Tüp Bebek Sürecinde Psikolojik Danışmanlık Motivasyon Sürecini Artırıyor


Psikolojik Danışmanlık

Doktora Sorun

Tüp bebek sürecinde psikolojik danışmanlık, genellikle çiftlerin yoğun stres ve baskı altında hissettikleri bu süreçte yaşanan problemlerin çözümünü hedefleyen birtakım psikoterapötik müdahaleleri içerebilir. Bununla birlikte psikoeğitimsel çalışmalarla önceden bu süreçte karşılaşabilecekleri olası stres faktörlerini ve başa çıkma becerilerini öğrenebilecekleri önleyici çalışmalar şeklinde de olabilir.

Çiftler Problem Çözme Kapasitelerini Artırabiliyor

Bu çalışmanın içeriği ne olursa olsun psikolojik danışmanlık almak bu süreçte çiftleri güçlendirmekte ve daha konforlu bir tedavi süreci geçirmelerini sağlamaktadır. Bu, tedavi sürecinde hiç sorun yaşamayacağımız anlamına gelmemektedir. Ancak psikolojik danışmanlıkla problem çözme kapasitemizi ve baş etmede kullanabileceğimiz kaynaklarımızı artırarak güçleneceğimiz ve böylece bu süreçte yaşayacağımız stres faktörleriyle daha rahat başa çıkabileceğimiz kesindir. Psikolojik danışmanlığın bir işlevi de çiftlerin kendi davranış repertuarlarına geri dönerek problem çözmede ve stresle başa çıkmada geçmişte kullandıkları yöntemler ya da kişisel kaynakların farkına varmalarını sağlamaktır. Böylece çiftler ya da bireyler, bu süreçte problem çözmede sandıkları kadar yetersiz olmadıklarını görmekte ve bu durum kontrol duygusunu yeniden kazanmalarını sağlayarak tedaviye olan motivasyonu artırmaktadır.