Bahceci Tup Bebek
  • INTERNATIONAL PATIENTS
Doktorlarımız
Prof. Dr. Remzi Abalı

Prof. Dr. Remzi Abalı

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı
Doktora Sorun

Eğitim

Tıp Eğitimi – İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – 1993-1999
İhtisas – S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Kadın Hastalıkları ve Doğum – 2000-2004
Prof.Dr. H.Serpil Bozkurt danışmanlığında “Serviksin prekanseröz lezyonlarının değerlendirilmesinde sitoloji, kolposkopi, histoloji ve human papillomavirusün yeri” üzerine uzmanlık tezi
2020 – Prof. Dr. – Üsküdar Üniversitesi

Mesleki Geçmiş

S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Başasistan -2005-2009
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı – Yrd. Doç. Dr. – 2009-2014
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı – Doç. Dr.-2014-2016

İdari Görevler

Başasistan: S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2006-2009
Anabilim Dalı Başkanlığı: Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.: 2009-2012, 2014-2015
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 4.Sınıf Eğitim Koordinatörü yardımcısı: 2010-2013
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 4.Sınıf Eğitim Koordinatörü: 2013-2014
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Baş koordinatörü: 2014-2016

Eğitim Amaçlı Yurtdışı Görevlendirmeler

Cleveland Clinic International Observership Program. February 1-March 31 2011, Cleveland/ Ohio, USA

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Hatice Çalışkan’ın “Polikistik over sendromlu hastalarda metabolik sendrom sıklığı”.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)
Ürojinekoloji Derneği
Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED)
Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM)

Alanı ile İlgili Sertifikalar ve Katıldığı Kurslar

G1.Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ocak-Temmuz 2007
G2. Eğitim Becerileri Kursu, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Mayıs 2013
G3. Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu, İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul, Haziran 2006
G4. Fetal Kalp Taraması Kursu, Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Çalışma Grubu, İstanbul, Ekim 2009
G5. 11-14. Hafta Ultrasonu Kursu, Fetal Tıp Derneği, İstanbul, Mart 2004
G6. Ovülasyon İndüksiyonu ve YÜT için Kontrollü Ovaryan Hiperstimülasyon Kursu, Antalya, Ekim 2008
G7. Video Endo-Laparoskopik Cerrahi Eğitim Sertifikası, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, 2004
G8. Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, S.B. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Haziran 2011

Projelerde Yaptığı Görevler

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Remzi Abalı. Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. İzoretinoinin over rezervi üzerindeki etkilerinin araştırılması, in vivo histomorfometrik kantitatif kontrollü hayvan çalışması: NKUBAP.00.20.AR.10.12

Proje Uygulayıcısı: Yrd.Doç.Dr. Remzi Abalı. Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Postmenopozal kadınlarda fibroblast büyüme faktörü 23 (FGF23)’ün osteoporozla ilişkisi: NKÜ00.20.YL.10.18

Proje Uygulayıcısı: Yrd.Doç.Dr. Remzi Abalı. Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Polikistik over sendromlu hastalarda meibomius bezi fonksiyon bozukluğunun değerlendirilmesi: NKUBAP.00.20.AR.10.15

Proje Uygulayıcısı: Yrd.Doç.Dr. Remzi Abalı. Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Normal kilolu polikistik over sendromlu hastalarda plazma YKL-40 düzeyleri: NKUBAP.00.20.AR.10.14

Proje Uygulayıcısı: Yrd.Doç.Dr. Remzi Abalı. Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Ovulasyon indüksiyonu ve intrauterin inseminasyon yapılan infertil kadınların kanlarında, inseminasyon sonrası 2. ve 8. gün erken gebelik faktörü (EPF) miktarının tespiti ve bu değerlerin gebelik oranları ile korelasyonunun saptanması. Aynı hastalarda kandaki high sensitive CRP düzeylerinin implantasyon başarısızlıkları ile ilişkisinin değerlendirilmesi:NKUBAP.00.20.AR.11.02

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Abalı R, Taşdemir N, Yüksel MA, Güzel S, Öznur M, Nalbantoğlu B, Taşdemir UG. Protective effect of Infliximab on ischemia/reperfusion injury in a rat ovary model: Biochemical and histopathologic evaluation. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013 Dec;171(2):353-7.
Çelik E, Güzel S, Abalı R, Güzelant AY, Çelik Güzel E, Küçükyalçın V. The relationship between fibroblast growth factor 23 and osteoporosis in postmenopausal women. Minerva Med 2013 Oct;104(5):497-504
Yazıcı CM, Abalı R, Taşdemir N, Doğan Ç, Yıldız T. Is nocturia of young adulthood a remnant of childhood nocturnal enuresis? Int Urogynecol J. 2014 Feb;25(2):273-8; quiz 277-8.
Abalı R, Yüksel MA, Aktaş C, Çelik C, Güzel S, Erfan G, Şahin Ö. Decreased ovarian reserve in female Sprague-Dawley rats induced by isotretinoin (retinoic acid) exposure. Reprod Biomed Online 2013;27(2):184-91
Abalı R, Çelik C, Taşdemir N, Güzel S, Alpsoy Ş, Yüksel A, Çelik E. The serum protein α2-Heremans-Schmid glycoprotein/fetuin-A concentration and carotid intima-media thickness in women with polycystic ovary syndrome. European journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology 2013 Jul;169(1):45-9
Gönen T, Çelik C, Öznur M, Abalı R, Gönen KA, Horozoğlu F, Aksu E, Keskinbora KH. Current Eye Research 2013 Jun;38(6):621-5
Çelik C, Baştu E, Abalı R, Alpsoy Ş, Çelik-Güzel E, Aydemir B, Yeh J. The relationship between copper, homocysteine and early vascular disease in non-obese women with polycystic ovary syndrome. Gynecological Endocrinology 2013 May;29(5):488-91
Çelik C, Abalı R, Baştu E, Taşdemir N, Taşdemir UG, Gül A. Assessment of impaired glucose intolerance prevalence with HbA1c and oral glucose tolerance test in 252 Turkish women with polycystic ovary syndrome. Human Reproduction 2013; 28(4):1062-8
Abalı R, Kuvat S, Bozkurt HS, Kayhan A, Yüksel MA, Çalışkan H. Report of surgical correction of a cervicovaginal agenesis case: Cervicovaginal reconstruction with pudendal thigh flap. Archives of Medical Science 2013 Feb 21;9(1):184-7
Çelik C , Abalı R, Güzel S, Baştu E, Küçükyalçın V, Yılmaz M. Elevated circulating levels of YKL-40 are a marker of abnormal glucose tolerance in women with polycystic ovary syndrome. Clinical Endocrinology 2012;77(6):893-7
Çelik C, Abalı R, Taşdemir N, Güzel S, Aksu E, Yüksel A, Yılmaz M. Is subclinical hypothyroidism contrıbuting dyslipidemia and insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome? Gynecological Endocrinology 2012;28(8):615-8
Bahar Ş, Abalı R, Güzel S, Bozkurt S, Güzel EÇ, Aral H, Boran AB. Comparison of the acute alterations in serum bone turnover markers and bone mineral density among women with surgical menopause. European Journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology 2011;159:194-7.
Taşdemir N, Abalı R, Çelik C, Yazıcı CM, Akkuş D. The use of anterior abdominal wall peritoneal flap in laparoscopic repair of vesicouterine fistula. Int Surg. 2014 Sep-Oct;99(5):673-6.
Aktürk AŞ, Abalı R, Yüksel MA, Güzel EÇ, Güzel S, Kıran R. The effects of isotretinoin on the ovarian reserve of females with acne. Gynecol Endocrinol. 2014 Jan;30(1):30-3.
Çelik C. Taşdemir N, Abalı R, Baştu E, Yılmaz M. Progression to impaired glucose tolerance or type 2 diabetes mellitus in polycystic ovary syndrome: a controlled follow-up study Fertil Steril. 2014 Apr;101(4):1123-8.e1.
Güzel EÇ, Çelik C, Abalı R, Küçükyalçın V, Çelik E, Güzel M, Yılmaz M. Omentin and chemerin and their association with obesity in women with polycystic ovary syndrome. Gynecol Endocrinol. 2014 Jun;30(6):419-22.
The effect of uterine straightening by bladder distention before outpatient hysteroscopy: a randomised clinical trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014; 180:89-92
Unal F, Yuksel MA, Boran B, Yuksel IT, Abali R. The role of N-Acetylcysteine in preventing cyclophosphamide-induced gonadotoxicity: An experimental study in rats. J Obstet Gynaecol. 2015 Oct 14:1-4.
Tasdemir N, Sahin A, Celik C, Abali R, Guzel S, Uzunlar O, Gulerman C. Evaluation of human chaperonin 10 and high-sensitivity C-reactive protein levels of infertile women who underwent ovulation induction and intra-uterine insemination. Obstet Gynaecol. 2015 Oct;35(7):707-10.
Goker Tasdemir U, Tasdemir N, Kilic S, Abali R, Celik C, Gulerman HC. Alterations of ionized and total magnesium levels in pregnant women with gestational diabetes mellitus. Gynecol Obstet Invest. 2015;79(1):19-24.
Abali R, Tasdemir N, Alpsoy S, Tasdemir UG, Guzel S, Yuksel MA, Temel Yuksel I, Yilmaz M. No relationship between osteoprotegerin concentrations and endothelial dysfunction in non-obese women with and without polycystic ovary syndrome. Arch Gynecol Obstet. 2015 May;291(5):1075-80.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Abalı R, Yüksel MA, Aktaş C, Çelik C, Güzel S, Erfan G, Şahin Ö. P-527, 29th Annual Meeting of European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), 7-10 July 2013, London
Taşdemir N, Abalı R, Çelik C, Yazıcı CM, Akkuş D. Laparoscopic repair of vesicouterine fistula. V-12, Ortadoğu Jinekolojik Endoskopi Derneği (MESGE), 1.Yıllık Kongresi, 24-28 Nisan 2013, Antalya
Doğan NU, Çelik C, Kerimoğlu OS, Doğan S, Abalı R, Beyhekim F, Çelik Ç. Does omission of uterine manipulator use in laparoscopic hysterectomy change the surgical outcome? Retrospective analysis of 64 patients. O-18, Ortadoğu Jinekolojik Endoskopi Derneği (MESGE), 1.Yıllık Kongresi, 24-28 Nisan 2013, Antalya
Çelik C, Abalı R, Taşdemir N, Aksu E, Akkuş D, Gül A. Does previous abdominal surgery effect the feasibility of total laparoscopic hysterectomy? O-10, Ortadoğu Jinekolojik Endoskopi Derneği (MESGE), 1.Yıllık Kongresi, Antalya, 24-28 Nisan 2013
Çelik C, Abalı R, Taşdemir N, Aksu E, Çalışkan H, Akkuş D. Total laparoscopic hysterectomy compared with abdominal hysterectomy; our preliminary results. P-7, Ortadoğu Jinekolojik Endoskopi Derneği (MESGE), 1.Yıllık Kongresi, 24-28 Nisan 2013, Antalya
Abalı R, Kaya SA, Bozkurt S, Leblebici C, Yurtsever ÇY, Goldston Syndrome:Diagnosis of multiple fetal anomalies, P-285, 21. European Congress of Perinatal Medicine, 10-13 Eylül 2008, İstanbul
Kaya SA, Abalı R, Bozkurt S, Aygül C, Acar P. Maternal-fetal outcome of a huge solitary luteinized follicular cyst of pregnancy: P-134, 21. European Congress of Perinatal Medicine, 10-13 Eylül 2008, İstanbul

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Taşdemir N, Abalı R, Çelik C, Aksu E, Akkuş D. Single-incision-two port laparoscopic tubal ligation: A cost comparison and technique description. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2015 Mar 1;16(1):30-1.
Çelik C, Abalı R, Taşdemir N, Aksu E, Çalışkan H, Akkuş D. Total laparoscopic hysterectomy compared with abdominal hysterectomy; clinical outcomes. Klinik ve Analitik Tıp Dergisi 2013. DOI: 10.4328/JCAM.1513
Baykal B, Çelik C, Baştu E, Kutlu T, Batu P, Abalı R, Eren S. Antral folikül sayısının ın vitro fertilizasyon sonuçları üzerine etkisi. Klinik ve Analitik Tıp Dergisi 2013. DOI: 10.4328/JCAM.1378
Çelik C, Abalı R, Nalbantoğlu B, Taşdemir N, Baştu E, Mutlu MF. Normal ve polikistik over sendromlu Türk bayanlarda overyan volüm. Klinik ve Analitik Tıp Dergisi 2013. DOI: 10.4328/JCAM.1465
Çelik C, Abalı R, Taşdemir N, Aksu E, Akkuş D, Gül A. Does previous abdominal surgery effect the feasibility of total laparoscopic hysterectomy? Türk Alman Jinekoloji Dergisi 2013;14:72-5
Aydın M, Gürel A, Çelik C, Tülübaş F, Abalı R, Yılmaz A. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gestasyonel diyabetes mellitus prevalansı. Yeni Tıp Dergisi 2013;30:252-4
Çelik C, Gökulu GŞ, Taşdemir N, Abalı R, Aksu E, Doğan NU. Nonkominikan rudimenter horn ile birlikte olan unikornuat uterusun laparoskopik yönetimi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2012:43(4);167–70
Ünlüer AN, Abalı R, Yüksel MA, Temel İ, Çelik C, Boran AB, Bozkurt S. Asemptomatik postmenopozal kadınlarda transvajinal ultrasonografinin endometrial patolojileri değerlendirmedeki yeri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2012;43(3):84-89
Taşdemir N, Çelik C, Abalı R, Aksu E, Öznur M, Yılmaz M. A rare cause of virilization; Ovarian steroid cell tumor, not otherwise specified (NOS). Türk Alman Jinekoloji Dergisi 2012;13:275-7
Abalı R, Bacanakgil BH, Çelik S, Aras Ö, Koca P, Boran B, Dursun N. Histopathological correlation of squamous cell abnormalities detected on cervical cytology. Türk Patoloji Dergisi 2011 May;27(2):144-8
Çelik C, Sofuoğlu K, Selçuk S, Asoğlu MR, Abalı R, Baykal B, Çetingöz E, Uludoğan M. Normal over rezervi olan ve long protokol uygulanan İVF hastalarında rekombinant FSH ve yüksek derecede saflaştırılmış HMG kullanımının gebelik sonuçlarına etkisinin karşılaştırılması. Türk Alman Jinekoloji Dergisi 2011;12(1):15-20
Yüksel MA, Abalı R, Aras Ö, Temel İ, Ünal F, Boran AB, Purisa S. Ovaryan dermoid kistlerde CA 19-9 seviyesinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2011;21(3):190-4
Kaya SA, Abalı R, Onat T, Bozkurt HS, Şenel I. Gebelikte meme kanseri metastazına bağlı nörolojik defisit: Olgu sunumu. Türk Onkoloji Dergisi 2011;26(3):125-8
Yüksel MA, Abalı R, Ünal F, Temel İ, Boran AB. Primary ovarian pregnancy: a report of four cases. Estern Journal of Medicine 2011;16(4):277-80
Yüksel MA, Çelik S, Abalı R, Temel İ, Boran AB, Purisa S. Servikal poliplerin klinik-patolojik değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Dergisi 2011;12(3): 131-4
Abalı R, Gürdal SÖ, Kayhan A, Çelik C, Önen A, Ceylan M. Az rastlanılan karın ağrısı nedeni:Endometriozis. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2010;(40)3:167-169
Özyurt R, Yüksel MA, Temel İ, Abalı R, Boran AB. Yolk sak tümör, embriyonel karsinom ve immatür teratomdan oluşan germ hücreli tümör; olgu sunumu. İstanbul Tıp Dergisi 2010;4:185-9
Hacısalihoğlu H, Yüksel MA, Ünal F, Abalı R, Temel İ, Bacanakgil HB, BoranAB . İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2008 yılı sezaryen doğumların değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Dergisi 2009; 4:181-7
Ünal F, Yüksel MA, Kaya SA, Abalı R, Bacanakgil H, Boran B. Vaginal endometriozis olgusu. İstanbul Tıp Dergisi 2009;3:140-2
Şahin A, Abalı R, Yuksel A, Boran B, Bozkurt HS, Temel İ. Üriner inkontinanslı hastalarda semptomlarla ürodinami bulgularının karşılaştırılması. Maltepe Tıp Dergisi 2009; 2(1):36-42
Bahar Ş, Abalı R, Turgut E, Bozkurt HS, Dursun N. Sınıflandırılamayan tip seks kord stromal tümör: Olgu sunumu. İstanbul Tıp Dergisi 2007; 8(3):49-52
Özkılıç T, Arıkan İ, Abalı R, Arıkan D, Bozkurt S. Polikistik over sendromu hastalarının tedavisinde metforminin klinik ve biyokimyasal etkileri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2006;20(1):11-9
Albayrak S. Arıkan D, Yüksel A, Bozkurt S, Abalı R, Uyar AK. Habitüel abortuslu bir olguda acil serklaj operasyonu. İstanbul Tıp Dergisi 2006;1:40-2
Abalı R, Bozkurt S, Arıkan İ, Şahin A, Erdener O, Özkılıç T, Erginç S, Midilli K. Serviksin prekanseröz lezyonlarının değerlendirilmesinde sitoloji, kolposkopi, histoloji ve human papillomavirusün yeri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2006;20(1):38-45
Derici T, Özen S, Ateşer G, Boran B, Özyurt R, Abalı R, Arıkan İ. Abortus imminens olgularında maternal CA-125, progesteron, östrodiol, total T3, T4, TSH düzeylerinin prognostik değeri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2005;19(2):90-7
Numanoğlu C, Uyar A, Abalı R, Koçyıldız Z, Şahin AE, Gülkılık A. Over tümörlerinde tümör belirteçleri ve doppler ultrasonografinin tanı değeri. İstanbul Tıp Dergisi 2005;1:31-3
Ateşer G, Abalı R, Özyurt R, Ekiz M, Boran B. Tubal ektopik gebelik ve kontralateral rudimenter uterin horn birlikteliği: Olgu sunumu. MN-Klinik Bilimler ve Doktor 2005;11(2):211-13
Ateşer G, Abalı R, Özyurt R, Ekiz M, Boran B. İpsilateral renal agenezi ve ünilateral obstrüksiyon ile uterus didelfis ve vaginal duplikasyon beraberliği. İstanbul Tıp Dergisi 2005;2:28-31
Ateşer G, Abalı R, Ömer H, Özyurt R, Yıldıran D, Boran B. Spontan dermoid kist rüptürü: Olgu sunumu. İstanbul Tıp Dergisi 2005;2:39-42
Uyar A, Abalı R, Albayrak S, Bozkurt S, Arıkan İ, Arıkan D, Çakı DÇ, Ark C. Üçüncü trimesterdeki riskli gebelerin değerlendirilmesinde fetal renal arter doppler ultrasonografinin yeri. İstanbul Tıp Dergisi 2005;3:17-21
Arıkan İİ, Abalı R, Ulus T, Arıkan DC, Bozkurt S, Keçik B. Uterus korpus kanseri olgularında 20 yıllık deneyimimiz. İstanbul Tıp Dergisi 2005;4:1-6
Arıkan İİ. Arıkan DC, Abalı R, Özkılıç T, Bozkurt S, Keçik B. Epitelyal ve nonepitelyal malign over tümör olgularında 17 yıllık deneyimimiz. İstanbul Tıp Dergisi 2004;1:9-12
Abalı R, Özkılıç T, Arıkan İ, Bozkurt S, Leblebici C. Postmenopozal kanama ile semptom veren safra kesesi karsinomu olgusu. İstanbul Tıp Dergisi 2004;4:49-52
Vatandost MS, Özkılıç T, Arıkan İ, Abalı R, Arıkan D, Bozkurt S. Endometriozisin medikal tedavisinde triptorelin ve danazol’ün semptomları giderme üzerindeki etkinlikleri ve karşılaştırılması. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2004;18:225-31
Abalı R, Arıkan İ, Bozkurt S, Arıkan D, Erdener O. Primer amenore nedeni olarak Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu:Olgu sunumu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2004;18:246-50
Karatepe F, Abalı R, Bozkurt S, Arıkan İ, Şahin AE. Anormal uterin kanamaların değerlendirilmesinde sonohisterografinin yeri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2004;18:44-9
Arıkan İ, Bozkurt S, Arıkan D, Behzatoğlu K, Abalı R. Postmenopozal dönemde tüberküloz endometrit:Olgu sunumu. İstanbul Tıp Dergisi 2004;2:30-3
Özkılıç T, Abalı R, Arıkan İ, Bozkurt S, Huq G. Vaginal ve servikal adenozis zemininde clear cell adenokarsinom birlikteliği. İstanbul Tıp Dergisi 2004;1:34-7

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Tasdemir N, Çelik C, Abalı R, Kayalı A, Gül A. Myoma uteri cerrahi tedavisinde laparoskopi ile laparotominin karşılaştırılması. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, PB-59,15 – 19 Mayıs 2013, Antalya
Baykal B, Çelik C, Baştu E, Kutlu T, Batu P, Abalı R, Eren S. Antral folikül sayısının in vitro fertilizasyon sonuçları üzerine etkisi. PB-78, 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi. 27 – 30 Eylül, 2012 Çeşme, İzmir
Çelik C, Abalı R, Nalbantoğlu B, Baştu E, Taşdemir N, Mutlu MF. Polikistik over sendromlu Türk bayanlarda overyan volüm. PB-18, 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi. 27 – 30 Eylül, 2012 Çeşme, İzmir
Çelik C, Gökulu SG, Taşdemir N, Abalı R, Aksu E, Doğan UN. Unikornuat uterus ile birlikte görülen nonkominikan rudimenter uterin hornun laparoskopik tedavisi. P-15, 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu. 19 – 21 Nisan 2012, İzmir
Aktürk AŞ, Abalı R, Yüksel MA, Güzel EÇ, Güzel S, Rebiay K. İsotretinoin kullanan akneli kadın hastalarda anti-Müllerian hormon düzeyi. SB-45, 20. Prof.Dr.A.Lütfü Tat Sempozyumu, 16-20 Kasım 2011, Ankara
Abalı R, Çelik C, Taşdemir N, Çalışkan H, Sağol S, Yüksel A. Is polycystic ovary syndrome contributing dyslipidemia and insulin resistance independently of obesity? P-210, 9. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 4 – 8 Mayıs 2011, Antalya
Abalı R, Taşdemir N, Çelik C, Gürdal SÖ, Sabancı Ü, Turan BC, Yüksek A. Intraoperative fetal monitoring during modified radical mastectomy of a pregnant women with breast cancer. P-297, 9. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 4 – 8 Mayıs 2011, Antalya
Çelik C, Abalı R, Taşdemir N, Aksu E, Çalışkan H, Yüksel A. Assessment of lipid parameters, impaired glucose tolerance and insulin resistance in subclinical hypothyroidism with polycystic ovary syndrome. P-202, 9. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 4 – 8 Mayıs 2011, Antalya
Taşdemir N, Çelik C, Abalı R, Aksu E, Öznur M, Yılmaz M. A rare cause of virilization;ovarian steroid cell tumor, not otherwise specified (nos). P-136, 9. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 4 – 8 Mayıs 2011, Antalya
Yüksel MA, Abalı R, Aras Ö, Temel İ, Ünal F, Boran AB, Purisa S. Evaluation of ca-19-9 levels in ovarian dermoid cysts. P-89, 9. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 4 – 8 Mayıs 2011, Antalya
Aras Ö, Boran AB, Yüksel A, Koca P, Abalı R, Yüksel İT, Ünal F. Preoperative evaluation of the patients with adnexal mass and correlation of the results with histopathology. P-130, 9. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 4 – 8 Mayıs 2011, Antalya
Yüksel MA, Abalı R, Ünal F, Dursun N, Boran AB. Granulosa cell tumor arising in an ovary with mature cystic teratoma. P-221, Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 4 – 8 Mayıs 2011, Antalya
Onat T, Abalı R, Turgut E, Çelik S, Boran B, Çelik C. 10-15 ve 20-25 haftalarda ölçülen serviks uzunluğunun preterm doğumu öngörmedeki yeri. PB-66, 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 19-23 Mayıs 2010, Antalya
Yüksel A, Abalı R, Ünal F, Temel İ, Boran A. Primer ovaryan ektopik gebelik rüptürü: 4 olgu sunumu. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi. PB-64, 7-10 Ekim 2010, Antalya
Bahar Ş, Abalı R, Bozkurt HS, Güzel S, Aral H. Cerrahi menopozlu hastalarda erken dönem lipid profili değişiklikleri. P-74, Üreme Tıbbı Derneği Kongresi 1-4 Ekim 2009, Antalya
Hacısalihoğlu H, Yüksel MA, Ünal F, Abalı R, Temel İ, Bacanakgil HB, BoranAB . İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2008 yılı sezaryen doğumların değerlendirilmesi. P-22, 2. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi 1-4 Ekim 2009, Antalya
Abalı R, Kaya SA, Bozkurt S, Yüksel A, Yurtsever ÇY, Temel İ. Histeroskopik septum rezeksiyonu yapılan hastaların değerlendirilmesi. PS-68, 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 16-19 Ekim 2008, Antalya
Abalı R, Koçyıldız ZÇ, Bozkurt S, Kaya SA, Temel İ. Vulvanın paget hastalığı: Olgu sunumu. PS-199, 6.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
Abalı R, Turgut E, Arıkan DC, Onat T, Bozkurt HS. Muhtemelen Wolf kanalı kaynaklı kadun adneksiyal tümörü (FATWO): Olgu sunumu. PS-198, 6.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
Abalı R, Kaya SA, Bozkurt HS, Aygül C, Çelik G. Total uterin prolapsuslu bir olguda travmaya bağlı intestinal perforasyon. PS-17, 6.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
Bahar Ş, Abalı R, Turgut E, Bozkurt HS, Dursun N. Sınıflandırılamayan tip seks kord stromal tümör: Olgu sunumu. PP-101, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, 25-29 Ekim 2007, Antalya
Kaya SA, Abalı R, Ünal F, Erdener O, Bozkurt HS. Nörofibromatozis ve gebelik. Olgu sunumu. P-92, Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi. 17-21 Ocak 2007, Bursa
Yuksel MA, Abalı R, Ünal F, Ateşer G, Boran B. Primary diffuse large B-cell lymphoma of the cervix uteri: A case report. P-190, 7. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Mayıs 2007, Antalya
Ateşer G, Abalı R, Ömer H, Özyurt R, Yıldıran D, Boran B. Spontan dermoid kist rüptürü: Olgu sunumu. P -32, Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi. 13-16 Ocak 2005, Bursa
Ateşer G, Abalı R, Ekiz M, Arıkan İ, Tuygur V, Yıldıran D, Boran B. Over kanserinde histerektomi sonrası kemoterapi sırasında gelişmiş vaginal evisserasyon. P-34 , Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi. 13-16 Ocak 2005, Bursa
Abalı R, Özkılıç T, Arıkan İ, Bozkurt S, Leblebici C. Postmenopozal kanama ile semptom veren safra kesesi karsinomu olgusu. P-109, 9. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 4-8 Mayıs 2004, Antalya

Diğer yayınlar/Etkinlikler

F1. Uluslararası hakemli dergilerde (ISI olmayan) yayımlanan makaleler:

F1.1. Gönen KA, Abalı R, Öznur M, Erdoğan C. BMJ Case Rep. 2013 Jun 25;2013. (DOI:pii: bcr2013200020. 10.1136/bcr-2013-200020.)

F2. Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak yapılan katılımlar

F2.1. İnfertil hastalarda endoskopik cerrahi girişimler. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 15-19 Mayıs 2009, Antalya (konuşmacı)

F2.2. Postmenopozal kadınlarda endometrial kalınlığa göre yaklaşım. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ulusal Kadın Hastalıkları ve Doğum Kongresi. 20-22 Eylül 2012, İstanbul (konuşmacı)

F2.3. Laparoskopik histerektomi kursu. 17 Aralık 2011, Tekirdağ (konuşmacı)

F2.4. The first balkan pelvic floor dysfunction symposium. 2011, Edirne (oturum başkanlığı)

F2.5. Aile planlaması. Tekirdağ birinci basamak eğitim günleri “kadın sağlığı” 16-17 Nisan 2010 (konuşmacı)

F2.6. IUI için KOH’da GnRH Antagonisti Kullanılmalı mı? 12. Uludağ Kadın Doğum Kongresi. 5-8 Mart 2015 (Konuşmacı).

F2.7. Adneksiyal kitlelere laparoskopik yaklaşım 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 11-15 Mayıs 2015, Antalya (konuşmacı)

F3. Atıf alan yayınlar

Güzel EÇ, Çelik C, Abalı R, Küçükyalçın V, Çelik E, Güzel M, Yılmaz M. Omentin and chemerin and their association with obesity in women with polycystic ovary syndrome. Gynecol Endocrinol. 2014 Jun;30(6):419-22. Cited 9 times.
Abali, R., Yuksel, M.A., Aktas, C., Celik, C., Guzel, S., Erfan, G., Sahin, O. Decreased ovarian reserve in female Sprague-Dawley rats induced by isotretinoin (retinoic acid) exposure (2013) Reproductive BioMedicine Online, 27 (2), pp. 184-191. Cited 3 times.
Gonen, T., Celik, C., Oznur, M., Abali, R., Gonen, K.A., Horozoglu, F., Aksu, E., Keskinbora, K.H. Tear osmolarity and ocular surface changes in patient with polycystic ovary syndrome (2013) Current Eye Research, 38 (6), pp. 621-625. Cited 5 times.
Celik, C., Abali, R., Bastu, E., Tasdemir, N., Tasdemir, U.G., Gul, A. Assessment of impaired glucose tolerance prevalence with hemoglobin A 1c and oral glucose tolerance test in 252 Turkish women with polycystic ovary syndrome: A prospective, controlled study (2013) Human Reproduction, 28 (4), pp. 1062-1068. Cited 7 times.
Celik, C., Abali, R., Guzel, S., Bastu, E., Kucukyalcin, V., Yilmaz, M. Elevated circulating levels of YKL-40 are a marker of abnormal glucose tolerance in women with polycystic ovary syndrome (2012) Clinical Endocrinology, 77 (6), pp. 893-897. Cited 3 times.
Celik, C., Abali, R., Tasdemir, N., Guzel, S., Yuksel, A., Aksu, E., Yilmaz, M. Is subclinical hypothyroidism contributing dyslipidemia and insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome? (2012) Gynecological Endocrinology, 28 (8), pp. 615-618. Cited 7 times.
Çelik C. Taşdemir N, Abalı R, Baştu E, Yılmaz M. Progression to impaired glucose tolerance or type 2 diabetes mellitus in polycystic ovary syndrome: a controlled follow-up study Fertil Steril. 2014 Apr;101(4):1123-8.e1. Cited 3 times.
Çelik E, Güzel S, Abalı R, Güzelant AY, Çelik Güzel E, Küçükyalçın V. The relationship between fibroblast growth factor 23 and osteoporosis in postmenopausal women. Minerva Med 2013 Oct;104(5):497-504
Abalı R, Taşdemir N, Yüksel MA, Güzel S, Öznur M, Nalbantoğlu B, Taşdemir UG. Protective effect of Infliximab on ischemia/reperfusion injury in a rat ovary model: Biochemical and histopathologic evaluation. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013 Dec;171(2):353-7. Cited 2 times.
Bahar, S., Abali, R., Guzel, S., Bozkurt, S., Guzel, E.C., Aral, H., Boran, A.B. Comparison of the acute alterations in serum bone turnover markers and bone mineral density among women with surgical menopause (2011) European Journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology, 159 (1), pp. 194-197. Cited 2 times.
Yazıcı CM, Abalı R, Taşdemir N, Doğan Ç, Yıldız T. Is nocturia of young adulthood a remnant of childhood nocturnal enuresis? Int Urogynecol J. 2014 Feb;25(2):273-8; quiz 277-8.Cited 1 time
Abalı R, Çelik C, Taşdemir N, Güzel S, Alpsoy Ş, Yüksel A, Çelik E. The serum protein α2-Heremans-Schmid glycoprotein/fetuin-A concentration and carotid intima-media thickness in women with polycystic ovary syndrome. European journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology 2013 Jul;169(1):45-9. Cited 1 time.
elik C, Baştu E, Abalı R, Alpsoy Ş, Çelik-Güzel E, Aydemir B, Yeh J. The relationship between copper, homocysteine and early vascular disease in non-obese women with polycystic ovary syndrome. Gynecological Endocrinology 2013 May;29(5):488-91. Cited 1 time.

Doktora Sorun - Prof. Dr. Remzi AbalıSizi Arayalım
Telefon Numaranız:

ya da 444 39 49 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Telefon Numaranız: