Medicinske sestre

Medicinske sestre

Kao Bahçeci zdravstvena grupacija cilj nam je pružanje visokokvalitetnih medicinskih usluga i podrške pacijentima. Glavni fokus naših medicinskih sestara, koje predstavljaju glavnu radnu snagu u zdravstvenim službama, jeste pružanja najbolje moguće brige o pacijentima.

Smatramo da će kvalitetna usluga medicinskih sestara povećati i sam uspjeh pružene usluge. U tom kontekstu podrška medicinskih sestara ima za cilj sljedeće:

• Da poboljšavamo kvalitet usluga koje pružamo
• Odrediti standarde podrške medicinskih sestara
• Osigurati efikasno i djelotvorno korištenje resursa
• Saradnja sa drugim zdravstvenim radnicima na svim nivoima kako bi se odredio plan procesa, te kako bi se utvrdilo da li postoji dovoljan broj uposlenih medicinskih sestara
• Kreirati pristup koji je orijentisan na pacijenta i koji se temelji na zadovoljstvu i uslugama
• Osigurati efikasnost, produktivnost i transparentnost

WhatsApp Viber
WhatsApp
Dozvolite Da Vas Pozovemo
Uskoro ćemo Vas kontaktirat :

[dynamichidden utmRef "CF7_URL"]