Aşılama Denenmeden Tüp Bebek Tedavisine Geçilmesi Doğru mudur?


Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı

Doktora Sorun

İnfertilite (kısırlık) nedenine bağlı olarak bazı hastalarda aşılama öncesi yumurtlama uyarısı veya aşılama gibi üremeye yardımcı yöntemler uygulanmalıdır. Bu grup hastalarda ancak bu yöntemlerin başarısızlığı durumunda tüp bebek tedavisine geçilir. Ancak belirli bir grup hastada ise diğer yöntemlerin başarı ihtimali ya hiç yoktur ya da çok düşüktür. Bu hasta gurubunda tüp bebek ilk seçenek olmalıdır.

– Her iki tuba uterinası (tüpleri) tıkalı olan kadınlar,
– Azospermi olguları (erkekte sperm olmaması),
– İleri kadın yaşı (örneğin: 38 yaş üstü kadınlar) doğrudan tüp bebek uygulanması gereken çiftlerdir.