressure change during second trimester pregnancy termination using misoprostol. Yılmaz B, Kelekçi S, Ertaş İE, Kahyaoğlu S, Özel M, Süt N, Göktürk U, Danışman N. X.Ulusal Perinatoloji Kongresi & International Workshop on Multiple Pregnancy. 10-13 Nisan 2005.
 • Gebelikte alt üriner sistem enfeksiyonlarında tek doz tedavi yaklaşımı: Fosfomycin Tromethamine. Birgili N, Özel M, Dede A, Çelen Ş, Sucak A, Mungan T, Mollamahmutoğlu L. VII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 13-16 Jan 2005, Bursa.
 • Preterm Eylem idame tedavisinde oral ritodrinin etkinliği: Plasebo kontrollü bir çalışma. Neslihanoğlu N, Türkçapar F, Özel M, Dede A, Birgili N, Danışman N, Mollamahmutoğlu L. VII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 13-16 Jan 2005, Bursa.
 • Prematür membran rüptüründe hızlı plasental alfa mikroalbümin-1 immunoassay yöntemi ile standart tanı metodlarının karşılaştırılması. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 2006, Erzurum.
 • Prenatal olarak tanısı konmuş amniyotik sheet ile komplike 11 gebeliğin takip ve sonuçları. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 2006 Erzurum.
 • Sezaryenle doğum sonrası cerrahi yara iyileşmesini etkileyen risk faktörleri. VIII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 2007 Bursa.
 • Term gebeliklerin indüksiyonunda kontrollu salınım gösteren vajinal dinoprostone kullanımı. VI. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, 2008 Antalya.
 • İkinci Trimester Kromozom Anomalilerinin Tespitinde Üçlü Tarama Testinin Etkinliği:Gerçekten Faydalı mı? V. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 2006 Antalya.
 • Basal testosterone and sex hormone binding globulin levels in the prediction of stimulation parameters and cycle outcome in cycling patients undergoing in vitro fertilization. Moraloglu O, Ozyer S, Karayalcin R, Ozaksit G, Özel M, Tonguc E, Mollamahmutoglu L. Zekai Tahir Burak Geleneksel Jinekopatoloji Kongresi 17-20 Jun 2010, Girne, KKTC.
 • Prevalence of Human Papilloma Virus Infection Among Turkish Women with Abnormal Vaginal Discharge. Karayalcin R, Özel M, Birgili N, Özyer Ş, Özcan S, Mollamahmutoğlu L. Zekai Tahir Burak Geleneksel Jinekopatoloji Kongresi 17-20 Jun 2010, Girne, KKTC.

WhatsApp ile bize ulaşmak için tıklayın
WhatsApp
Messenger
Sizi Arayalım
En yakın zamanda arayalım: