Doktorlarımız
Op. Dr. Serdar Çelik

Op. Dr. Serdar Çelik

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı

Eğitim

– 2005-2010 – Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı – S. B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
– 1998-2004 – Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
– 1994-1998 – Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi

İş Deneyimi

– 2018- – Tüp Bebek Uzmanı – Bahçeci Diyarbakır Tüp Bebek Merkezi, Diyarbakır
– 2014-2018 – Tüp Bebek Uzmanı – Bahçeci Bakü Tüp Bebek Merkezi, Bakü
– 2014-2014 – Tüp Bebek Uzmanı – Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi, İstanbul
– 2012-2014 – Kadın Doğum Uzmanı – Amerikan Hastanesi, İstanbul
– 2011-2012 – Kadın Doğum Uzmanı – Siirt Baykan İlçe Hastanesi, Siirt

Mesleki İlgi Alanları

– Ovaryan Stimulasyon Protokolleri
– Preimplantation Genetik Tanı
– Fertilite Koruma Yöntemleri
– Minimal İnvazif Cerrahi
– Reprodüktif Endokrinoloji,
– IVF Tedavisi

Mesleki Üyelikler

– TJOD
– TSRM
– ASRM
– ESHRE

Bilimsel Yayınlar

 İnvaziv tuba karsinomu: olgu sunumu, Aytaç YÜKSEL, Güler ATEŞER, Fehmi ÜNAL, Serdar ÇELİK, Birtan BORAN. İstanbul Tip Derg. 2009-1,37-39.
 Servikal smear tarama programımız- sitolojik profil ve sonuçları (4122 olgu); Haluk BACANAKGİL, Tülin BOZKURT, Serdar ÇELİK, Nevra DURSUN, Sevim PURİSA, Birtan BORAN. İstanbul Tip Derg 2008-4, 178-181.
 Ektopik gebelik risk faktörleri ve klinik özellikleri; 68 olgunun değerlendirilmesi; Haluk BACANAKGİL, Fehmi ÜNAL, Serdar ÇELİK , Ahmet BİLGİ, Birtan BORAN. İstanbul Tip dergi 2008-4,182-186.
 11-14. ve 20-24. gebelİk haftalarindakİ uterin arter doppler bulguları ile doğum ağırlığının karşılaştırılması. Serdar ÇELİK, A.Birtan BORAN ,Taylan ONAT , Emre TURGUT, M. Aytaç YÜKSEL, Sevim PURİSA. Van Tıp Dergisi: 21(2): 60-66, 2014.
 Kornual Gebelik; iki Olgu sunumu;M. Aytaç YÜKSEL, Serdar ÇELİK, Emre TURGUT, Özlem ARAS, Ahmet Birtan BORAN, Ramazan ÖZYURT. İstanbul Tip Derg 2011,12(1). 45-48. DOI: 10.5505/1304.8503.2011.68077.
 Histopathological correlation of squamous cell abnormalities detected on cervical cytology., Abali R, Celık S, Aras O, Koca P, Boran B, Dursun N Turk Patoloji Derg.2011 May;27(2):144-8. doi: 10.5146/tjpath.2011.01063.
 Overin dev seröz kist adenofibromu; Olgu sunumu. Giant ovarian serous cyst adenofibroma; a case report. Ramazan Özyurt, Tamer Gültekin,Mehmet Aytaç Yüksel, Serdar Çelik, Derya Aslan, Ahmet Birtan Boran .Istanbul Med J 2011; 12: 199-201.
 Servikal poliplerin klinik-patolojik değerlendirilmesi. Clinico-pathological evaluation of cervical polyps. Mehmet Aytac Yüksel, Serdar Çelik, Remzi Abalı, İlkbal Temel, Ahmet Birtan Boran, Sevim Purisa. İstanbul Tıp Derg – Istanbul Med J 2011;12(3):131-134. DOI: 10.5505/1304.8503.2011.40427.
 Kontrollü ovarian hiperstimulasyon/intrastoplazmik sperm injeksiyon yapılan normal cevaplı kadınlarda GnRH agonist ve antagonist protokollerinin gebelik sonuçlarına etkisinin karşılaştırılması. Serdar Çelik, Birgül Gürbüz, Dilek Cengiz Çelik, Sevim Purisa. Istanbul Med J 2013; 14: 234-237 DOI: 10.5152/imj.2013.24196.
 Could serum β-hCG levels and gestational age be the indicative factors for the prediction of the degree of trophoblastic invasion into tubal wall in unruptured ampullary pregnancies? Turgut EN, Celik E, Celik S, Arikan DC, Altuntas H, Leblebici C, Purisa S, Dansuk R Archives of Gynecology and Obstetrics 2013, 287(2):323-328.
 10-15 ve 20-25 Haftalarda Ölçülen Servikal Uzunluğunun Preterm Doğumu Öngörmedeki Yeri. Taylan Onat, Remzi Abalı, Niyazi Emre Turgut, Serdar Çelik, Ahmet Birtan Boran, Cem Çelik. İstanbul Med J 2014; 15: 35-9. DOI: 10.5152/imj.2014.774867
 Rectosigmoid Bowel Resection and Nodule Excision from Bladder Located Close to Ureter Orifice for Radical Treatment of Deep Infiltrative Endometriosis. Taskiran C, Oktem O, Celik S, Turkgeldi E, Bugra D, Urman B. Journal of Minimally Invasive Gynecology, 20(6):S184.
 Type 3 Like Total Laparoscopic Hysterectomy Because of Endometriosis. Taskiran C, Oktem O, Turkgeldi E, Celik S, Urman B. Journal of Minimally Invasive Gynecology, 20(6):S31.
 2-Year Experience in Deep Infiltrative Endometriosis Surgery. Celik S, Turkgeldi E, Oktem O, Urman B, Taskiran C. Journal of Minimally Invasive Gynecology, 21(6):S125-S126.
 Obliterated Cul-de-Sac Dissection, Endometrioma Excision and Endometriotic Nodule Excision Around Ureter While Sparing Hypogastric and Splanchnic Nerves. Turkgeldi E, Taskiran C, Celik S, Oktem O, Urman B. Journal of Minimally Invasive Gynecology, 21(6):S91.
 Kontrollü Ovarian Hiperstimulasyon / İntrastoplazmik Sperm İnjeksiyonu Yapılan Hastalarda 2. ve 3. gün Embriyo Transferlerinin Tebelik Oranlarına Etkisi; Serdar ÇELİK, Birgül GÜRBÜZ, Dilek CENGİZ ÇELİK, Sevim PURİSA. Istanbul Med J 2015; 16: 1-4 DOI: 10.5152/imj.2015.45822
 Vaginal Progesterone Gel For Luteal Support After Cleavage Stage Embryo Transfer, Once Or Twice A Day?’’. Bulent Urman, Serdar Celik, Kayhan Yakin, Ebru Alper, Basak Balaban, Baris Ata, , J Reprod Med 2017;62:60-64
 The Effects of Fresh Embryo Transfers (ET) and Elective Frozen/Thawed Embryo Transfers (eFET) on Pregancy Outcomes in Poor Ovarian Responders According to Bologna Criteria. Serdar Celik, Emre Turgut, Erbil Yagmur, Kubra Boynukalin, Dilek Cengiz Celik, Necati Findikli ,Sevim Purisa , Mustafa Bahceci. Turk J Obstet Gynecol 2015; 12: 132-138.
 “Use of 3-0 V-Loc® Suture for Vaginal Cuff Closure in Laparoscopic Hysterectomy: Single Center Experience.” Misirlioglu, S., H. Bengisu, E. Turkgeldi, S. Celik, O. Oktem, B. Ata, R. Mercan, B. Urman, and C. Taskiran. Journal of Minimally Invasive Gynecology no. 22 (6):S217-S218. doi: 10.1016/j.jmig.2015.08.773.
 Laparoscopic Management of Deep Pelvic Endometriosis With Minimal Complications: Three-Year Experience. E Turkgeldi, B Urman, S Celik, S Misirlioglu, K Yakin, R Mercan and C Taskiran. Journal of Minimally Invasive Gynecology 22(6):S178-S179. DOI: 10.1016/j.jmig.2015.08.658
 The effect of the pooling method on the live birth rate in poor ovarian responders according to the Bologna criteria. Serdar Çelik, Niyazi Emre Turgut, Dilek Cengiz Çelik, Kübra Boynukalın, Remzi Abalı, Sevim Purisa, Erbil Yağmur, Mustafa Bahçeci. Turk J Obstet Gynecol 2018; 15: 39-45 DOI: 10.4274/tjod.62447.

Posterler

 Kontrollü ovarian hiperstimulasyon / İntrastoplazmik sperm injeksiyonu yapılan hastalarda 2. ve 3. gün embriyo transferlerinin gebelik oranlarına etkisi; Birgül Gürbüz, Dilek Cengiz Çelik, Serdar Çelik, Sevim Purisa. 4.Ulusal Üüreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi
 Nadir bir nöral tüp defekti: iniensefali; Serdar Çelik, Ramazan Özyurt, Kemal Dinç, Selvi Aydın, Birtan Boran. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi
 Kornual Gebelik; iki Olgu sunumu; Mehmet Aytaç YÜKSEL, Serdar Çlik, Emre Tutgut, Özlem Aras, Ahmet Bİrtan Boran, Ramazan Özyurt. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi
 HPV-DNA Typing and Cervical Cytology and Persistence Mucopurulent Endocervical Discharge. Güler Ateşer, Feray Günver, Serdar Çelik, Pelin Koca, Derya Yavuzdoğan, Zeynep Urgan, Vedat Köksal, Sevim Purisa 21st European Congress of Pathology Istanbul, Turkey, September 08-13, 2007
 Vaginal Progesterone Gel For Luteal Support After Cleavage Stage Embryo Transfer, Once Or Twice A Day?’’. Serdar Celik, Kayhan Yakin, Ebru Alper, Baris Ata, Basak Balaban, Bulent Urman. 6.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi
 Laparoscopic Management of a Primary Omental Pregnancy. Serdar Çelik, Çağatay Taşkıran, Önder Peker, Bülent Urman. 1st Annual MESGE Congress in Conjunction with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy p:59 ref no:0255
 Two Year Experience in Deep Infiltrative Endometriosis Surgery. Celik S, Turkgeldi E, Oktem O, Urman B, Taskiran C. (Journal of Minimally Invasive Gynecology 21 (2014) S91–S135.) The 43rd AAGL Global Congress of Minimally Invasive Gynecology. November 17-21, 2014
 Obliterated Cul-de-Sac Dissection, Endometrioma Excision and Endometriotic Nodule Excision Around Ureter While Sparing Hypogastric and Splanchnic Nerves. Turkgeldi E, Taskiran C, Celik S, Oktem O, Urman B. (Journal of Minimally Invasive Gynecology 21 (2014) S91–S135). The 43rd AAGL Global Congress of Minimally Invasive Gynecology. November 17-21, 2014
 Type 3 Like Total Laparoscopic Hysterectomy Because of Endometriosis
Taskiran C, Oktem O, Turkgeldi E, Celik S, Urman B. (Journal of Minimally Invasive Gynecology 20 (2013) S1–S49). The 42nd AAGL Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, 10–14 November 2013 Washington, DC, United States.
 Rectosigmoid Bowel Resection and Nodule Excision from Bladder Located Close to Ureter Orifice for Radical Treatment of Deep Infiltrative Endometriosis. Taskiran C, Oktem O, Celik S, Turkgeldi E, Bugra D, Urman B. Journal of Minimally Invasive Gynecology 20 (2013) S182–S195. The 42nd AAGL Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, 10–14 November 2013 Washington, DC, United States
 Bologna kriterlerine uyan zayıf cevaplı kadınlarda elektif dondurulmuş/çözülmüş ve taze embriyo transferlerinin gebelik sonuçlarına etkisi. Serdar Çelik, Erbil Yağmur, Kübra Boynukalın, Dilek Cengiz Çelik, Necati Fındıklı, Sevim Purisa, Mustafa Bahçeci. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. poster no: P-03,
 Frozen thawed embryo transfer after elective freze all procedure does not reduce ectopic pregnancy risk in patients without tubal factor infertility. Bahceci M., Boynukalin F.K., Celik C., Gultomruk M., Celik S., Findikli N. P no:3325 ASRM 2015 Annual Meeting October 17 to 21, 2015 • Baltimore, Maryland
 Bologna Kriterlerine Uyan Zayıf Cevaplı Kadınlarda Havuz Yönteminin Gebelik Sonuçlarına Etkisi. Serdar Çelik, Niyazi Emre Turgut, Dilek Cengiz Çelik, Erbil Yağmur, Kübra Boynukalın, Sevim Purisa, Mustafa Bahçeci. V. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Kongresi, 28 – 31 Ekim 2015. Poster no:0041
 Dondurulmuş/Çözülmüş ve Taze Tek Blastokist Transferlerinin Gebelik Sonuçlarına Etkisi; Retrospektif Analiz, Serdar Çelik, Dilek Cengiz Çelik, Erbil Yağmur, Kübra Boynukalın, Cem Çelik, Necati Fındıklı, Mustafa Bahçeci. V. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Kongresi, 28 – 31 Ekim 2015. Poster no:0045.
 Bologna Kriterlerine Uyan Zayıf Cevaplı Hastalarda Dual Triggerin Canlı Doğum Oranlarına Etkileri. Serdar Çelik, Dilek Cengiz Çelik, Erbil Yağmur, Kübra Boynukalın, Cem Çelik, Necati Fındıklı, Mustafa Bahçeci. V. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Kongresi, 28 – 31 Ekim 2015. Poster no:0062.
 Bologna Kriterlerine Uyan Zayıf Cevaplı Hastalardan Elde Edilen Embriyoların Kültür Ortamında Bekletilmesi Klinik Gebelik ve Canlı Doğum Sonuçlarına Etkileri Var mıdır? Serdar Çelik, Remzi Abalı, Dilek Cengiz Çelik, Çem Çelik, Erbil Yağmur, Kübra Boynukalın, Mustafa Bahçeci. 7. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi. Poster No:68

Yabancı Dil / Diller

– İngilizce

Doktora Sorun - Op. Dr. Serdar ÇelikSizi Arayalım WhatsApp
WhatsApp
Sizi Arayalım
En yakın zamanda arayalım