BahçeciMAX je elektronski sigurnosni sistem koji koristimo na svim našim klinikama, i koji omogućava maksimalnu sigurnost u IVF postupcima. BahçeciMAX, razvijen isključivo za Bahçeci, je najnapredniji sigurnosni sistem na svijetu i omogućava zaštitu spermatozoida, jajnih ćelija i embrija od potencijalnog rizika mješanja.

BahçeciMAX, koji omogućava precizno podudaranje uzoraka sperme i jajne ćelije, osigurava da se podaci provjeravaju i kontrolišu u stvarnom vremenu u svim fazama liječenja. Tako nudi vrhunsku sigurnost u poređenju s drugim korištenim sistemima.
Bahçeci je razvio ovaj softver jer postoje sigurnosni nedostaci u drugim sigurnosnim sistemima koji se koriste u cijelom svijetu. Budući da je svaka faza procesa analizirana do najsitnijih detalja, BahçeciMAX je razvijen na način da ne preskače nikakve korake ili propusti bilo kakve detalje.

Osobine koje razlikuju BahçeciMAX od ostalih sistema

• RFID sigurnosni sistemi koji se trenutno koriste i rade s elektromagnetskim poljima, što može imati negativne učinke na embrij. BahçeciMAX ne emituje radio valove, jer radi sa barkodovima i na taj način ne utiče na embrij.
• BahçeciMAX nudi poseban sistem koji ne dopušta ispis barkodova. Tokom postupka može se ispisati samo jedan barkod pacijenta. Nije moguće ispisati barkod drugog pacijenta prije završetka postupka za trenutnog pacijenta, stoga se izbjegavaju svi rizici od potencijalne zabune i miješanja.
• Pruža kontrolu ne samo u glavnim fazama, već i u svim fazama postupka. Sa više od 300 tačaka podudaranja i provjere, to je najopsežniji sistem e-sigurnosti i digitalne provjere u svijetu.
• Sistem podudaranja nije ograničen na usklađivanje barkod-pacijent, kao što je slučaj s drugim sistemima; odobrenje korisnika je potrebno u određenim fazama. Korisničko odobrenje uvijek se provodi s dva korisnika, tako da nema pogreške.